آموزش AutoCAD Civil / InfiniteSkills Learning AutoCAD Civil 3D 2015 Training Video

InfiniteSkills Learning AutoCAD Civil 3D 2015 Training Video
آموزش AutoCAD Civil

  • کاربرد : آموزش AutoCAD Civil
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : InfiniteSkills
  • سال تولید : 2014

توضیحات

یکی از پرکاربردترین ابزارهایی که با ارائه قابلیت های فراوان مانند ساده کردن کار و کاهش دادن هزینه‌ها، به مهندسین در مستندسازی و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) کمک می کند، نرم افزار AutoCAD Civil (اتوکد سیویل) است. همانطور که می دانید نرم‌افزارهای مختلفی برای تخصص‌های گوناگون رشته مهندسی عمران وجود دارند.

از نگاه مهندسان عمران، این گونه از نرم افزارها تنها برای زیرسازی زمین زیر ساختمان‌ها استفاده نمی‌شوند؛ بلکه برای حفاظت از آن‌ها نیز کاربرد دارند، آنچنان که اخیرا برنامه‌هایی ساخته شده‌اند که به مهندس این اجازه را می‌دهند که ترک خوردگی در پل‌ها و ساختمان‌ها را زیر نظر بگیرند. همانطور که شبکه‌های توزیع آب، شکست و ترک در لوله‌های سطحی را از طریق سنسورهای نصب شده تحت کنترل دارند. این ویژگی به مهندسان اجازه می‌دهد تا بخشی از هزینه‌های مربوط به بازرسی‌های انسانی را کاهش دهند.

Description

In this project-based Learning AutoCAD Civil 3D 2015 video tutorial series, you'll quickly have relevant skills for real-world applications.
Follow along with our expert instructor in this training course to get:
Concise, informative and broadcast-quality Learning AutoCAD Civil 3D 2015 training videos delivered to your desktop
The ability to learn at your own pace with our intuitive, easy-to-use interface
A quick grasp of even the most complex Learning AutoCAD Civil 3D 2015 subjects because they're broken into simple, easy to follow tutorial videos
Practical working files further enhance the learning process and provide a degree of retention that is unmatched by any other form of Learning AutoCAD Civil 3D 2015 tutorial, online or offline... so you'll know the exact steps for your own projects.

بخش های فایل

این فایل شامل 116 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 - فیلم های آموزشی
1 01_01-What Is Civil 3D 5.32 MB DOWNLOAD
2 01_02-About The Author 7.28 MB DOWNLOAD
3 01_03-What You Should Expect From This Course 1.94 MB DOWNLOAD
4 01_04-Working With The Dataset For This Course 6.31 MB DOWNLOAD
5 01_05-How To Access Your Working Files 13.16 MB DOWNLOAD
6 02_01-Civil 3D Workspaces 4.14 MB DOWNLOAD
7 02_02-The Civil 3D Ribbon 4.97 MB DOWNLOAD
8 02_03-Tool Space - Prospector 8.57 MB DOWNLOAD
9 02_04-Tool Space - Settings 27.79 MB DOWNLOAD
10 02_05-Properties Palette 3.68 MB DOWNLOAD
11 02_06-Tool Palettes 4.08 MB DOWNLOAD
12 02_07-Transparent Commands 7.30 MB DOWNLOAD
13 02_08-The Panorama Window 6.43 MB DOWNLOAD
14 03_01-Points Overview 5.95 MB DOWNLOAD
15 03_02-Description Keys 12.87 MB DOWNLOAD
16 03_03-Point File Formats 3.33 MB DOWNLOAD
17 03_04-Importing Points 6.31 MB DOWNLOAD
18 03_05-Reviewing Point Data 4.35 MB DOWNLOAD
19 03_06-Point Tools 12.88 MB DOWNLOAD
20 03_07-Point Groups 10.95 MB DOWNLOAD
21 03_08-Modifying Points 7.87 MB DOWNLOAD
22 03_09-Creating Point Reports 3.41 MB DOWNLOAD
23 04_01-Survey Toolspace - Overview 7.20 MB DOWNLOAD
24 04_02-Survey Database - Overview 10.68 MB DOWNLOAD
25 04_03-Survey Settings And Styles 7.53 MB DOWNLOAD
26 04_04-Import Events 13.68 MB DOWNLOAD
27 04_05-Linework Codesets 15.15 MB DOWNLOAD
28 04_06-Survey Figures 18.34 MB DOWNLOAD
29 04_07-Survey Points 6.79 MB DOWNLOAD
30 04_08-Survey Queries 11.07 MB DOWNLOAD
31 05_01-Surfaces Overview 5.31 MB DOWNLOAD
32 05_02-Creating Breaklines From Points 9.11 MB DOWNLOAD
33 05_03-Adding Survey Data To A Surface 9.24 MB DOWNLOAD
34 05_04-Adding Proximity And Standard Breaklines To A Surface 6.07 MB DOWNLOAD
35 05_05-Adding A Headwall Breakline To A Surface 7.01 MB DOWNLOAD
36 05_06-Adding Contours To A Surface 5.49 MB DOWNLOAD
37 05_07-Adding Boundaries To A Surface 6.18 MB DOWNLOAD
38 05_08-Surface Properties 7.27 MB DOWNLOAD
39 05_09-Editing Surfaces - Lines 6.99 MB DOWNLOAD
40 05_10-Editing Surfaces - Points 7.38 MB DOWNLOAD
41 05_11-Editing Surfaces - Paste Surfaces 5.95 MB DOWNLOAD
42 05_12-Editing Surfaces - Additional Tools 7.98 MB DOWNLOAD
43 05_13-Surface Analysis 9.02 MB DOWNLOAD
44 05_14-Surface Labels 10.52 MB DOWNLOAD
45 05_15-Surface Volumes 4.56 MB DOWNLOAD
46 06_01-Alignment Overview 6.37 MB DOWNLOAD
47 06_02-Alignment - Element Constraints 4.30 MB DOWNLOAD
48 06_03-Creating Alignments - Pi Method 11.41 MB DOWNLOAD
49 06_04-Creating Alignments - Fixed, Floating, And Free Methods 13.79 MB DOWNLOAD
50 06_05-Alignment Properties 4.89 MB DOWNLOAD
51 06_06-Alignment Reporting 5.16 MB DOWNLOAD
52 06_07-Alignment - Labels And Tables 8.53 MB DOWNLOAD
53 07_01-Sharing Data Overview 4.84 MB DOWNLOAD
54 07_02-Data Shortcut Overview 7.90 MB DOWNLOAD
55 07_03-Using Data Shortcuts 8.13 MB DOWNLOAD
56 07_04-Removing And Promoting Shortcuts 3.99 MB DOWNLOAD
57 07_05-Labeling And Referencing Files 3.64 MB DOWNLOAD
58 08_01-Profile Overview 4.75 MB DOWNLOAD
59 08_02-Surface Profiles And Profile Views 8.94 MB DOWNLOAD
60 08_03-Design Profiles 10.21 MB DOWNLOAD
61 08_04-Editing Profiles 3.87 MB DOWNLOAD
62 08_05-Labelling Profile View 5.51 MB DOWNLOAD
63 08_06-Profile Reporting 2.31 MB DOWNLOAD
64 09_01-Assembly And Subassembly Overview 6.82 MB DOWNLOAD
65 09_02-Creating Assemblies For Corridor Modelling 13.32 MB DOWNLOAD
66 09_03-Modifying Assemblies 3.47 MB DOWNLOAD
67 09_04-Copying Assemblies To A Tool Palette 3.41 MB DOWNLOAD
68 10_01-Corridor Overview 4.89 MB DOWNLOAD
69 10_02-Create A Corridor 4.68 MB DOWNLOAD
70 10_03-Target Mapping 5.28 MB DOWNLOAD
71 10_04-Corridor Properties 7.59 MB DOWNLOAD
72 10_05-Corridor Surfaces 5.24 MB DOWNLOAD
73 10_06-Review And Edit Corridor Sections 10.96 MB DOWNLOAD
74 11_01-Grading Overview 5.61 MB DOWNLOAD
75 11_02-Creating And Editing Feature Lines 31.44 MB DOWNLOAD
76 11_03-Grading Objects 11.40 MB DOWNLOAD
77 11_04-Grading Volumes 7.16 MB DOWNLOAD
78 12_01-Pipe Networks Overview 7.31 MB DOWNLOAD
79 12_02-Configuring Pipe Networks 17.33 MB DOWNLOAD
80 12_03-Creating A Pipe Network From Objects 10.31 MB DOWNLOAD
81 12_04-Laying Out A Pipe Network 14.91 MB DOWNLOAD
82 12_05-Editing Pipe Networks 12.01 MB DOWNLOAD
83 12_06-Interference Checking With Pipe Networks 11.68 MB DOWNLOAD
84 12_07-Annotating Pipe Networks 14.21 MB DOWNLOAD
85 12_08-Pipe Reporting 4.25 MB DOWNLOAD
86 13_01-Cross Section Overview 11.47 MB DOWNLOAD
87 13_02-Sample Line Groups 23.60 MB DOWNLOAD
88 13_03-Creating Cross Section Views 20.00 MB DOWNLOAD
89 13_04-Labeling Cross Section Views 11.61 MB DOWNLOAD
90 14_01-Earthwork Volumes 23.91 MB DOWNLOAD
91 14_02-Material Volumes 23.95 MB DOWNLOAD
92 14_03-Quantity Takeoff 25.58 MB DOWNLOAD
93 14_04-Mass Haul Diagrams 10.66 MB DOWNLOAD
94 15_01-Creating Plan Sheets 28.67 MB DOWNLOAD
95 15_02-Creating Cross Section Sheets 13.86 MB DOWNLOAD
96 15_03-Sheet Sets Overview 14.38 MB DOWNLOAD
97 16_01-Parcels Overview 7.81 MB DOWNLOAD
98 16_02-Creating Parcels From Objects 11.60 MB DOWNLOAD
99 16_03-Row Parcels 11.34 MB DOWNLOAD
100 16_04-Laying Out Parcels 14.47 MB DOWNLOAD
101 16_05-Editing Parcels 11.15 MB DOWNLOAD
102 16_06-Labeling Parcels 12.53 MB DOWNLOAD
103 16_07-Parcel Tables 13.28 MB DOWNLOAD
104 16_08-Reporting On Parcels 6.79 MB DOWNLOAD
105 17_01-Pressure Pipe Networks Overview 4.43 MB DOWNLOAD
106 17_02-Configuring Pressure Pipe Networks 12.08 MB DOWNLOAD
107 17_03-Creating A Pressure Pipe Network From Objects 9.75 MB DOWNLOAD
108 17_04-Laying Out A Pressure Pipe Network 8.53 MB DOWNLOAD
109 17_05-Editing Pressure Pipe Networks 9.68 MB DOWNLOAD
110 17_06-Interference Checking With Pressure Pipe 8.86 MB DOWNLOAD
111 17_07-Adding Pressure Pipe Networks To Different Views 4.38 MB DOWNLOAD
112 17_08-Annotating Pressure Pipe Networks 12.25 MB DOWNLOAD
113 18_01-Working With Point Clouds 13.66 MB DOWNLOAD
114 18_02-Creating A Civil 3D Surface From Point Clouds 4.97 MB DOWNLOAD
115 19_01-Wrap-Up 5.69 MB DOWNLOAD
01 - فایل های تمرینی
116 Learning_AutoCAD_Civil_3D_2015_Working_Files 223.42 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری