آموزش بررسی اجزای مختلف دوربین نیکون D7000 / Lynda Shooting with the Nikon D7000

Lynda Shooting with the Nikon D7000
آموزش بررسی اجزای مختلف دوربین نیکون D7000

  • کاربرد : آموزش بررسی اجزای مختلف دوربین نیکون D7000
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2011

توضیحات

مدرس این کورس آموزشی به بررسی اجزای مختلف دوربین نیکون D7000 پرداخته و نکاتی در رابطه با اصول عکاسی با این دوربین ، تغییر لنز ، تصویر برداری در حالت های مختلف ، مرور منوهای دوربین ، مدیریت تصاویر گرفته شده و ... را به شما خواهد آموخت.

Description

This course details the features, controls, and options in the Nikon D7000 camera. Author Ben Long provides an overview of a digital single lens reflex (DSLR) camera and reviews the Nikon D7000 camera's components and basics of operation, including changing lenses, navigating the menus, shooting in Auto mode, and reviewing and managing photos on the camera's LCD screen. The course also covers white balance options, advanced metering and autofocus controls, flash, and shooting HD video, and includes a chapter on sensor and camera maintenance.
Topics include:
What is an SLR?
Attaching a lens to a camera
Deciding how many batteries and media cards are needed
Setting Auto mode
Changing ISO
Changing image format and size
Manually selecting a focus point
Correcting exposure while shooting
Controlling white balance
Using a driver and self-timer
Auto exposure bracketing
Selecting a picture style
Using Live View
Shooting video
Using custom functions, such as ISO expansion and mirror lockup
Cleaning the camera and sensor

بخش های فایل

این فایل شامل 98 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 - فیلم های آموزشی
1 01_01-welcome 15.42 MB DOWNLOAD
2 01_02-whatIsSLR 42.33 MB DOWNLOAD
3 01_03-howToUse 18.68 MB DOWNLOAD
4 02_01-anatomy 47.31 MB DOWNLOAD
5 02_02-attachLens 25.36 MB DOWNLOAD
6 02_03-batteryCard 25.28 MB DOWNLOAD
7 02_04-poweringUp 24.01 MB DOWNLOAD
8 02_05-factory 34.59 MB DOWNLOAD
9 02_06-dateTime 26.12 MB DOWNLOAD
10 02_07-language 15.94 MB DOWNLOAD
11 02_08-formatCard 23.27 MB DOWNLOAD
12 02_09-twocards 22.62 MB DOWNLOAD
13 02_10-holdCamera 27.41 MB DOWNLOAD
14 03_01-autoMode 12.98 MB DOWNLOAD
15 03_02-viewfinder 54.04 MB DOWNLOAD
16 03_03-LCDscreen 6.74 MB DOWNLOAD
17 03_04-autoFocus 25.96 MB DOWNLOAD
18 03_05-lensControl 9.02 MB DOWNLOAD
19 03_06-flashAutoMode 15.54 MB DOWNLOAD
20 03_07-imageReview 19.36 MB DOWNLOAD
21 03_08-imagePlayback 25.02 MB DOWNLOAD
22 04_01-programMode 7.59 MB DOWNLOAD
23 04_02-exposureComp 27.89 MB DOWNLOAD
24 04_03-meterRevisit 19.50 MB DOWNLOAD
25 04_04-changeISO 28.13 MB DOWNLOAD
26 04_05-flexiblePro 29.89 MB DOWNLOAD
27 04_06-formatSize 67.29 MB DOWNLOAD
28 04_07-infoButton 17.68 MB DOWNLOAD
29 05_01-focusModes 23.58 MB DOWNLOAD
30 05_02-selectFocusPt 72.98 MB DOWNLOAD
31 05_03-manualFocus 32.88 MB DOWNLOAD
32 06_01-WB 37.48 MB DOWNLOAD
33 06_02-WBPresets 23.07 MB DOWNLOAD
34 06_03-manualWB 60.34 MB DOWNLOAD
35 07_01-driveMode 43.88 MB DOWNLOAD
36 07_02-quietMode 6.93 MB DOWNLOAD
37 07_03-selfTimer 11.88 MB DOWNLOAD
38 07_04-remoteBulb 55.57 MB DOWNLOAD
39 08_01-meteringModes 26.30 MB DOWNLOAD
40 08_02-exposureLock 9.68 MB DOWNLOAD
41 08_03-aperturePrior 22.84 MB DOWNLOAD
42 08_04-DOFpreview 25.92 MB DOWNLOAD
43 08_05-shutterPrior 24.05 MB DOWNLOAD
44 08_06-manualMode 32.62 MB DOWNLOAD
45 08_07-expBracket 41.00 MB DOWNLOAD
46 08_08-activeDlite 20.17 MB DOWNLOAD
47 08_09-autoDistCont 8.81 MB DOWNLOAD
48 08_10-longExpNR 14.17 MB DOWNLOAD
49 08_11-highISOnoise 21.00 MB DOWNLOAD
50 08_12-multipleExp 19.83 MB DOWNLOAD
51 08_13-intervalTimer 58.85 MB DOWNLOAD
52 09_01-metadata 39.75 MB DOWNLOAD
53 09_02-LCDbrightness 9.16 MB DOWNLOAD
54 09_03-protectDelete 37.11 MB DOWNLOAD
55 09_04-createFolder 17.90 MB DOWNLOAD
56 09_05-copyright 15.25 MB DOWNLOAD
57 10_01-SceneMode 12.02 MB DOWNLOAD
58 10_02-imageFormat 20.70 MB DOWNLOAD
59 11_01-fillflash 10.26 MB DOWNLOAD
60 11_02-flashExpComp 16.91 MB DOWNLOAD
61 11_03-redEyeReduc 14.23 MB DOWNLOAD
62 11_04-slowSyncFlash 25.18 MB DOWNLOAD
63 12_01-picControls 20.41 MB DOWNLOAD
64 12_02-selPicCtrl 15.63 MB DOWNLOAD
65 12_03-modPicCtrl 11.62 MB DOWNLOAD
66 12_04-monochrome 9.92 MB DOWNLOAD
67 13_01-activateLV 35.37 MB DOWNLOAD
68 13_02-focusingLV 27.28 MB DOWNLOAD
69 13_03-drawbacks 21.95 MB DOWNLOAD
70 14_01-configureVid 52.75 MB DOWNLOAD
71 14_02-focusMenu 40.14 MB DOWNLOAD
72 14_03-moviePlayback 15.94 MB DOWNLOAD
73 15_01-userModes 32.29 MB DOWNLOAD
74 15_02-myMenu 28.18 MB DOWNLOAD
75 16_01-customFunc 16.20 MB DOWNLOAD
76 16_02-focusPriority 10.94 MB DOWNLOAD
77 16_03-focusPts 6.10 MB DOWNLOAD
78 16_04-AfAssist 6.81 MB DOWNLOAD
79 16_05-easyExpComp 18.85 MB DOWNLOAD
80 16_06-shutterRelease 8.79 MB DOWNLOAD
81 16_07-selfTimer 17.00 MB DOWNLOAD
82 16_08-ISOdispla 12.52 MB DOWNLOAD
83 16_09-CLModeSpeed 13.24 MB DOWNLOAD
84 16_10-fileNumberSeq 16.86 MB DOWNLOAD
85 16_11-expDelay 10.38 MB DOWNLOAD
86 16_12-assignFn 10.61 MB DOWNLOAD
87 16_13-assignPreview 11.06 MB DOWNLOAD
88 16_14-assignAELAFL 15.71 MB DOWNLOAD
89 16_15-releaseToDial 8.15 MB DOWNLOAD
90 16_16-reverse 7.02 MB DOWNLOAD
91 16_17-commandDial 32.02 MB DOWNLOAD
92 17_01-imageRetouch 8.43 MB DOWNLOAD
93 17_02-applyRetouch 15.99 MB DOWNLOAD
94 17_03-NEFraw 13.96 MB DOWNLOAD
95 18_01-cleaning 15.58 MB DOWNLOAD
96 18_02-condTemp 19.44 MB DOWNLOAD
97 18_03-firmware 15.61 MB DOWNLOAD
98 19_01-goodbye 4.21 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری