آموزش Final Cut / InfiniteSkills Advanced Final Cut Pro Training Video

InfiniteSkills Advanced Final Cut Pro Training Video
آموزش Final Cut

  • کاربرد : آموزش Final Cut
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : InfiniteSkills
  • سال تولید : 2010

توضیحات

با مشاهده این کورس آموزشی با ابزارها و تکنیک های پیشرفته ویرایش ویدئو به کمک نرم افزار Final Cut آشنا خواهید شد.

این مجموعه آموزش ویدیویی به همراه فایل های تمرینی و به مدت زمان 4 ساعت و 45 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

Description

In this project-based Advanced Final Cut Pro video tutorial series, you'll quickly have relevant skills for real-world applications.
Follow along with our expert instructor in this training course to get:
Concise, informative and broadcast-quality Advanced Final Cut Pro training videos delivered to your desktop
The ability to learn at your own pace with our intuitive, easy-to-use interface
A quick grasp of even the most complex Advanced Final Cut Pro subjects because they're broken into simple, easy to follow tutorial videos
Practical working files further enhance the learning process and provide a degree of retention that is unmatched by any other form of Advanced Final Cut Pro tutorial, online or offline... so you'll know the exact steps for your own projects.

بخش های فایل

این فایل شامل 84 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 - فیلم های آموزشی
1 01_01-Introduction 9.17 MB DOWNLOAD
2 01_02-Logging Clips at Warp Speed 14.57 MB DOWNLOAD
3 01_03-Working with Reference Movies 13.06 MB DOWNLOAD
4 01_04-Customizing Keyboard Shortcuts 6.21 MB DOWNLOAD
5 01_05-Proper Log and Capture Workflow 12.56 MB DOWNLOAD
6 01_06-Working with Offline Edits 18.25 MB DOWNLOAD
7 01_07-Working with Multi Cams in Final Cut Pro 17.69 MB DOWNLOAD
8 01_08-Working with Final Cut Pro Internal Tools 9.67 MB DOWNLOAD
9 01_09-Working with Nested Sequences 7.23 MB DOWNLOAD
10 01_10-What We Learned 3.78 MB DOWNLOAD
11 02_01-Introduction 3.48 MB DOWNLOAD
12 02_02-Removing a Blade Edit 12.85 MB DOWNLOAD
13 02_03-The Trim Edit Window 16.15 MB DOWNLOAD
14 02_04-Roll Edits, to the Max 19.77 MB DOWNLOAD
15 02_05-Ripple Edits that Work 18.26 MB DOWNLOAD
16 02_06-Performing a Slip in the Viewer 17.53 MB DOWNLOAD
17 02_07-Electronic Storyboards 8.00 MB DOWNLOAD
18 02_08-Cutting Audio Beat-by-Beat 22.89 MB DOWNLOAD
19 02_09-What We Learned 3.94 MB DOWNLOAD
20 03_01-Introduction 4.02 MB DOWNLOAD
21 03_02-Creating a Window Burn 26.70 MB DOWNLOAD
22 03_03-Protecting Your Work with Watermarks 16.17 MB DOWNLOAD
23 03_04-Changing Titling Fonts 15.90 MB DOWNLOAD
24 03_05-Exporting Markers as a Text List 7.82 MB DOWNLOAD
25 03_06-Working with SmoothCam 21.50 MB DOWNLOAD
26 03_07-Converting 43 Footage to 169 14.12 MB DOWNLOAD
27 03_08-Using Media Manager to UP-Rez your video 14.26 MB DOWNLOAD
28 03_09-What We Learned 3.74 MB DOWNLOAD
29 04_01-Introduction 2.75 MB DOWNLOAD
30 04_02-Using the Vectorscope 24.84 MB DOWNLOAD
31 04_03-Perfecting Dissolves 23.37 MB DOWNLOAD
32 04_04-Chroma Key with a Twist 24.14 MB DOWNLOAD
33 04_05-The Need for Speed 16.59 MB DOWNLOAD
34 04_06-Creative Uses for Slugs 26.10 MB DOWNLOAD
35 04_07-Zooming on the Playhead 7.70 MB DOWNLOAD
36 04_08-Power Marking 9.75 MB DOWNLOAD
37 05_01-Introduction 4.83 MB DOWNLOAD
38 05_02-Identifying Affiliate Clips in a Sequence 13.28 MB DOWNLOAD
39 05_03-Working with Match Frames 13.37 MB DOWNLOAD
40 05_04-Matching Freeze Frames 9.36 MB DOWNLOAD
41 05_05-Matching Subclips 11.62 MB DOWNLOAD
42 06_01-Introduction 5.03 MB DOWNLOAD
43 06_02-Gradient Wipes to the Max 16.08 MB DOWNLOAD
44 06_03-Using a Filter to Generate a Transition 14.29 MB DOWNLOAD
45 06_04-Creating Backdrops on the Fly 12.83 MB DOWNLOAD
46 06_05-Creative Uses of the Blink Filter 12.03 MB DOWNLOAD
47 06_06-What We Learned 3.78 MB DOWNLOAD
48 07_01-Introduction 3.01 MB DOWNLOAD
49 07_02-Creating a Side-by-Side Credit Roll 9.78 MB DOWNLOAD
50 07_03-Using a Push Slide Transition on Text 10.38 MB DOWNLOAD
51 07_04-Animating a Title Effect 22.79 MB DOWNLOAD
52 07_05-Animating a Gradient 14.09 MB DOWNLOAD
53 07_06-What We Learned 2.77 MB DOWNLOAD
54 08_01-Introduction 5.39 MB DOWNLOAD
55 08_02-Creating a Film Look to Digital Video 9.46 MB DOWNLOAD
56 08_03-Aging a video 8.77 MB DOWNLOAD
57 08_04-Creating a Aged Look with Vignettes & Color 8.04 MB DOWNLOAD
58 08_05-Generating a Cartoon-Like Effect 19.15 MB DOWNLOAD
59 08_06-Creating a Spotlight Effect 21.26 MB DOWNLOAD
60 08_07-Blurring Facial Features 11.16 MB DOWNLOAD
61 08_08-Matching Color Between Clips 13.18 MB DOWNLOAD
62 08_09-What We Learned 4.87 MB DOWNLOAD
63 09_01-Introduction 4.92 MB DOWNLOAD
64 09_02-Using Gradients for Customized Color Effects 16.00 MB DOWNLOAD
65 09_03-Generating FCP Animations 12.36 MB DOWNLOAD
66 09_04-Still Frame Tricks 3.55 MB DOWNLOAD
67 09_05-Picture in Picture 9.27 MB DOWNLOAD
68 09_06-Exploring FCP Filters 9.53 MB DOWNLOAD
69 09_07-What We Learned 5.89 MB DOWNLOAD
70 10_01-Introduction 4.06 MB DOWNLOAD
71 10_02-Print to Video Tricks 7.08 MB DOWNLOAD
72 10_03-Publishing to MobileMe 6.81 MB DOWNLOAD
73 10_04-Working with iChat Theater Preview 10.66 MB DOWNLOAD
74 10_05-Working with FCP Pro Share 14.09 MB DOWNLOAD
75 10_06-Working with Chapter & Compression Markers 13.61 MB DOWNLOAD
76 10_07-Burning Blu-Ray Disks 9.57 MB DOWNLOAD
77 10_08-What We Learned 4.53 MB DOWNLOAD
78 11_01-Introduction 5.56 MB DOWNLOAD
79 11_02-Working with ProRes 4x4 9.96 MB DOWNLOAD
80 11_03-Exporting HDV and XDCAM with ProRes 7.85 MB DOWNLOAD
81 11_04-When to use (and not use) Native codec's 9.14 MB DOWNLOAD
82 11_05-Adjusting Gamma from Mac to Windows 7.48 MB DOWNLOAD
83 11_06-What We Learned 12.91 MB DOWNLOAD
01 - فایل های تمرینی
84 Advanced_Final_Cut_Pro_Training_Working_Files 469.13 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری