آموزش برخی از امکانات ادیت عکس / InfiniteSkills Photo Restoration With Photoshop Training Video

InfiniteSkills Photo Restoration With Photoshop Training Video
آموزش برخی از امکانات ادیت عکس

  • کاربرد : آموزش برخی از امکانات ادیت عکس
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : InfiniteSkills
  • سال تولید : 2012

توضیحات

با استفاده از ابزارهای موجود نرم افزار ادوبی فتوشاپ و برخی از تکنیک های ادیت عکس، شما قادر خواهید بود تا عکس های خود را به صورت کاملاً حرفه ای ویرایش کنید. تکنیک هایی مانند حذف قرمزی چشم ها، از بین بردن خطوط ایجاد شده بر روی عکس ها، تبدیل عکس های قدیمی به عکس های رنگی، سرهم کردن تکه عکس های پاره شده و رتوش آن ها، پاک کردن لکه ها، نوردهی صحیح، تصحیح میزان نور و ... می توانند برای ترمیم عکس های قدیمی بسیار مفید واقع شوند.

Description

In this project-based Photo Restoration With Photoshop video tutorial series, you'll quickly have relevant skills for real-world applications.
Follow along with our expert instructor in this training course to get:
Concise, informative and broadcast-quality Photo Restoration With Photoshop training videos delivered to your desktop
The ability to learn at your own pace with our intuitive, easy-to-use interface
A quick grasp of even the most complex Photo Restoration With Photoshop subjects because they're broken into simple, easy to follow tutorial videos
Practical working files further enhance the learning process and provide a degree of retention that is unmatched by any other form of Photo Restoration With Photoshop tutorial, online or offline... so you'll know the exact steps for your own projects.

بخش های فایل

این فایل شامل 56 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
01. Course Introduction
1 01_01-Introduction 25.25 MB DOWNLOAD
2 01_02-Photo Restoration Vs Manipulation 10.49 MB DOWNLOAD
3 01_03-Working With The Exercise Files 7.10 MB DOWNLOAD
02. Photoshop Essentials
4 02_01-Introduction 12.50 MB DOWNLOAD
5 02_02-Controlling What You Have 15.31 MB DOWNLOAD
6 02_03-Scanning And Analyzing 10.95 MB DOWNLOAD
7 02_04-Setting Up The Photoshop Workspace 6.33 MB DOWNLOAD
8 02_05-Problem Solving With Channels 5.59 MB DOWNLOAD
9 02_06-Moving From Grayscale To Color 8.87 MB DOWNLOAD
03. Restoration 101
10 03_01-Introduction 9.44 MB DOWNLOAD
11 03_02-Making Red Eye Vanish 17.42 MB DOWNLOAD
12 03_03-Uncompressing Image Data 16.62 MB DOWNLOAD
13 03_04-General Image Cleanup 16.82 MB DOWNLOAD
14 03_05-Image Straightening 101 8.66 MB DOWNLOAD
15 03_06-Removing Unwanted Noise 13.58 MB DOWNLOAD
16 03_07-Correcting Convex Glass Images 10.26 MB DOWNLOAD
04. Working With Damaged Photos
17 04_01-Introduction 8.50 MB DOWNLOAD
18 04_02-Reassembling Torn Photos 23.67 MB DOWNLOAD
19 04_03-Removing Long Scratches 17.48 MB DOWNLOAD
20 04_04-Fixing Creases 20.88 MB DOWNLOAD
21 04_05-Assembling Large Images 8.82 MB DOWNLOAD
22 04_06-Working From Scratch 20.74 MB DOWNLOAD
05. Correcting Stains
23 05_01-Introduction 9.34 MB DOWNLOAD
24 05_02-Handling Images With Stains 21.41 MB DOWNLOAD
25 05_03-Repairing Localized Damage With Masks 28.55 MB DOWNLOAD
26 05_04-Removing Old Yellowed Tape 24.36 MB DOWNLOAD
27 05_05-Using Multiple Images To Repair Damage 21.05 MB DOWNLOAD
28 05_06-Handling Images With Mould 17.30 MB DOWNLOAD
06. Image Exposure
29 06_01-Introduction 5.84 MB DOWNLOAD
30 06_02-Levels 29.20 MB DOWNLOAD
31 06_03-Curves 17.51 MB DOWNLOAD
32 06_04-Defining Image Editing Points 18.97 MB DOWNLOAD
33 06_05-Working With Pesky Color Casts With Channels 9.56 MB DOWNLOAD
34 06_06-Correcting Overt Shadows And Highlights 12.41 MB DOWNLOAD
07. Color Correction
35 07_01-Introduction 7.28 MB DOWNLOAD
36 07_02-Removing Color Casts With Anti Color 10.92 MB DOWNLOAD
37 07_03-Using The Photo Filter Adjustment Layer 8.12 MB DOWNLOAD
38 07_04-Using The Color Balance Adjustment Layer 10.38 MB DOWNLOAD
39 07_05-Removing Unwanted Color 14.76 MB DOWNLOAD
40 07_06-Color Correction By The Numbers 16.46 MB DOWNLOAD
41 07_07-Adding Color To A Grayscale Image 19.87 MB DOWNLOAD
08. Repairing Missing Details
42 08_01-Introduction 9.30 MB DOWNLOAD
43 08_02-Eliminating Unwanted Details 17.84 MB DOWNLOAD
44 08_03-Changing Backgrounds 12.16 MB DOWNLOAD
45 08_04-Solving Distracting Surface Problems 15.94 MB DOWNLOAD
46 08_05-Adding Missing Parts 21.10 MB DOWNLOAD
47 08_06-Changing The Sky With Channels And Masks 21.12 MB DOWNLOAD
09. Finishing Touches
48 09_01-Introduction 6.64 MB DOWNLOAD
49 09_02-Adding A Splash Of Color 15.04 MB DOWNLOAD
50 09_03-Vignetting A Photo 12.17 MB DOWNLOAD
51 09_04-Generating A Color Cast With Blending Modes 9.68 MB DOWNLOAD
52 09_05-Creating A Matte 23.58 MB DOWNLOAD
53 09_06-Sliding From Color To Grayscale 13.34 MB DOWNLOAD
54 09_07-Sharpening Without Sharpening Filters 10.75 MB DOWNLOAD
55 09_08-Conclusion 12.80 MB DOWNLOAD
10. فایل های تمرینی
56 Photo_Restoration_With_Photoshop_Working_Files 459.04 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری