# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
نمونه سوال مبانی جامعه شناسی2 سال 91 و 92
135.55 KB 19 0
رایگان
2
نمونه سوال مبانی جامعه شناسی2 سال 92 و 93
127.16 KB 26 0
رایگان
3
نمونه سوال مبانی جامعه شناسی2 سال 93 و 94
135.17 KB 23 0
رایگان
4
نمونه سوال مبانی جامعه شناسی2 سال 94 و 95
1.24 MB 24 0
رایگان
5
سوالات امتحان مدیریت تولید سال 91 و 92
546.60 KB 28 0
رایگان
6
سوالات امتحان مدیریت تولید سال 92 و 9
1.18 MB 40 0
رایگان
7
سوالات امتحان مدیریت تولید سال 93 و 94
234.37 KB 31 0
رایگان
8
نمونه سوال فیزیولوژی جانوری1
5.48 MB 58 2
رایگان
9
نمونه سوال فیزیولوژی جانوری2
120.76 KB 18 1
رایگان
10
نمونه سوالات درس طراحی اجزا رشته مهندسی سال 93-94
208.46 KB 40 0
رایگان
11
سوالات امتحانی آمار و احتمال مهندسی سال 91 و 92 به همراه پاسخنامه
196.73 KB 32 1
رایگان
12
سوالات امتحانی آمار و احتمال مهندسی سال 92 و 93 به همراه پاسخنامه
180.23 KB 27 1
رایگان
13
سوالات امتحانی آمار و احتمال مهندسی سال 93 و 94 به همراه پاسخنامه
306.01 KB 24 0
رایگان
14
سؤالات مرفولوژی گیاهی سال 90-91 همراه با پاسخ
114.41 KB 23 0
رایگان
15
سؤالات مرفولوژی گیاهی سال 92 همراه با پاسخ
145.43 KB 21 0
رایگان
16
سؤالات مرفولوژی گیاهی سال 93-94 همراه با پاسخ
128.10 KB 22 0
رایگان
17
سؤالات مرفولوژی گیاهی سال 95 -94 همراه با پاسخ
821.51 KB 27 0
رایگان
18
سؤالات فیزیولوژی جانوری سال 92 -93 همراه با پاسخ
119.25 KB 24 1
رایگان
19
سؤالات فیزیولوژی جانوری سال 94 - 93 همراه با پاسخ
119.25 KB 19 0
رایگان
20
سؤالات فیزیولوژی جانوری سال 94 -95 همراه با پاسخ
120.76 KB 24 0
رایگان
21
سؤالات طراحی اجزا سال 88-89
1.15 MB 26 0
رایگان
22
سؤالات طراحی اجزا سال 89-90
901.09 KB 16 0
رایگان
23
سؤالات طراحی اجزا سال 90 -91
291.31 KB 26 0
رایگان
24
سؤالات طراحی اجزا سال 91 -92
395.63 KB 16 0
رایگان
25
سوالات شیمی محیط زیست ترم اول 92-93 همراه با کلید
138.11 KB 15 0
رایگان

بارگزاری