آموزش نوشتن برنامه ها و ابزارهایی بوسیله Python / InfiniteSkills Mastering Python Networking and Security

InfiniteSkills Mastering Python Networking and Security
آموزش نوشتن برنامه ها و ابزارهایی بوسیله Python

  • کاربرد : آموزش نوشتن برنامه ها و ابزارهایی بوسیله Python
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : InfiniteSkills
  • سال تولید : 2014

توضیحات

همانطور که می دانید می توانیم از Python در کدنویسی شبکه سازی ، امنیت رایانه و شبکه ها استفاده کنیم. در این کورس آموزشی نوشتن چنین برنامه ها و ابزارهایی را بوسیله Python خواهیم آموخت.

این مجموعه آموزش ویدیویی به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 4 ساعت و 51 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

Description

In this project-based Mastering Python - Networking and Security video tutorial series, you'll quickly have relevant skills for real-world applications.
Follow along with our expert instructor in this training course to get:
Concise, informative and broadcast-quality Mastering Python - Networking and Security training videos delivered to your desktop
The ability to learn at your own pace with our intuitive, easy-to-use interface
A quick grasp of even the most complex Mastering Python - Networking and Security subjects because they're broken into simple, easy to follow tutorial videos
Practical working files further enhance the learning process and provide a degree of retention that is unmatched by any other form of Mastering Python - Networking and Security tutorial, online or offline... so you'll know the exact steps for your own projects.

بخش های فایل

این فایل شامل 75 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
1.Part One
1 0101 Welcome 1.81 MB DOWNLOAD
2 0102 What We Will Cover 4.89 MB DOWNLOAD
3 0103 Getting And Installing Python 6.24 MB DOWNLOAD
4 0104 Integrated Development Environments 8.44 MB DOWNLOAD
5 0105 Python 2 Versus Python 3 7.16 MB DOWNLOAD
6 0106 How To Access Your Working Files 7.33 MB DOWNLOAD
2.Part Two
7 0201 Python Console 2.15 MB DOWNLOAD
8 0202 Creating And Running Scripts 3.98 MB DOWNLOAD
9 0203 Variables 7.96 MB DOWNLOAD
10 0204 Loops 9.91 MB DOWNLOAD
11 0205 Scoping 6.54 MB DOWNLOAD
12 0206 Subroutines 8.07 MB DOWNLOAD
13 0207 Conditional Statements 7.67 MB DOWNLOAD
14 0208 Calling To System 9.41 MB DOWNLOAD
15 0209 Using Threads 12.75 MB DOWNLOAD
16 0210 Parsing Arguments 8.94 MB DOWNLOAD
17 0211 Handling Exceptions 10.89 MB DOWNLOAD
18 0212 Installing Additional Packages 6.00 MB DOWNLOAD
19 0213 Classes 7.36 MB DOWNLOAD
20 0214 Instances 6.88 MB DOWNLOAD
3.Part Three
21 0301 Network Byte Order 2.54 MB DOWNLOAD
22 0302 Name Server Lookups 6.57 MB DOWNLOAD
23 0303 Network Client 10.50 MB DOWNLOAD
24 0304 Network Server 10.45 MB DOWNLOAD
25 0305 Grabbing Banners 13.02 MB DOWNLOAD
26 0306 Simple HTTP Request 8.09 MB DOWNLOAD
27 0307 Capturing Packets 7.22 MB DOWNLOAD
28 0308 Reading Headers 15.45 MB DOWNLOAD
29 0309 Parsing PCAP Files 8.54 MB DOWNLOAD
30 0310 Creating Raw Packets With Scapy 5.79 MB DOWNLOAD
31 0311 Communicating With SSL 12.93 MB DOWNLOAD
32 0312 Talking To SMTP Servers 9.42 MB DOWNLOAD
33 0313 Talking To POP3 And IMAP Servers 16.29 MB DOWNLOAD
34 0314 FTP 10.02 MB DOWNLOAD
35 0315 Multicasting 8.22 MB DOWNLOAD
36 0316 UDP 8.12 MB DOWNLOAD
37 0317 Telnet Client 9.57 MB DOWNLOAD
4.Part Four
38 0401 Authenticating 9.86 MB DOWNLOAD
39 0402 Setting The User Agent 5.82 MB DOWNLOAD
40 0403 Setting Cookies 9.76 MB DOWNLOAD
41 0404 Using A HEAD Request 7.89 MB DOWNLOAD
42 0405 Interfacing With Web Forms 8.63 MB DOWNLOAD
43 0406 Parsing Web Responses 9.91 MB DOWNLOAD
44 0407 Using Web Proxies 7.51 MB DOWNLOAD
45 0408 Downloading Files Via HTTP 6.39 MB DOWNLOAD
46 0409 Spidering 9.03 MB DOWNLOAD
5.Part Five
47 0501 Threaded Network Testing 11.90 MB DOWNLOAD
48 0502 Creating Alternate Data Streams 8.06 MB DOWNLOAD
49 0503 Fuzzing With Python 13.73 MB DOWNLOAD
50 0504 Debugging With Python 11.95 MB DOWNLOAD
51 0505 Steganography With Stepic 7.65 MB DOWNLOAD
52 0506 Encrypting And Decrypting Data 9.72 MB DOWNLOAD
53 0507 Hiding Encrypted Data With Steganography 10.91 MB DOWNLOAD
54 0508 Interacting With MySQL 7.37 MB DOWNLOAD
55 0509 Replaying Network Traffic 7.21 MB DOWNLOAD
6.Part Six
56 0601 Accessing Windows Registry - Part 1 9.72 MB DOWNLOAD
57 0602 Accessing Windows Registry - Part 2 11.22 MB DOWNLOAD
58 0603 Accessing MFT - Part 1 14.98 MB DOWNLOAD
59 0604 Accessing MFT - Part 2 10.21 MB DOWNLOAD
60 0605 Log Parsing 14.05 MB DOWNLOAD
61 0606 Analyzing The MBR 13.03 MB DOWNLOAD
62 0607 Reading Alternate Data Streams 12.86 MB DOWNLOAD
63 0608 Getting Process Lists 8.15 MB DOWNLOAD
64 0609 Getting Access To SQLite Databases 8.57 MB DOWNLOAD
65 0610 Accessing Browser Data Through SQLite 8.36 MB DOWNLOAD
66 0611 Getting Access To Recycle Bin 11.46 MB DOWNLOAD
67 0612 Walking A Filesystem 6.37 MB DOWNLOAD
68 0613 Finding Files By Time 10.14 MB DOWNLOAD
7.Part Seven
69 0701 What Is Twisted 6.39 MB DOWNLOAD
70 0702 Echo Server 9.13 MB DOWNLOAD
71 0703 Echo Client 13.12 MB DOWNLOAD
72 0704 HTTP client 11.42 MB DOWNLOAD
73 0801 Wrapping Up 8.05 MB DOWNLOAD
74 0802 What Is Next 6.66 MB DOWNLOAD
8.فایل های تمرینی
75 Working Files 32.01 KB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری