# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Digital Tutors - Designing a Scary Female Monster in ZBrush
-1 Bytes 39 7
رایگان
2
Digital Tutors - ZSphere Modeling in ZBrush
976.33 MB 34 1
رایگان
3
Digital Tutors - ZBrush and Mudbox Integration
743.79 MB 39 0
رایگان
4
Digital Tutors - Your First Day in ZBrush
983.10 MB 41 1
رایگان
5
Digital Tutors - Working with Spotlight in ZBrush
514.69 MB 33 1
رایگان
6
Digital Tutors - Working with ShadowBox in ZBrush
552.53 MB 27 1
رایگان
7
Digital Tutors - Working Quickly in ZBrush
1.05 GB 28 0
رایگان
8
Digital Tutors - What's New in ZBrush 4R6
1.18 GB 31 0
رایگان
9
Digital Tutors - What is new in ZBrush 4
901.80 MB 34 0
رایگان
10
Digital Tutors - UV Master in ZBrush
282.23 MB 31 1
رایگان
11
Digital Tutors - Using the Blend Shapes Plugin for ZBrush
326.43 MB 30 0
رایگان
12
Digital Tutors - Texturing with ZBrush
616.67 MB 33 2
رایگان
13
Digital Tutors - Texturing a Realistic Human in Maya and ZBrush
1.48 GB 38 12
رایگان
14
Digital Tutors - Techniques for Sculpting Like the Masters in ZBrush
769.39 MB 27 2
رایگان
15
Digital Tutors - Sculpting Techniques with ZBrush 3
925.41 MB 31 0
رایگان
16
Digital Tutors - Sculpting Sci-Fi Mech Character Busts in ZBrush and KeyShot
2.85 GB 30 0
رایگان
17
Digital Tutors - Sculpting Human Torsos in ZBrush
1.49 GB 31 0
رایگان
18
Digital Tutors - Sculpting Human Skin in Zbrush
1.14 GB 32 0
رایگان
19
Digital Tutors - Sculpting Human Eyes in ZBrush
418.43 MB 39 0
رایگان
20
Digital Tutors - Sculpting a Zombie Dog in ZBrush
2.57 GB 27 0
رایگان
21
Digital Tutors - Sculpting a Realistic Elephant in ZBrush
1.34 GB 27 22
رایگان
22
Digital Tutors - Sculpting a Realistic Bust in ZBrush 3.5
2.18 GB 29 0
رایگان
23
Digital Tutors - Sculpting a Low Polygon Jacket Using UVs in ZBrush
333.32 MB 26 0
رایگان
24
Digital Tutors - Sculpting a Dragon Scroll Asset in ZBrush
3.65 GB 27 20
رایگان
25
Digital Tutors - Sculpting a Demonic Creature in ZBrush
2.58 GB 25 1
رایگان
Digital Tutors - Designing a Scary Female Monster in ZBrush

Digital Tutors - Designing a Sc ...

با مشاهده این کورس آموزشی بر مدل سازی هیولاهای وحشتناک موجود در فیلم های علمی تخیلی و همچنین بازی های کامپیوتری در ZBrush مسلط خواهید شد .

دانلود 7
-1 Bytes
رایگان
Digital Tutors - ZSphere Modeling in ZBrush

Digital Tutors - ZSphere Modeli ...

Learn a time-saving workflow to modeling with ZSpheres and building complex organic models using production-applicable tools and techniques. Contains ...

دانلود 1
976.33 MB
رایگان
Digital Tutors - ZBrush and Mudbox Integration

Digital Tutors - ZBrush and Mud ...

همانطور که می دانید به کمک هر دو نرم افزار ZBrush و Mudbox می توان به مدل سازی و حجاری ( Sculpting ) پراخت و مجموعه ابزارهای این دو برنامه بدین منظور ...

743.79 MB
رایگان
Digital Tutors - Your First Day in ZBrush

Digital Tutors - Your First Day ...

When learning a new software package, sometimes it's good to just jump in with both feet and create something. In this tutorial we'll do just that as ...

دانلود 1
983.10 MB
رایگان
Digital Tutors - Working with Spotlight in ZBrush

Digital Tutors - Working with S ...

همان طور که می دانید Spotlight امکانی است که در نسخه 4 نرم افزار ZBrush افزوده شده است و از آن می توان به منظور استفاده از عکس ها به عنوان پایه ای برا ...

دانلود 1
514.69 MB
رایگان
Digital Tutors - Working with ShadowBox in ZBrush

Digital Tutors - Working with S ...

همان طور که می دانید مدل سازی و حجاری اشیا پیچیده در نرم افزار ZBrush دشوار می باشد ، در این نرم افزار امکانی به نام ShadowBox به منظور حجاری اشیا پیچ ...

دانلود 1
552.53 MB
رایگان
Digital Tutors - Working Quickly in ZBrush

Digital Tutors - Working Quickl ...

با مشاهده این کورس آموزشی تکنیک های استفاده سریع از نرم افزار ZBrush را خواهیم آموخت ، نرم افزار ZBrush امکانات متعددی دارد و شیوه های زیادی برای چینش ...

1.05 GB
رایگان
Digital Tutors - What's New in ZBrush 4R6

Digital Tutors - What's Ne ...

As features are updated and new features are added to ZBrush, it's important to know what has changed and how it can make your life easier. In thi ...

1.18 GB
رایگان
Digital Tutors - What is new in ZBrush 4

Digital Tutors - What is new in ...

In this series of ZBrush tutorials we'll explore some of the new features in ZBrush 4. With the release of Zbrush 4 a number of new features have been ...

901.80 MB
رایگان
Digital Tutors - UV Master in ZBrush

Digital Tutors - UV Master in Z ...

In this ZBrush tutorial, we will learn how to use the UV Master within ZBrush 3.5. The UV Master is a Pixologic-developed plug-in, which allows us to ...

دانلود 1
282.23 MB
رایگان
Digital Tutors - Using the Blend Shapes Plugin for ZBrush

Digital Tutors - Using the Blen ...

In this ZBrush tutorial we will learn to use the Blend Shapes plugin for ZBrush 4. Blend shapes are a great way to quickly add expression to our chara ...

326.43 MB
رایگان
Digital Tutors - Texturing with ZBrush

Digital Tutors - Texturing with ...

نرم افزار ZBrush را می توانید در ساده ترین تعریف مانند ابزارهای سفالگری و یا مجسمه سازی در نظر بگیرید ، چرا که قطعه ای خام سه بعدی ( Geometry ) را در ...

دانلود 2
616.67 MB
رایگان
Digital Tutors - Texturing a Realistic Human in Maya and ZBrush

Digital Tutors - Texturing a Re ...

با مشاهده دروس این کورس آموزشی بر ساخت گام به گام مدل صورت یک انسان به شکلی بسیار واقعی ، باور پذیر و با کیفیت مسلط خواهید شد .

دانلود 12
1.48 GB
رایگان
Digital Tutors - Techniques for Sculpting Like the Masters in ZBrush

Digital Tutors - Techniques for ...

در این کورس آموزشی با آناتومی اسکلت و بدن انسان آشنا می شوید و از طریق انجام پروژه حجاری اندام های مختلف بدن انسان و ترکیب آنها با هم ، بر استفاده از ...

دانلود 2
769.39 MB
رایگان
Digital Tutors - Sculpting Sci-Fi Mech Character Busts in ZBrush and KeyShot

Digital Tutors - Sculpting Sci- ...

با مشاهده این کورس آموزشی مدل سای سر کاراکترهای شبیه به فیلم های علمی تخیلی را در نرم افزار ZBrush خواهید آموخت.

2.85 GB
رایگان
Digital Tutors - Sculpting Human Torsos in ZBrush

Digital Tutors - Sculpting Huma ...

در این کورس آموزشی در ابتدا با عضلات موجود بر روی بالاتنه انسان آشنا شده ، پس از آن بر حجاری و مدل سازی این عضلات در نرم افزار ZBrush مسلط خواهید شد ...

1.49 GB
رایگان
Digital Tutors - Sculpting Human Skin in Zbrush

Digital Tutors - Sculpting Huma ...

با مشاهده این کورس آموزشی بر مدل سازی و حجاری پوست انسان به شکلی زیبا و باور پذیر در نرم افزار ZBrush مسلط خواهید شد .

1.14 GB
رایگان
Digital Tutors - Sculpting Human Eyes in ZBrush

Digital Tutors - Sculpting Huma ...

در این کورس آموزشی استفاده از امکانات حجاری نرم افزار ZBrush را به منظور ایجاد کردن جزئیات و ساختارهای اطراف چشم انسان به خوبی فرا خواهید گرفت .

418.43 MB
رایگان
Digital Tutors - Sculpting a Zombie Dog in ZBrush

Digital Tutors - Sculpting a Zo ...

در این کورس آموزشی نحوه حجاری مدل یک سگ زامبی و افزودن جزئیات به آن را فرا خواهید گرفت .

2.57 GB
رایگان
Digital Tutors - Sculpting a Realistic Elephant in ZBrush

Digital Tutors - Sculpting a Re ...

در این کورس آموزشی نحوه مدلسازی و حجاری یک کاراکتر فیل بر اساس تصاویر مرجع به کمک ابزارها و امکانات نرم افزار ZBrush را خواهید آموخت. همچنین نحوه اعما ...

دانلود 22
1.34 GB
رایگان
Digital Tutors - Sculpting a Low Polygon Jacket Using UVs in ZBrush

Digital Tutors - Sculpting a Lo ...

در این کورس آموزشی با راه های مختلف حجاری با استفاده از UV ها در ZBrush آشنا خواهید شد. پروژه مطرح شده در این کورس آموزشی مدلسازی و اعمال بافت یک کاپش ...

333.32 MB
رایگان
Digital Tutors - Sculpting a Dragon Scroll Asset in ZBrush

Digital Tutors - Sculpting a Dr ...

در این کورس آموزشی نحوه مدلسازی یک اژدها که به دور ستونی پیچیده است را به کمک ابزارها و امکانات نرم افزار ZBrush فرا خواهید گرفت.

دانلود 20
3.65 GB
رایگان
Digital Tutors - Sculpting a Demonic Creature in ZBrush

Digital Tutors - Sculpting a De ...

In this tutorial we will be using ZBrush to create a full monster sculpture. Starting from a base mesh, we will quickly block out our forms and focus ...

دانلود 1
2.58 GB
رایگان