# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
طرح مطلوب میراگرهای ویسکوز غیر خطی برای حفاظت لرزه ای سیستم های ساختاری
4.02 MB 14 0
رایگان
2
تاثیر رطوبت بر چسبندگی اتصالات فیبر های پلیمری تقویت شده
2.50 MB 21 0
رایگان
3
خصوصیات شکستگی نمونه فیبر های پلیمری تقویت شده (CFRP) با خط اتصال چسبناک
1.59 MB 35 0
رایگان
4
شکاف مواد فیبرهای پلیمری تقویت شده (CFRP) با استفاده از ابزار مارپیچی
4.44 MB 16 0
رایگان
5
نقشه های روانگرایی در بابل، رویکردهای احتمالی و قطعی ایران
3.93 MB 18 0
رایگان
6
مدیریت سود از شرکت های دولتی مرکزی چینی
1.34 MB 15 0
رایگان
7
مدیریت سود با کنترل سهامداران برنامه ریزی کرده برای هدیه های سهام
1.33 MB 35 0
رایگان
8
ویژگی های شرکت و سطح کشور به عنوان تعیین کننده های مدیریت سود
1.20 MB 17 0
رایگان
9
نقش نقدینگی در تصمیمات مدیریت سود بیمارستان
386.61 KB 25 0
رایگان
10
مدیریت سود واقعی در تصمیمات مربوط به هزینه حسابرسی
1.34 MB 19 0
رایگان
11
امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا
2.22 MB 18 0
رایگان
12
اینترنت اشیا: بررسی امنیت
2.37 MB 30 1
رایگان
13
آنالیز داده ها در سناریو اینترنت اشیا / اینترنت داده ها (IoT / IoD)
1.66 MB 62 0
رایگان
14
نیاز اینترنت اشیا به آنتولوژی جهت یابی شده اشیا
2.42 MB 20 0
رایگان
15
یک پارادایم خودآگاه برای سیستم های مستقل معماری در اینترنت اشیا
2.14 MB 23 0
رایگان
16
توسعه سیاست های مرتبط با نظارت بر اینترنت اشیا
1.15 MB 26 0
رایگان

بارگزاری