Integrity Pro 8.0.7 Mac OSX

Integrity Pro 8.0.7 Mac OSX

  • کاربرد : نرم افزا مدیریت سایت
  • نسخه :Version 8.0.7
  • نوع فایل : نرم افزار
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : MAC OSX
  • تولید کننده : PeacockMedia
  • سال تولید : 2018

Description

Integrity checks the links and images on your site. Feed Integrity your homepage URL and it will follow internal links to find all of your pages, checking each link and reporting the server response code for each.

Version 8 is faster and leaner. It also separates the engine from the UI so that the engine can be made available to other developers.

On features - I intend Integrity to remain free and to remain a website link checker, no more no less. Note that Integrity Plus offers more features such as managing multiple sites, exporting and sitemap generation. Scrutiny provides further advanced features such as authentication, spelling and grammar checking, and SEO checks.

What's New
Version 8.0.8:
When user marks a link as fixed, the redirect information for that link is now correctly cleared
Now correctly handles a link where href = './'
Allows for longer srcsets (>1000 characters). Previously, truncated urls may have been reported due to a buffer limit
Requirements
Intel, 64-bit processor
OS X 10.8 or later
Users of OS X 10.6 and 10.7 should use Integrity version 6.8.15 available from Integrity's home page
Related Links
Integrity 6.8.15 (OS X 10.6-10.7, Intel64)

برای اطلاع از طریقه نصب به فایل How to Install.txt رجوع شود.

اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری