# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از محیط یک کشور در حال توسعه
461.42 KB 60 0
رایگان
2
انعطاف پذیری سازمانی و عملکرد مالی
612.21 KB 33 0
رایگان
3
مرتبط سازی حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم های مدیریت کیفیت
526.74 KB 94 0
رایگان
4
تجربه و تخصص کمیته حسابرسی و افشاکاری های آینده: مطالعه شرکت های آمریکایی
216.66 KB 35 0
رایگان
5
معنویت کارکنان و عملکرد شغلی: نقش انگیزه درونی و ایجاد فرصت های شغلی
759.06 KB 71 0
رایگان
6
تحلیل هیدرولوژیکی با استفاده از سنجش از راه دور کلان داده و مدل CREST
1.59 MB 84 1
رایگان
7
یادداشت سردبیری: شبکه های سنسور چندرسانه ای بی سیم
54.68 KB 78 0
رایگان
8
مدیریت سود بانکی و هموارسازی درآمدها با استفاده از درآمد کمیسیون و دستمزد
241.26 KB 47 0
رایگان
9
بررسی حرکات اندام فوقانی در کودکان مبتلا به سندرم داون: بررسی سیستماتیک
364.91 KB 76 0
رایگان
10
احترام و بی احترامی ماماها به زنان در زایمان بر اساس امکانات موجود در تانزانیا
472.81 KB 55 0
رایگان
11
مدیریت هیپرگلیسمی و دیابت در جراحی ارتوپدی
1.14 MB 107 0
رایگان
12
رهبری تحول سازمانی: مطالعه تحقیقاتی عملیات
205.86 KB 38 0
رایگان
13
درک استفاده و ارزش تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی: رویکرد سازمانی
346.77 KB 48 0
رایگان
14
 بررسی سلسله مراتب مارک های مقصد و زنجیره ای از اثرات بین ابعاد ارزش برند
521.24 KB 31 0
رایگان
15
 ریسک تمرکز و نرخ بازگشت داخلی: شواهد از بازار سهام زیرساخت
1.12 MB 32 0
رایگان
16
 وضعیت کنونی غیر قابل قبول: مطالعه موردی ورزش شنا و غرق شدن
272.84 KB 41 0
رایگان
17
 مدیریت ارتباط با خریداران مزایای قدرت: نقش تامین کنندگان تاکتیک های تضمینی در همکاری های بلند مدت خریدار و  تامین کننده
520.49 KB 33 0
رایگان
18
 درک ظهور شبکه پس از جابجایی آشفته صنعتی: یک ابتکار تصفیه خانه زیستی سوئدی
364.61 KB 35 0
رایگان
19
انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل چند معیاری TOPSIS فازی برای واحد تولید استیل با مقیاس کم
466.42 KB 69 0
رایگان
20
رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی: تاثیر بر تجربه مهمان و عملکرد مالی
928.66 KB 39 0
رایگان
21
مدل تحلیلی برای مدلسازی مالی و مدیریت ریسک
299.30 KB 88 0
رایگان
22
حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری: تحقیقی از بانک های نیجریایی
547.49 KB 42 0
رایگان
23
نقش تصویر برند در شکل گیری قصد خرید مسافران خطوط هوایی: مطالعه صنعت حمل و نقل هوایی ایران
397.23 KB 67 0
رایگان
24
حالت های شکست در هیدرولیک های منطقه ای برای ماشین آلات ساختمانی
400.70 KB 84 0
رایگان
25
اصلاح برای: SPMI: یک پروتکل اولیه چندگانه برای پوشش در شبکه های سنسور بی سیم
304.40 KB 113 0
رایگان

بارگزاری