# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
کتاب سیتوپاتولوژی کبد، مجرای صفراوی، کلیه و غده آدرنال
9.35 MB 233 0
2,000
2
مدیریت مدرن سرطان مقعد
18.42 MB 261 0
2,000
3
تکنیک های ترمیمی برای آسیب شدید کبدی
9.99 MB 399 1
2,000
4
پیش بینی و مدیریت پانکراتیت حاد شدید
12.47 MB 170 0
2,000
5
جراحی ضد ریفلاکس
18.20 MB 258 0
2,000
6
مدیریت تومور های نورو اندوکرین پانکراسی
5.53 MB 463 0
2,000
7
درد شکمی مزمن – راهنمای جامع، مبتنی بر شواهد، برای مدیریت بالینی
15.84 MB 136 1
2,000
8
جراحی برای سرطان های دستگاه گوارش – رویکرد گام به گام
19.26 MB 623 0
2,000
9
بیماری کرون – مفاهیم کنونی
14.33 MB 600 1
2,000
10
راهنمای تشخیصی و تکنیک های درمانی برای اختلالات عمل بلع
8.26 MB 228 0
2,000
11
پیچیدگی چاقی نوجوانان – علت ها، ارتباط ها، و پیامد ها
5.97 MB 134 0
2,000
12
تشخیص و درمان در گوارش کنونی (کارنت) در گاستروانترولوژی، هپاتولوژی، و آندوسکوپی
76.83 MB 273 0
2,000
13
تصویربرداری از سوراخ دستگاه گوارش
18.96 MB 207 0
2,000
14
التهاب پانکراس خود ایمن (پانکراتیت)
17.44 MB 401 0
2,000
15
آدنوکارسینوم تقاطع معده - مری (ایسوفاگوگاستریک)
5.70 MB 263 0
2,000
16
کارسینوم هپاتوسلولار – رویکرد عملی
4.20 MB 142 0
2,000
17
گاستروپارزی – پاتوفیزیولوژی، تظاهرات و درمان
7.11 MB 251 0
2,000
18
انسفالوپاتی کبدی
5.67 MB 263 0
2,000
19
سرطان اولیه کبد – نظارت، تشخیص و درمان
8.44 MB 187 0
2,000
20
خوردن و اختلالات آن
10.53 MB 211 0
2,000
21
اختلالات خوردن و مغز
8.81 MB 204 0
2,000
22
بازیابی اختلالات خوردن – راهنمایی برای پزشکان و بیماران آنها
2.36 MB 337 0
2,000
23
کارسینوم سلول سنگفرشی مری – تشخیص و درمان
21.11 MB 485 0 5.0
2,000
24
راهنمای بیماران برای سرطان معده و مری
3.01 MB 360 0
2,000
25
متاستازهای کبدی غیر کولورکتال، غیر نورو اندوکرین – تشخیص و درمان های کنونی
7.12 MB 646 0
2,000

بارگزاری