آموزش مفاهیم اساسی در زمینه‌ی فضاها و مدل‌های سه‌بعدی حرفه‌ای / Lynda Up and Running with Houdini

Lynda Up and Running with Houdini
آموزش مفاهیم اساسی در زمینه‌ی فضاها و مدل‌های سه‌بعدی حرفه‌ای

  • کاربرد : آموزش مفاهیم اساسی در زمینه‌ی فضاها و مدل‌های سه‌بعدی حرفه‌ای
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2015

توضیحات

در میان ابزارهای گرافیکی فراوان برای تولید قالب‌ها و انیمیشن‌های سه‌بُعدی، نرم‌افزار طراحی و مدل‌سازی "هودینی" با دارا بودن محیط کار و ابزارهایی کارآمد که قدرت اجرایی آنها به وضوح ملموس است کاملاً منحصر بفرد عمل می‌کند. این دوره‌ی آموزشی تصویری سطح متوسط، کاربران را با مفاهیم اساسی در زمینه‌ی فضاها و مدل‌های سه‌بعدی حرفه‌ای شامل مدل‌سازی، انیمیشن، بافت، نور و رندر و نیز نحوه‌ی پرداختن به آنها در نرم‌افزار قدرتمند هودینی آشنا کرده و مهم‌ترین تکنیک‌های مربوط به آن را با مثال‌های عملی-تمرینی به کاربران آموزش می‌دهد.

Description

Amidst the myriad of 3D tools, Houdini is unique, offering a procedural workflow and node networks that allow for increased complexity and asset reusability. And with the Houdini Engine plugin, users of other 3D tools can now incorporate Houdini's procedural power into their workflows.

These tutorials introduce the fundamental 3D concepts (modeling, animation, texturing, lighting, and rendering) as they apply in Houdini. Instructor Scott Pagano shows how to manipulate geometry; apply materials; add lights and cameras to a scene; render work with Houdini's internal renderer, Mantra; and even create simple particle systems. The course will start new users on a path to more advanced 3D work and show experienced users of other 3D packages how to transfer their skills to the world of Houdini.
Topics include:
Setting Houdini preferences
Modifying geometry
Copy stamping
Setting keyframes
Manipulating animation channels
Shading and texture mapping
Lighting scenes
Rendering with Mantra
Creating particle emitters

بخش های فایل

این فایل شامل 34 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
01. Introduction
1 01_01-Welcome 8.71 MB DOWNLOAD
2 01_02-Using the exercise files 1.56 MB DOWNLOAD
02. Overview of Houdini
3 02_01-Overview of the Houdini paradigm 9.24 MB DOWNLOAD
4 02_02-Understanding the interface 45.33 MB DOWNLOAD
5 02_03-Setting Houdini preferences 8.74 MB DOWNLOAD
6 02_04-Creating a new project 5.23 MB DOWNLOAD
03. Geometry in Houdini
7 03_01-How to create basic primitive shapes 11.14 MB DOWNLOAD
8 03_02-How to modify geometry 14.09 MB DOWNLOAD
9 03_03-Understanding groups 19.55 MB DOWNLOAD
10 03_04-Understanding attributes 18.50 MB DOWNLOAD
11 03_05-Using the Copy node 8.05 MB DOWNLOAD
12 03_06-The power of copy stamping 18.48 MB DOWNLOAD
13 03_07-Understanding additional geometry functions 24.53 MB DOWNLOAD
04. Animating in Houdini
14 04_01-How to set keyframes 6.70 MB DOWNLOAD
15 04_02-Introduction to the Animation Editor 12.23 MB DOWNLOAD
16 04_03-Introduction to the Motion FX level 8.34 MB DOWNLOAD
17 04_04-Applying procedural animation channels to geometry 9.41 MB DOWNLOAD
18 04_05-Manipulating animation channels 16.14 MB DOWNLOAD
05. Shading in Houdini
19 05_01-Using the Mantra surface shader 9.68 MB DOWNLOAD
20 05_02-Using the Material node to apply shaders to geometry 11.89 MB DOWNLOAD
21 05_03-Shading attributes 19.33 MB DOWNLOAD
22 05_04-Adding texture maps to the shader 16.74 MB DOWNLOAD
06. Lighting in Houdini
23 06_01-Creating and positioning lights 13.62 MB DOWNLOAD
24 06_02-Adjusting light parameters 8.40 MB DOWNLOAD
25 06_03-Using sun and sky lighting 7.17 MB DOWNLOAD
07. Rendering in Houdini
26 07_01-Working with the Mantra rendering node 17.83 MB DOWNLOAD
27 07_02-Understanding important Mantra settings 15.57 MB DOWNLOAD
28 07_03-Render passes in Mantra 25.03 MB DOWNLOAD
08. Particles in Houdini
29 08_01-How to emit particles from an object 12.36 MB DOWNLOAD
30 08_02-How to use forces to influence particle motion 20.83 MB DOWNLOAD
31 08_03-Understanding the POP Source node 21.22 MB DOWNLOAD
32 08_04-How to instance geometry to particles 26.97 MB DOWNLOAD
09. Conclusion
33 09_01-Next steps 2.56 MB DOWNLOAD
10. فایل های تمرینی
34 Ex_Files_UaR_Houdini 3.83 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری