آموزش طراحی زیبا و کاراترین فرمهای PDF در Adobe InDesign / Lynda Creating PDF Forms with InDesign

Lynda Creating PDF Forms with InDesign
آموزش طراحی زیبا و کاراترین فرمهای PDF در Adobe InDesign

  • کاربرد : آموزش طراحی زیبا و کاراترین فرمهای PDF در Adobe InDesign
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2014

توضیحات

گاهی اوقات لازم است پرسشنامه ای تهیه کرده آن را برای همکاران ، مشتریان و یا دیگر افراد ایمیل نمایید. در چنین مواقعی می توانیم یک فرم به فرمت PDF تهیه کرده و آن را در اختیار دیگران قرار دهیم. PDF فرمت بسیار خوبیست چرا که همه در رایانه و یا تبلت های خود نرم افزارهای اجرای PDF را دارند.

با مشاهده این کورس آموزشی طراحی زیبا و کاراترین فرمهای PDF را در نرم افزار Adobe InDesign خواهید آموخت.

Description

The design of a clear, printable form is only the start of getting the data that you need. Making an electronic version of that form—one that's easy to post on the web or transmit via email—is the key to gathering data quickly. Intended for intermediate designers, this course looks at everything from building a future-proof PDF to adding interactive fields like signatures and combo boxes with InDesign, to finalizing and distributing your form with Acrobat Pro. Author and award-winning designer Michael Murphy will make sure your forms work equally well on paper as they do as PDFs, while troubleshooting tricky PDF issues like permissions.
Topics include:
Designing hybrid (print/PDF) forms
Working with styles
Creating text fields
Adding check boxes and buttons
Using button actions to present contextual options
Exporting and distributing a PDF form

بخش های فایل

این فایل شامل 57 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
0. Introduction
1 01 - Welcome 9.19 MB DOWNLOAD
2 01 - Welcome 1.88 KB DOWNLOAD
3 02 - Using the exercise files 1.55 MB DOWNLOAD
4 02 - Using the exercise files 1.31 KB DOWNLOAD
5 03 - InDesign vs. Acrobat- Which to use, and why- 18.92 MB DOWNLOAD
6 03 - InDesign vs. Acrobat- Which to use, and why- 12.49 KB DOWNLOAD
1. Laying Out Your Form in Adobe InDesign
7 01 - Hybrid forms- Designing for both print and PDF 6.45 MB DOWNLOAD
8 01 - Hybrid forms- Designing for both print and PDF 6.06 KB DOWNLOAD
9 02 - Form-design best practices 4.95 MB DOWNLOAD
10 02 - Form-design best practices 6.13 KB DOWNLOAD
11 03 - Establishing fast, efficient styles that are ideal for forms 18.64 MB DOWNLOAD
12 03 - Establishing fast, efficient styles that are ideal for forms 15.51 KB DOWNLOAD
13 04 - Using object styles for fields 13.39 MB DOWNLOAD
14 04 - Using object styles for fields 11.86 KB DOWNLOAD
15 05 - Check box and radio button styles 11.13 MB DOWNLOAD
16 05 - Check box and radio button styles 9.13 KB DOWNLOAD
2. Preparing a Form Layout for Basic PDF Interactivity
17 01 - Installing a forms workspace 10.07 MB DOWNLOAD
18 01 - Installing a forms workspace 7.14 KB DOWNLOAD
19 02 - Creating text fields 13.55 MB DOWNLOAD
20 02 - Creating text fields 11.93 KB DOWNLOAD
21 03 - Form-field copying caveats 18.35 MB DOWNLOAD
22 03 - Form-field copying caveats 15.14 KB DOWNLOAD
23 04 - Adding multiple text fields 9.19 MB DOWNLOAD
24 04 - Adding multiple text fields 7.48 KB DOWNLOAD
25 05 - Understanding tab order 12.93 MB DOWNLOAD
26 05 - Understanding tab order 9.00 KB DOWNLOAD
27 06 - Creating check boxes 8.81 MB DOWNLOAD
28 06 - Creating check boxes 8.24 KB DOWNLOAD
29 07 - Creating radio buttons 11.06 MB DOWNLOAD
30 07 - Creating radio buttons 8.76 KB DOWNLOAD
31 08 - Adding a signature field 5.84 MB DOWNLOAD
32 08 - Adding a signature field 4.67 KB DOWNLOAD
33 09 - Customizing check boxes and radio buttons 24.68 MB DOWNLOAD
34 09 - Customizing check boxes and radio buttons 18.57 KB DOWNLOAD
35 10 - Adding appearances for visual feedback 12.56 MB DOWNLOAD
36 10 - Adding appearances for visual feedback 9.84 KB DOWNLOAD
37 11 - Using InDesign`s Sample Buttons and Forms library 10.02 MB DOWNLOAD
38 11 - Using InDesign`s Sample Buttons and Forms library 7.70 KB DOWNLOAD
3. Adding PDF Only Form Interactivity
39 01 - Adding a combo box 16.40 MB DOWNLOAD
40 01 - Adding a combo box 12.40 KB DOWNLOAD
41 02 - Adding a list box 12.81 MB DOWNLOAD
42 02 - Adding a list box 10.39 KB DOWNLOAD
43 03 - Adding Submit and Print buttons 18.49 MB DOWNLOAD
44 03 - Adding Submit and Print buttons 15.54 KB DOWNLOAD
45 04 - Using button actions to present contextual form options 25.03 MB DOWNLOAD
46 04 - Using button actions to present contextual form options 17.06 KB DOWNLOAD
4. Exporting and Finalizing Your Form in Acrobat
47 01 - Managing tab order 16.17 MB DOWNLOAD
48 01 - Managing tab order 11.59 KB DOWNLOAD
49 02 - Enabling a form for distribution 10.23 MB DOWNLOAD
50 02 - Enabling a form for distribution 8.00 KB DOWNLOAD
51 03 - Form-distribution methods 3.88 MB DOWNLOAD
52 03 - Form-distribution methods 2.65 KB DOWNLOAD
53 04 - Additional Acrobat-only options 4.82 MB DOWNLOAD
54 04 - Additional Acrobat-only options 3.83 KB DOWNLOAD
5. Conclusion
55 01 - Next steps 1.77 MB DOWNLOAD
56 01 - Next steps 780 Bytes DOWNLOAD
6. فایل های تمرینی
57 14.01 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری