آموزش Revit Structure 2016 / Lynda Revit Structure 2016 Essential Training

Lynda Revit Structure 2016 Essential Training
آموزش Revit Structure 2016

  • کاربرد : آموزش Revit Structure 2016
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2016

توضیحات

Revit Structure 2016 Essential Training ، فیلم آموزشی معرفی و آشنایی با رویت 2016 می باشد که توسط شرکت Lynda تهیه و در اختیار علاقمندان به این نرم افزار قرار گرفته است . در این فیلم آموزشی شما عزیزان با قابلیت ها و ویژگی های این نسخه از Revit Structure 2016 آشنا خواهید شد تا بتوانید براحتی از آنها بهره بگیرید . Eric Wing ، مدرس فیلم آموزشی Revit Structure 2016 Essential Training ، با بررسی اجمالی این دوره کار خود را آغاز می کند و در ادامه به بیان مفاهیمی مانند چگونگی لینک کردن معماری ، آشنایی و ایجاد سطوح و مشخصات قالب ، اضافه کردن کردن دیوارهای اساسی و پی ، چونگی ایجاد یک قالب فولادی ، ایجاد تقویت کننده ها ، چگونگی اضافه کردن کف و اسلب ، ایجاد پله ها و رمپ و … خواهد پرداخت تا شما را بطور کامل با آنها آشنا نماید . همچنین می توانید همزمان با دیدن فیلم آموزشی Revit Structure 2016 Essential Training از پروژه ی تمرینی موجود در این دوره نیز استفاده نمایید .

Description

Learn how to create accurate foundation plans and framing plans, with details such as brace frames and trusses, with Revit Structure 2016. Starting with referencing an architectural model, author Eric Wing shows how to create grids, set up views, add foundations, rebar, and framing, and create slopes, slabs, trusses, elevator pits, and a whole lot more. This course caters to members with little to no experience with Revit, as well as more advanced users that want to just jump to a topic of interest and start from there. Either way, this comprehensive course will teach you what you need to know to master Revit Structure.
Topics include:
Linking architecture
Creating levels and view templates
Adding foundation walls, footings, and slabs
Creating a steel frame
Adding floors and slabs
Reinforcing
Adding steel brace frames
Creating stairs and ramps
Annotating a drawing
Creating schedules
Adding trusses

بخش های فایل

این فایل شامل 66 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00. Introduction
1 001 Welcome 4.88 MB DOWNLOAD
2 002 Using the exercise files 1.31 MB DOWNLOAD
01. Setting Up the Project
3 003 Linking architecture 8.35 MB DOWNLOAD
4 004 Creating levels 9.76 MB DOWNLOAD
5 005 Using Copy-Monitor 7.20 MB DOWNLOAD
6 006 Setting up structural views 10.78 MB DOWNLOAD
7 007 Creating view templates 9.70 MB DOWNLOAD
02. Grids and Columns
8 008 Adding grids to the model 25.67 MB DOWNLOAD
9 009 Adding steel columns to the model 13.95 MB DOWNLOAD
10 010 Creating column offsets 8.51 MB DOWNLOAD
11 011 Creating a column schedule 6.28 MB DOWNLOAD
03. Foundations
12 012 Adding foundation walls 9.68 MB DOWNLOAD
13 013 Adding wall footings 6.37 MB DOWNLOAD
14 014 Adding piers and pilasters 13.21 MB DOWNLOAD
15 015 Adding isolated footings 8.70 MB DOWNLOAD
16 016 Creating a CMU elevator shaft 11.79 MB DOWNLOAD
17 017 Foundation slabs 7.54 MB DOWNLOAD
18 018 Creating a shaft opening 7.33 MB DOWNLOAD
19 019 Adding step footings 12.80 MB DOWNLOAD
20 020 Tagging a step footing 8.46 MB DOWNLOAD
21 021 Adding a step footing family 11.78 MB DOWNLOAD
22 022 Retaining walls and footings 11.46 MB DOWNLOAD
04. Steel Framing
23 023 Creating a slab on grade 12.03 MB DOWNLOAD
24 024 Adding a concrete floor with steel decking 18.64 MB DOWNLOAD
25 025 Cantilevering slab edges 15.25 MB DOWNLOAD
26 026 Creating thickened slabs 6.24 MB DOWNLOAD
27 027 Creating slab depressions 9.53 MB DOWNLOAD
28 028 Parallel to face 10.80 MB DOWNLOAD
29 029 Perpendicular to face 5.93 MB DOWNLOAD
05. Floors and slabs
30 030 Sketching rebar 8.47 MB DOWNLOAD
31 031 Area reinforcing 10.93 MB DOWNLOAD
32 032 View Settings 9.69 MB DOWNLOAD
33 033 Adding perimeter beams 8.31 MB DOWNLOAD
34 034 Adding beam systems 10.97 MB DOWNLOAD
06. Reinforcing
35 035 Modifying beam systems 7.31 MB DOWNLOAD
36 036 Using Copy and Paste Aligned 11.85 MB DOWNLOAD
37 037 Altering beam elevations 10.64 MB DOWNLOAD
38 038 Adding joist systems 8.64 MB DOWNLOAD
39 039 Tagging framing 6.57 MB DOWNLOAD
07. Steel Brace Frames
40 040 Adding a brace frame elevation 6.49 MB DOWNLOAD
41 041 Adding a brace frame 9.03 MB DOWNLOAD
42 042 Modifying plan view symbology 8.23 MB DOWNLOAD
43 043 Adding brace frame gussets 13.11 MB DOWNLOAD
44 044 Creating a brace frame sheet 20.07 MB DOWNLOAD
08. Stairs, ramps, and slopes
45 045 Creating stairs 12.64 MB DOWNLOAD
46 046 Adding C shapes to floor stringers 9.29 MB DOWNLOAD
47 047 Creating ramps 11.69 MB DOWNLOAD
48 048 Sloping slabs 12.06 MB DOWNLOAD
49 049 Sloping framing 11.74 MB DOWNLOAD
50 050 Pitching floors to structure 10.58 MB DOWNLOAD
09. Detailing and Annotating
51 051 Using sections and callouts 7.69 MB DOWNLOAD
52 052 Coping 7.26 MB DOWNLOAD
53 053 Adding detail components 9.60 MB DOWNLOAD
54 054 Inserting AutoCAD 8.91 MB DOWNLOAD
55 055 Adding text 9.51 MB DOWNLOAD
56 056 Adding dimensions 10.90 MB DOWNLOAD
10. Schedules and Tagging
57 057 Footing schedules 11.49 MB DOWNLOAD
58 058 Pier schedules 8.85 MB DOWNLOAD
59 059 Creating a pier and footing tags 10.20 MB DOWNLOAD
11. Trusses
60 060 Adding Howe trusses 9.35 MB DOWNLOAD
61 061 Attaching trusses to roofs 9.01 MB DOWNLOAD
62 062 Changing truss materials 7.70 MB DOWNLOAD
63 063 Editing the truss bottom chord 6.50 MB DOWNLOAD
64 064 Detailing trusses 13.66 MB DOWNLOAD
12. Conclusion
65 065 Next steps 1.44 MB DOWNLOAD
13. فایل های تمرینی
66 390.40 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری