# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
نرم افزارهای اداری تکمیلی(مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران) سال تحصیلی 91-92
5.74 MB 12 0
رایگان
2
اطلاعات و ارتباطات (اندیش پخش سبز) سال تحصیلی 91-92
11.84 MB 13 0
رایگان
3
اطلاعات و ارتباطات (مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران) سال تحصیلی 91-92
9.40 MB 14 0
رایگان
4
نرم افزار گرافیکی Director MX (مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران) سال تحصیلی 91-92
13.29 MB 22 0
رایگان
5
رسم فنی ساختمان سال تحصیلی 91-92
9.85 MB 18 1
رایگان
6
بانک اطلاعاتی Access 2007 اندیش پخش سبز سال تحصیلی 91-92
4.12 MB 14 1
رایگان
7
نرم افزار گرافیکی Freehand MX (مقدماتی و پیشرفته)مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران سال تحصیلی 91-92
7.90 MB 20 0
رایگان
8
کاربر Flash اندیش پخش سبز سال تحصیلی 91-92
5.24 MB 23 0
رایگان
9
برنامه نویسی ویژوا لبیسیک پیشرفته (جلد اول)مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران سال تحصیلی 91-92
3.95 MB 16 0
رایگان
10
طراحی صفحات وب (مقدماتی) مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران سال تحصیلی 91-92
4.32 MB 17 0
رایگان
11
صفحه گسترده Excel 2007 (اندیش پخش سبز) سال تحصیلی 91-92
2.54 MB 14 0
رایگان
12
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات(مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران) سال تحصیلی 91-92
7.14 MB 17 0
رایگان
13
فرز CNC درجه 2 گویش نو سال تحصیلی 91-92
4.91 MB 13 0
رایگان
14
برنامه نویسی CNC گویش نو سال تحصیلی 91-92
2.03 MB 10 0
رایگان
15
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات اندیش پخش سبز سال تحصیلی 91-92
10.53 MB 11 1
رایگان
16
واژه پردازword 2007 موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران سال تحصیلی 91-92
5.60 MB 14 0
رایگان
17
واژه پرداز word 2007 انتشارات اندیش پخش سبز سال تحصیلی 91-92
4.44 MB 17 0
رایگان
18
هنر در خانه جلد (1) انتارات گویش نو سال تحصیلی 91-92
3.07 MB 18 0
رایگان
19
مدیریت خانواده جلد (2) سال تحصیلی 91-92
7.61 MB 18 1
رایگان
20
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E3) جلد سوم سال تحصیلی 91-92
4.34 MB 9 0
رایگان
21
ترسیم نقشه های اجزاء ماشین سال تحصیلی 91-92
6.53 MB 14 0
رایگان
22
ترسیم نقشه های صنعتی خودرو سال تحصیلی 91-92
8.50 MB 13 0
رایگان
23
کاربر Director (انتشارات اندیش پخش سبز) سال تحصیلی 91-92
3.82 MB 13 0
رایگان
24
مدیریت پایگاه داده (انتشارات عابد) سال تحصیلی 91-92
6.69 MB 13 0
رایگان
25
ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول سال تحصیلی 91-92
6.22 MB 18 0
رایگان

بارگزاری