آموزش SPSS 13 / Guide for SPSS 13

Guide for SPSS 13
آموزش SPSS 13

  • کاربرد : آموزش SPSS 13
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Gumroad
  • سال تولید : 2011

توضیحات

Spss یک تجزیه کننده جامع و انعطاف پذیر آماری و یک سیستم مدیریت داده است. Spss می تواند داده ها را تقریباً از همه انواع فایل ها بگیرد و از آنها در تولید گزارش های جدول بندی شده ،نقشه ها ،نقشه پخش/ توزیع و روند/ توسعه ،آمارهای توصیفی و تجزیه و تحلیل آماری جریان پیچیده و رفتار مرکب داده ها … استفاده کند.

Spss در پلت فرمهای مختلفی چون سیستم های : Windows-Mancintash-Unix قابل اجراست . نسخه ویندوز Spss، تمامی قابلیت های قالب اصلی برنامه Spss را برای محیط کامپیوترهای شخصی بوجود میآورد . Spss شما را برای اجرای بسیاری از تجزیه و تحلیلها در کامپیوتر شخصی خود که پیشتر در ماشین های بسیار بزرگتر میسر بودند ،قادر می سازد.

Description

The SPSS® 13.0 Brief Guide provides a set of tutorials designed to acquaint you with the various components of the SPSS system. You can work through the tutorials in sequence or turn to the topics for which you need additional information. You can use this guide as a supplement to the online tutorial that is included with the SPSS Base 13.0 system or ignore the online tutorial and start with the tutorials found here.

SPSS 13.0

SPSS 13.0 is a comprehensive system for analyzing data. SPSS can take data from almost any type of file and use them to generate tabulated reports, charts, and plots of distributions and trends, descriptive statistics, and complex statistical analyses. SPSS makes statistical analysis more accessible for the beginner and more convenient for the experienced user. Simple menus and dialog box selections make it possible to perform complex analyses without typing a single line of command syntax. The Data Editor offers a simple and efficient spreadsheet-like facility for entering data and browsing the working data file.

بخش های فایل

این فایل شامل 142 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 - فیلم های آموزشی
1 0.intro 1.59 MB DOWNLOAD
2 01.quickstart 299.08 KB DOWNLOAD
3 vid1.1 639.04 KB DOWNLOAD
4 vid1.2 792.88 KB DOWNLOAD
5 vid1.3 1.01 MB DOWNLOAD
6 vid1 400.15 KB DOWNLOAD
7 vid2.1 1.06 MB DOWNLOAD
8 vid2.2 1.39 MB DOWNLOAD
9 vid2.3 1.15 MB DOWNLOAD
10 vid2 444.57 KB DOWNLOAD
11 vid3.1 568.96 KB DOWNLOAD
12 vid3.2 603.95 KB DOWNLOAD
13 vid3.3 606.94 KB DOWNLOAD
14 vid3.4 424.10 KB DOWNLOAD
15 vid3.5 790.03 KB DOWNLOAD
16 vid3 384.49 KB DOWNLOAD
17 vid4.1.1 5.11 MB DOWNLOAD
18 vid4.1.2 6.94 MB DOWNLOAD
19 vid4.1 1.23 MB DOWNLOAD
20 vid4.2 4.68 MB DOWNLOAD
21 vid4.3 1.57 MB DOWNLOAD
22 vid4 411.08 KB DOWNLOAD
23 vid5.1 3.46 MB DOWNLOAD
24 vid5.2 1.28 MB DOWNLOAD
25 vid5 1.41 MB DOWNLOAD
26 vid6.1 2.50 MB DOWNLOAD
27 vid6.2.1 4.29 MB DOWNLOAD
28 vid6.2 1.85 MB DOWNLOAD
29 vid6.3 4.45 MB DOWNLOAD
30 vid6.4 6.83 MB DOWNLOAD
31 vid6.5 3.64 MB DOWNLOAD
32 vid6.6 2.26 MB DOWNLOAD
33 vid6.7 1.39 MB DOWNLOAD
34 vid6.8 4.82 MB DOWNLOAD
35 vid6.9 5.57 MB DOWNLOAD
36 vid6.10 1.98 MB DOWNLOAD
37 vid6.11 3.17 MB DOWNLOAD
38 vid6.12 1.03 MB DOWNLOAD
39 vid6 929.34 KB DOWNLOAD
40 vid7.1.1 1.79 MB DOWNLOAD
41 vid7.1 6.21 MB DOWNLOAD
42 vid7.2 4.47 MB DOWNLOAD
43 vid7.3.1 3.10 MB DOWNLOAD
44 vid7.3.2 6.91 MB DOWNLOAD
45 vid7.3 783.76 KB DOWNLOAD
46 vid7.4.1 8.61 MB DOWNLOAD
47 vid7.4.2 13.18 MB DOWNLOAD
48 vid7.4 1.84 MB DOWNLOAD
49 vid7.5.2 4.09 MB DOWNLOAD
50 vid7.5.3 7.85 MB DOWNLOAD
51 vid7.5 752.29 KB DOWNLOAD
52 vid7.6.1 5.13 MB DOWNLOAD
53 vid7.6.2 6.18 MB DOWNLOAD
54 vid7.6 498.78 KB DOWNLOAD
55 vid7.7.1 7.37 MB DOWNLOAD
56 vid7.7.2 5.95 MB DOWNLOAD
57 vid7.7 962.57 KB DOWNLOAD
58 vid7.8.1 3.89 MB DOWNLOAD
59 vid7.8.2 3.16 MB DOWNLOAD
60 vid7.8 1.66 MB DOWNLOAD
61 vid7 605.36 KB DOWNLOAD
62 vid8.1 1.75 MB DOWNLOAD
63 vid8.2 1.11 MB DOWNLOAD
64 vid8.3 2.27 MB DOWNLOAD
65 vid8.4 1.24 MB DOWNLOAD
66 vid8.5 1.70 MB DOWNLOAD
67 vid8 3.14 MB DOWNLOAD
68 vid9.1 1.40 MB DOWNLOAD
69 vid9.2 1.19 MB DOWNLOAD
70 vid9.3.1 3.46 MB DOWNLOAD
71 vid9.3.2 7.69 MB DOWNLOAD
72 vid9.3 1.18 MB DOWNLOAD
73 vid9.4.1 5.92 MB DOWNLOAD
74 vid9.4.2 6.31 MB DOWNLOAD
75 vid9.4.3 7.74 MB DOWNLOAD
76 vid9.4.4 1.18 MB DOWNLOAD
77 vid9.4.5 2.38 MB DOWNLOAD
78 vid9.4 681.70 KB DOWNLOAD
79 vid9.5 7.07 MB DOWNLOAD
80 vid9.6 2.07 MB DOWNLOAD
81 vid9 1.65 MB DOWNLOAD
82 vid10.1 1.22 MB DOWNLOAD
83 vid10.2 2.91 MB DOWNLOAD
84 vid10.3 4.28 MB DOWNLOAD
85 vid10 1.30 MB DOWNLOAD
86 vid11.1 1.54 MB DOWNLOAD
87 vid11.2 2.87 MB DOWNLOAD
88 vid11.3 3.29 MB DOWNLOAD
89 vid11 2.71 MB DOWNLOAD
90 vid12.1 1.21 MB DOWNLOAD
91 vid12.2 2.46 MB DOWNLOAD
92 vid12.3 3.37 MB DOWNLOAD
93 vid12 3.04 MB DOWNLOAD
94 vid13.1.1 2.84 MB DOWNLOAD
95 vid13.1.2 5.61 MB DOWNLOAD
96 vid13.1.3 3.27 MB DOWNLOAD
97 vid13.1 989.52 KB DOWNLOAD
98 vid13.2.1 4.18 MB DOWNLOAD
99 vid13.2.2 4.41 MB DOWNLOAD
100 vid13.2.3 2.34 MB DOWNLOAD
101 vid13.2 1.69 MB DOWNLOAD
102 vid13 4.92 MB DOWNLOAD
103 vid14.1 4.16 MB DOWNLOAD
104 vid14.2 8.29 MB DOWNLOAD
105 vid14.3 1.86 MB DOWNLOAD
106 vid14 3.34 MB DOWNLOAD
107 vid15.1 4.58 MB DOWNLOAD
108 vid15.2.1 7.94 MB DOWNLOAD
109 vid15.2.2 6.95 MB DOWNLOAD
110 vid15.2 1.07 MB DOWNLOAD
111 vid15.3 4.41 MB DOWNLOAD
112 vid15 2.94 MB DOWNLOAD
113 vid16.1 1.72 MB DOWNLOAD
114 vid16.2 6.23 MB DOWNLOAD
115 vid16.3 4.78 MB DOWNLOAD
116 vid16 2.16 MB DOWNLOAD
117 vid17.1.1 8.30 MB DOWNLOAD
118 vid17.1 1.86 MB DOWNLOAD
119 vid17.2.1 4.48 MB DOWNLOAD
120 vid17.2 4.41 MB DOWNLOAD
121 vid17.3 2.68 MB DOWNLOAD
122 vid17 1.65 MB DOWNLOAD
123 vid18.1 3.63 MB DOWNLOAD
124 vid18.2 9.01 MB DOWNLOAD
125 vid18.3 1.33 MB DOWNLOAD
126 vid18 2.29 MB DOWNLOAD
127 vid19.1.1 1.70 MB DOWNLOAD
128 vid19.1.2 4.54 MB DOWNLOAD
129 vid19.1.3 1.54 MB DOWNLOAD
130 vid19.1 1.08 MB DOWNLOAD
131 vid19.2.1 2.51 MB DOWNLOAD
132 vid19.2.2 1.92 MB DOWNLOAD
133 vid19.2.3 1.87 MB DOWNLOAD
134 vid19.2 1.46 MB DOWNLOAD
135 vid19 2.44 MB DOWNLOAD
136 vidA 2.19 MB DOWNLOAD
137 vidB 964.10 KB DOWNLOAD
138 vidP1 3.22 MB DOWNLOAD
139 vidP2 1.03 MB DOWNLOAD
140 vidP3 1.68 MB DOWNLOAD
141 vidP4 1.18 MB DOWNLOAD
142 vidP5 719.64 KB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری