غزنویان و ترکان سلجوقی : شعر به عنوان یک منبع برای تاریخ ایران (مطالعات روتلج در تاریخ ایران و ترکیه ) / The Ghaznavid and Seljuk Turks: Poetry as a Source for Iranian History (Routledge Studies in the History of Iran and Turkey)

غزنویان و ترکان سلجوقی : شعر به عنوان یک منبع برای تاریخ ایران (مطالعات روتلج در تاریخ ایران و ترکیه ) The Ghaznavid and Seljuk Turks: Poetry as a Source for Iranian History (Routledge Studies in the History of Iran and Turkey)

  • 5.0 (1 رای)
  • نوع فایل : کتاب
  • زبان : انگلیسی
  • نویسنده : G.E. Tetley
  • ناشر : Routledge
  • چاپ و سال / کشور: 2008
  • شابک / ISBN : 0415431190, 9780415431194

Description

This new view on aspects of the Ghaznavid and Seljuk dynasties concentrates on the relationship of the panegyric poets Farrukhi Sistani (c.995-1032) and Mu'izzi (c.1045-1127) to the Ghaznavid and Seljuk rulers and dignitaries for whom they wrote. Dr Tetley investigates the reliability of the historical information which may be gathered from the poems, and draws comparisons with other historical sources. A solid and impressive work of learning, of interest to scholars in Oriental Studies, Medieval Literature, and History, The Ghaznavid and Seljuk Turks: Poetry as a Source for Iranian History, is the first extended English study of Mu'izzi it presents much new material concerning both this little-studied poet and also the better-known Farrukhi. Additionally, there is a valuable exploration of the relationship between Persians and Turks, a highly significant factor during the rule of the two dynasties.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری