ExpertGPS PRO v4.90 Portable

ExpertGPS PRO v4.90 Portable

  • نسخه :Version 4.90
  • نوع فایل : نرم افزار
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows 32Bit & 64Bit
  • تولید کننده : TopoGrafix
  • سال تولید : 2013

Description

ExpertGPS is the ultimate GPS map software for planning outdoor adventures. View GPS waypoints and tracklogs from any handheld GPS receiver over aerial photos and US topographic maps. Plan your next outdoor adventure over scanned USGS topo maps and send a route directly to your GPS receiver to guide you in the field. View your GPS tracklog over an aerial photo to see exactly where you went.

ExpertGPS handles all your mapping and data-conversion jobs. You'll be able to convert any GPS, GIS, or CAD data to or from GPX, Google Earth KML or KMZ, Excel CSV or TXT, SHP shapefiles, or AutoCAD DXF drawings in two clicks. You can reproject data in any geographic format (lat-lon, UTM, US State Plane) and change datums instantly. With ExpertGPS, you'll be able to calculate acreage, measure distance, elevation and grade.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری