# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
ساخت مجسمه انسانها و شخصیت ها
9.81 GB 0 0
رایگان
2
3DMotive - Hand Anatomy in ZBrush Volume 1
6.41 GB 80 1
رایگان
3
3DMotive - Hand Anatomy in ZBrush Volume 2
869.80 MB 62 0
رایگان
4
Pluralsight - Stylized Animal Modeling for Games
1.48 GB 78 1
رایگان
5
The Gnomon Workshop - Introduction to ZBrush 4R8 CGP
5.14 GB 93 2
رایگان
6
Digital Tutors - Creating a Tileable Material in Substance Designer
1.17 GB 58 0
رایگان
7
Digital Tutors - Asset Pipeline in Maya and Zbrush
652.16 MB 59 2
رایگان
8
Digital Tutors - Introduction to ZBrush
317.24 MB 54 3
رایگان
9
Digital Tutors - Sculpting Miniatures in ZBrush
1.01 GB 15 0
رایگان
10
Digital Tutors - Creating Rock Structures for Games in ZBrush and Unreal Engine
1.90 GB 57 1
رایگان
11
Digital Tutors - Altering Body Weight in ZBrush
666.94 MB 43 1
رایگان
12
Digital Tutors - Sculpting Sci-Fi Mech Character Busts in ZBrush and KeyShot
2.85 GB 50 0
رایگان
13
Digital Tutors - Your First Day in ZBrush
983.10 MB 59 1
رایگان
14
Digital Tutors - Sculpting a Dragon Scroll Asset in ZBrush
3.65 GB 51 20
رایگان
15
Digital Tutors - Sculpting a Realistic Elephant in ZBrush
1.34 GB 73 22
رایگان
16
Digital Tutors - Sculpting a Low Polygon Jacket Using UVs in ZBrush
333.32 MB 43 0
رایگان
17
Digital Tutors - Creating a Hard Surface Futuristic Soldier in ZBrush
6.01 GB 70 0
رایگان
18
Digital Tutors - Character Development Techniques in Zbrush
5.61 GB 151 0
رایگان
19
Digital Tutors - Realistic Insect Sculpting Techniques in ZBrush
1.16 GB 54 0
رایگان
20
Digital Tutors - Sculpting Techniques with ZBrush 3
925.41 MB 48 0
رایگان
21
Digital Tutors - Creating a Photorealistic Female Character in ZBrush and 3ds Max
1.55 GB 61 2
رایگان
22
Digital Tutors - Creating a Hard Surface Sci-Fi Ninja in Zbrush
7.95 GB 40 0
رایگان
23
Digital Tutors - Techniques for Sculpting Like the Masters in ZBrush
769.39 MB 48 3
رایگان
24
Digital Tutors - Creating a Detailed Forest Creature in Zbrush
6.76 GB 372 0
رایگان
25
Digital Tutors - Creating an Armored Beast in ZBrush
2.40 GB 48 18
رایگان
3DMotive - Hand Anatomy in ZBrush Volume 1

3DMotive - Hand Anatomy in ZBru ...

با پایان دادن به آناتومی دستی مجسمه سازی در Zbrush، شما باید درک دقیقی از آناتومی دست، عضلات زیر پوست و نحوه تفسیر آنها در فرم 3D با استفاده از zBrush ...

دانلود 1
6.41 GB
رایگان