آموزش راینو 5 / Lynda Rhino 5 Essential Training

Lynda Rhino 5 Essential Training
آموزش راینو 5

  • کاربرد : آموزش راینو 5
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2017

توضیحات

راینو (Rhino) یا Rhinoceros یکی از نرم افزارهای طراحی و مدلسازی مهندسی و از محبوب ترین نرم افزارهای مورد استفاده طراحان و به خصوص طراحان صنعتی است که هم به طراحان حرفه ای و هم به کاربران معمولی اجازه می دهد که به طراحی اشکالی چون انواع مختلف مدل های کشتی بپردازند. اصول ساخت سطوح در راینو بر ساخت منحنی ها استوار است. برای مدلینگ در محیط راینو ابتدا شبکه ای از منحنی ها در فضا ایجاد شده و سپس تبدیل به سطح می شوند. راینو نرم افزاریست که بر روی کامپیوتر های خانگی و لپ تاپ ها بدون نیاز به هیچ سخت افزار خاصی بسیار سریع خواهد بود و دارای دقت فوق العاده در طراحی و ویرایش بدون محدودیت است.
در دوره آموزشی Lynda Rhino 5 Essential Training شما با قابلیت های اساسی و کلیدی این نرم افزار کاربردی قدرتمند آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی Lynda Rhino 5 Essential Training:
- چرا از Rhino استفاده می کنیم؟
- درک اصطلاحات 3D
- مقایسه منحنی های Bézier، B-splines و NURBS
- حرکت به نمایشگر
- دستکاری اشیاء با دستورات
- ایجاد منحنی ها، سطوح و جامدات
- انجام تغییرات اساسی
- ساخت جامدات با ابتدایی
- اکسترود کردن منحنی
- تکان دادن به اشیاء و هواپیما
- ادغام، تقسیم، چرخش و کپی کردن اشیاء
- کار با NURBS و درز
- نمونه سازی یک مدل سه بعدی

Description

Rhino is a 3D-modeling powerhouse, used to design and engineer products ranging from jewelry and furniture to architecture and automobiles. Learn how to build your own 3D models, characters, and prototypes with the NURBS-based modeling tools in Rhino 5.0 for Windows. Author Dave Schultze introduces Rhino's three primary entities (the curve, the surface, and the solid) and shows the best ways to draw curves and model 3D objects, edit their geometry efficiently, and render and export your designs.
Topics include:
- Why use Rhino?
- Understanding 3D terminology
- Comparing Bézier curves, B-splines, and NURBS objects
- Navigating the viewport
- Manipulating objects with commands
- Creating curves, surfaces, and solids
- Performing basic transformations
- Making solids with primitives
- Extruding curves
- Snapping to objects and planes
- Trimming, splitting, rotating, and copying objects
- Working with NURBS and seams
- Prototyping a 3D model

بخش های فایل

این فایل شامل 84 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 Introduction
1 133324_00_01_WX30_welcome 6.19 MB DOWNLOAD
2 133324_00_02_3D15_needtoknow 1.61 MB DOWNLOAD
3 133324_00_03_3D15_exercise 3.03 MB DOWNLOAD
01 System Setup
4 133324_01_01_3D151_whyrhino 5.89 MB DOWNLOAD
5 133324_01_02_3D15_hardware 8.64 MB DOWNLOAD
6 133324_01_03_3D15_interface 5.59 MB DOWNLOAD
02 Basic 3D Terminology
7 133324_02_01_3D15_entities 11.51 MB DOWNLOAD
8 133324_02_02_3D15_bezier 8.64 MB DOWNLOAD
9 133324_02_03_3D15_meshes 12.62 MB DOWNLOAD
10 133324_02_04_3D15_tolerance 14.16 MB DOWNLOAD
03 Navigation and the Help System
11 133324_03_01_3D15_splash 11.53 MB DOWNLOAD
12 133324_03_02_3D15_viewport 17.74 MB DOWNLOAD
13 133324_03_03_3D15_shading 23.10 MB DOWNLOAD
14 133324_03_04_3D15_panzoom 17.56 MB DOWNLOAD
15 133324_03_05_3D15_help 16.56 MB DOWNLOAD
04 Introduction to the Interface
16 133324_04_01_3D15_commands 15.34 MB DOWNLOAD
17 133324_04_02_3D15_toolbars 21.67 MB DOWNLOAD
18 133324_04_03_3D15_geometry 14.35 MB DOWNLOAD
19 133324_04_04_3D15_feedback 17.56 MB DOWNLOAD
20 133324_04_05_3D15_gumball 14.23 MB DOWNLOAD
21 133324_04_06_3D151_properties 11.95 MB DOWNLOAD
22 133324_04_07_3D15_opening 21.31 MB DOWNLOAD
05 Workflow Basics
23 133324_05_01_3D15_preferences 13.11 MB DOWNLOAD
24 133324_05_02_3D15_selecting 21.53 MB DOWNLOAD
25 133324_05_03_3D15_layers 22.25 MB DOWNLOAD
26 133324_05_04_3D15_cplane 26.80 MB DOWNLOAD
27 133324_05_05_3D15_transforms 23.61 MB DOWNLOAD
28 133324_05_06_3D15_namedpos 24.40 MB DOWNLOAD
06 Drawing - 2D Geometry
29 133324_06_01_3D15_lines 16.09 MB DOWNLOAD
30 133324_06_02_3D15_rectangle 16.83 MB DOWNLOAD
31 133324_06_03_3D15_ellipses 21.21 MB DOWNLOAD
32 133324_06_04_3D15_freeform 17.19 MB DOWNLOAD
07 Modeling - Basic Surfaces
33 133324_07_01_3D15_rules 37.93 MB DOWNLOAD
34 133324_07_02_3D15_comparing 21.08 MB DOWNLOAD
35 133324_07_03_3D15_twotypes 17.76 MB DOWNLOAD
36 133324_07_04_3D15_extrusion 25.81 MB DOWNLOAD
37 133324_07_05_3D15_lofting 27.62 MB DOWNLOAD
38 133324_07_06_3D15_revolves 34.53 MB DOWNLOAD
39 133324_07_07_3D15_sweeps 27.42 MB DOWNLOAD
40 133324_07_08_3D15_scn 42.34 MB DOWNLOAD
08 Modeling - 3D Solids (AKA Polysurfaces)
41 133324_08_01_3D15_solids 13.13 MB DOWNLOAD
42 133324_08_02_3D15_primitives 12.78 MB DOWNLOAD
43 133324_08_03_3D15_piping 32.29 MB DOWNLOAD
44 133324_08_04_3D15_booleans 20.62 MB DOWNLOAD
45 133324_08_05_3D15_troubleshooting 25.69 MB DOWNLOAD
46 133324_08_06_3D15_points 18.90 MB DOWNLOAD
47 133324_08_07_3D15_subobject 20.00 MB DOWNLOAD
09 Modeling Aids
48 133324_09_01_3D15_modelaids 18.65 MB DOWNLOAD
49 133324_09_02_3D15_grid 20.37 MB DOWNLOAD
50 133324_09_03_3D15_ortho 13.14 MB DOWNLOAD
51 133324_09_04_3D15_planar 18.23 MB DOWNLOAD
52 133324_09_05_3D15_osnaps 15.92 MB DOWNLOAD
53 133324_09_06_3D15_cursor 14.52 MB DOWNLOAD
54 133324_09_07_3D15_smart 27.27 MB DOWNLOAD
10 Editing and Transforming
55 133324_10_01_3D15_fillets 43.81 MB DOWNLOAD
56 133324_10_02_3D15_trimming 28.16 MB DOWNLOAD
57 133324_10_03_3D15_moving 36.14 MB DOWNLOAD
58 133324_10_04_3D15_copying 16.51 MB DOWNLOAD
59 133324_10_05_3D15_undo 16.49 MB DOWNLOAD
60 133324_10_06_3D15_grouping 19.93 MB DOWNLOAD
61 133324_10_07_3D15_scaling 25.36 MB DOWNLOAD
62 133324_10_08_3D15_mirror 16.46 MB DOWNLOAD
63 133324_10_09_3D15_array 28.51 MB DOWNLOAD
11 Analysis and Degrees
64 133324_11_01_3D15_analyze 29.25 MB DOWNLOAD
65 133324_11_02_3D15_degree 17.34 MB DOWNLOAD
66 133324_11_03_3D15_rebuild 26.67 MB DOWNLOAD
12 Modeling and Editing Organic Surfaces
67 133324_12_01_3D15_refresher 18.97 MB DOWNLOAD
68 133324_12_02_3D15_turtle_body 58.97 MB DOWNLOAD
69 133324_12_03_3D15_turtle_helmet 21.58 MB DOWNLOAD
70 133324_12_04_3D15_turtle_smile 22.27 MB DOWNLOAD
71 133324_12_05_3D15_turtle_legs 22.08 MB DOWNLOAD
72 133324_12_06_3D15_turtle_finish 18.91 MB DOWNLOAD
13 Documentation and Collaboration
73 133324_13_01_3D15_dimensions 15.67 MB DOWNLOAD
74 133324_13_02_3D15_captures 18.04 MB DOWNLOAD
75 133324_13_03_3D15_make2D 14.55 MB DOWNLOAD
76 133324_13_04_3D15_clipping 25.05 MB DOWNLOAD
14 Rendering Skills
77 133324_14_01_3D15_introduction 19.79 MB DOWNLOAD
78 133324_14_02_3D15_materials 24.77 MB DOWNLOAD
79 133324_14_03_3D151_camera 30.08 MB DOWNLOAD
15 Prototyping
80 133324_15_01_3D15_preparing 18.37 MB DOWNLOAD
81 133324_15_02_3D15_automatic 11.19 MB DOWNLOAD
82 133324_15_03_3D15_manually 34.51 MB DOWNLOAD
83 133324_15_04_3D15_exporting 20.47 MB DOWNLOAD
16 Exercise Files
84 Exercise Files 1.37 GB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری