# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات زبان فارسی 3
2.74 MB 182 0
2,000
2
سوالات ادبیات فارسی 3
2.40 MB 234 0
2,000
3
کتاب قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)
11.13 MB 270 10
رایگان
4
کتاب زبان انگلیسی 3
829.41 KB 202 7
رایگان
5
کتاب جامعه شناسی 2
3.16 MB 222 23
رایگان
6
کتاب آرایه های ادبی
1.50 MB 254 42
رایگان
7
کتاب فلسفه
973.23 KB 256 41
رایگان
8
کتاب منطق
585.67 KB 323 42
رایگان
9
کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان 2
2.15 MB 251 28
رایگان
10
کتاب جغرافیا 2
7.91 MB 281 26
رایگان
11
کتاب تاریخ ایران و جهان 2
7.00 MB 289 12 1.0
رایگان
12
کتاب روان شناسی
1.63 MB 263 20
رایگان
13
کتاب ریاضی
2.64 MB 240 30
رایگان
14
کتاب زبان فارسی 3
1.95 MB 243 11
رایگان
15
کتاب ادبیات فارسی 3
3.16 MB 293 15
رایگان
16
سوالات جغرافیا 2
2.30 MB 199 0
2,000
17
سوالات تاریخ ایران و جهان 2
2.41 MB 251 0
2,000
18
سوالات منطق
2.16 MB 229 0
2,000
19
کتاب عربی 3
5.00 MB 193 12 1.0
رایگان
20
سوالات فلسفه - مجموعه دوم
1.72 MB 230 0
2,000
21
سوالات فلسفه - مجموعه اول
1.62 MB 203 0
2,000
22
سوالات روان شناسی
4.70 MB 261 1
2,000
23
سوالات امتحان نهایی فلسفه و منطق سالهای 90 تا 94 + پاسخنامه
5.15 MB 274 14
2,000
24
سوالات تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 - تاریخ ادبیات ایران
3.61 MB 373 0 5.0
2,000
25
سوالات جامعه شناسی 2
1.24 MB 279 0
2,000
سوالات زبان فارسی 3

سوالات زبان فارسی 3

شامل 864 سوال از تمامی دروس کتاب "زبان فارسی 3" سوم دبیرستان رشته علوم انسانی

2.74 MB
2,000 تومان
سوالات ادبیات فارسی 3

سوالات ادبیات فارسی 3

شامل 699 سوال از تمامی دروس کتاب "ادبیات فارسی 3" سوم دبیرستان رشته علوم انسانی

2.40 MB
2,000 تومان
سوالات جغرافیا 2

سوالات جغرافیا 2

شامل 761 سوال از تمامی دروس کتاب "جغرافیا 2" سوم دبیرستان رشته علوم انسانی

2.30 MB
2,000 تومان
سوالات منطق

سوالات منطق

شامل 684 سوال از تمامی دروس کتاب "منطق" سوم دبیرستان رشته علوم انسانی

2.16 MB
2,000 تومان
سوالات روان شناسی

سوالات روان شناسی

شامل 1048 سوال از تمامی دروس کتاب "روان شناسی" سوم دبیرستان رشته علوم انسانی

دانلود 1
4.70 MB
2,000 تومان
سوالات امتحان نهایی فلسفه و منطق سالهای 90 تا 94 + پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی فلسفه و منطق ...

نمونه سوالات زیادی برای دانش آموزان سال سوم دبیرستان وجود دارد ولی چون مهمترین امتحانی که سال سومی‌ها پیش رو دارند، امتحان نهایی است. ما سوالات امتحان ...

دانلود 14
5.15 MB
2,000 تومان
سوالات جامعه شناسی 2

سوالات جامعه شناسی 2

شامل 342 سوال از تمامی دروس کتاب "جامعه شناسی 2" سوم دبیرستان رشته علوم انسانی

1.24 MB
2,000 تومان

بارگزاری