ملاحظات بالینی و آماری در پزشکی شخصی / Clinical and Statistical Considerations in Personalized Medicine

ملاحظات بالینی و آماری در پزشکی شخصی Clinical and Statistical Considerations in Personalized Medicine

  • نوع فایل : کتاب
  • زبان : انگلیسی
  • نویسندگان : Claudio Carini, Sandeep M Menon and Mark Chang
  • چاپ و سال / کشور: 2014
  • تعداد صفحه : 367

Description

The Future of Clinical Research and Health Care: From Empirical to Precision Medicine - Clinical and Statistical Considerations in Personalized Medicine explores recent advances related to biomarkers and their translation into clinical development. Leading clinicians, biostatisticians, regulators, commercial professionals, and researchers address the opportunities and challenges in successfully applying biomarkers in drug discovery and preclinical and clinical development. Robust Biomarkers for Drug Development and Disease Treatment - The first four chapters discuss biomarker development from a clinical perspective. Coverage ranges from an introduction to biomarkers to advances in RNAi screens, epigenetics, and rare diseases as targets for personalized medicine approaches. Subsequent chapters examine the statistical considerations in applying a personalized medicine approach, including multiplicity in pharmacogenomics. The last chapter assesses the regulatory issues involved in using biomarkers. - Improve Patient Care and Reduce Costs and Side Effects - Despite the vast amount of literature on biomarkers, there is no comprehensive book that integrates the clinical and statistical components. This book is one of the first to incorporate both the clinical and statistical aspects of biomarkers in the personalized medicine paradigm. Covering a wide spectrum of personalized medicine-related topics, it presents state-of-the-art techniques for advancing the application of biomarkers in drug discovery and development
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری