ترفیکویر سینچرو استدیو سویت / Trafficware Synchro Studio Suite v9.0.9

Trafficware Synchro Studio Suite v9.0.9
ترفیکویر سینچرو استدیو سویت

  • کاربرد : نرم افزار همگام ساز تجزیه و تحلیل و بهینه سازی
  • نسخه :Version 9.0.9
  • نوع فایل : نرم افزار
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows 32Bit & 64Bit
  • تولید کننده : Trafficware
  • سال تولید : 2016

Description

The Synchro® Studio suite of products provides the best in traffic analysis, optimization, and simulation applications. The package combines the modeling capabilities of Synchro and the micro-simulation and animation capabilities of SimTraffic® with our 3D viewer to create the ultimate tool kit for any traffic engineer.

Synchro is a macroscopic analysis and optimization software application. Synchro supports the Highway Capacity Manual’s (HCM) 6th Edition, 2010 and 2000 for signalized intersections, unsignalized intersections and roundabouts. Synchro also implements the Intersection Capacity Utilization method for determining intersection capacity. Synchro’s signal optimization routine allows the user to weight specific phases, thus providing users more options when developing signal timing plans. Because the software is easy to use, traffic engineers are modeling within days, thus adding to the number of reasons why Synchro remains the leading traffic analysis application.

Unrar and install the app. Apply patch (run as admin).

اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری