# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مجموعه آثار چخوف - جلد دهم
4.41 MB 596 71 5.0
رایگان
2
مجموعه آثار چخوف - جلد نهم
4.88 MB 537 76
رایگان
3
مجموعه آثار چخوف - جلد هشتم
5.89 MB 753 101 1.0
رایگان
4
ناخدا برای نهار بیرون رفته و ملوان ها کشتی را در اختیار گرفته اند
2.91 MB 1153 172 3.0
رایگان
5
آندره مالرو (حماسه سرای تمدنها)
3.60 MB 673 43 2.0
رایگان
6
آنچه من هستم
2.75 MB 423 69
رایگان
7
جراح دیوانه
5.61 MB 1098 216 4.2
رایگان
8
افسانه شکسته مالرو
5.52 MB 673 42
رایگان
9
باغ های روشنایی (سرگذشت مانی)
4.93 MB 586 59
رایگان
مجموعه آثار چخوف - جلد دهم

مجموعه آثار چخوف - جلد دهم

«چخوف» نویسنده ای بشردوست، آزادیخواه، و روشنفکر بود وداستانهای وی حکایت از افکار مترقی او مینماید. او با فساد و دروغ، خودنمایی، سرشکستگی، منفی بافی، ک ...

دانلود 71
4.41 MB
رایگان
5.0
مجموعه آثار چخوف - جلد نهم

مجموعه آثار چخوف - جلد نهم

«چخوف» نویسنده ای بشردوست، آزادیخواه، و روشنفکر بود وداستانهای وی حکایت از افکار مترقی او مینماید. او با فساد و دروغ، خودنمایی، سرشکستگی، منفی بافی، ک ...

دانلود 76
4.88 MB
رایگان
مجموعه آثار چخوف - جلد هشتم

مجموعه آثار چخوف - جلد هشتم

«چخوف» نویسنده ای بشردوست، آزادیخواه، و روشنفکر بود وداستانهای وی حکایت از افکار مترقی او مینماید. او با فساد و دروغ، خودنمایی، سرشکستگی، منفی بافی، ک ...

دانلود 101
5.89 MB
رایگان
1.0
ناخدا برای نهار بیرون رفته و ملوان ها کشتی را در اختیار گرفته اند

ناخدا برای نهار بیرون رفته و ملوا ...

تاب «ناخدا برای ناهار بیرون رفته...» یک اثر ادبی نیست. اما درباره‌ی زنده‌گی نویسنده‌ای‌ست که بخشی از ادبیات آمریکا، مربوط به اوست. کتاب حاوی یادداشت‌ه ...

دانلود 172
2.91 MB
رایگان
3.0
آندره مالرو (حماسه سرای تمدنها)André Malraux

آندره مالرو (حماسه سرای تمدنها)
André Malraux

آندره مالرو از چهره هایی بدیع است که درسیاست و ادب فرهنگ زمانه ما نقشی فاخر ایفا کرد و حیاتی پر ماجرا داشت که از مشارکت در نیروهای انقلابی درجنگهای دا ...

دانلود 43
3.60 MB
رایگان
2.0
آنچه من هستم

آنچه من هستم

مصاحبه با ژان پل سارتر :یک سالی است که شایعه های بیش و کم ناخوشایندی درباره وضع جسمی شما به گوش می رسد . اکنون که به هفتاد سالگی رسیده اید از سلامت خو ...

دانلود 69
2.75 MB
رایگان
جراح دیوانه

جراح دیوانه

موضوع کتاب مربوط میشه به جراح معروف(زائر بروخ) آلمانی که در زمان نازی ها میزیست.ماجرا ازین قراره که این جراح خیلی معروف در سن پیری دچار جنون میشه و در ...

دانلود 216
5.61 MB
رایگان
4.2
افسانه شکسته مالرو

افسانه شکسته مالرو

مالرو در ۳ نوامبر ۱۹۰۱ در پاریس بدنیا آمد. پدر و مادرش وقتی او خردسال بود جدا شدند و بعد طلاق گرفتند. مالرو نزد مادرش بزرگ شد و به مدرسه السنه شرقی رف ...

دانلود 42
5.52 MB
رایگان
باغ های روشنایی (سرگذشت مانی)

باغ های روشنایی (سرگذشت مانی)

«باغ‌های روشنایی» به منظور تجلیل از مانی و نقش تحسین‌برانگیز شاپور اول ساسانی در گسترش آیین او نوشته شده است. در این دوران فریاد این مرد بیش از هر زما ...

دانلود 59
4.93 MB
رایگان

بارگزاری