# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
آخرین اطلاعات درباره گلومرولوپاتی (آسیب گلومرول های کلیه) – جنبه های بالینی و درمان
23.62 MB 205 0
2,000
2
بیماری مزمن کلیه
14.93 MB 220 0
2,000
3
بیماری مزمن کلیه و پیوند کلیوی
13.10 MB 187 0
2,000
4
پژوهش در حال ظهور و درمان در کارسینوم (سرطان) سلول کلیوی
32.90 MB 234 0
2,000
5
کارسینوم (سرطان) سلول کلیوی
6.95 MB 195 0
2,000
6
مباحث در بیوپسی (برداشت بافت) کلیه و آسیب شناسی
26.79 MB 281 0
2,000
7
درک پیچیدگی های پیوند کلیه
34.99 MB 277 0
2,000
8
بی اختیاری ادراری
16.22 MB 219 0
2,000
9
مفاهیم کنونی در اورتروپلاستی (عمل جراحی برای ترمیم آسیب یا نقص دیواره مجرای ادراری)
37.08 MB 416 0
2,000
10
همودیالیز – جنبه های مختلف
27.63 MB 188 0
2,000
11
پیوند کلیه – چشم انداز های جدید
16.83 MB 239 0
2,000
12
پیشرفت در همودیالیز – از بیوتکنولوژی اورژانس تا عملکرد بالینی
7.31 MB 197 0
2,000
13
پیشرفت در دیالیز صفاقی
10.40 MB 168 0
2,000
14
مشکلات ویژه در بیماران همودیالیزی
5.29 MB 195 0
2,000
15
مشکلات فنی در بیماران تحت همودیالیز
12.06 MB 152 0
2,000
16
پس از پیوند کلیه – بیماران و آلوگرافت (دهنده عضو پیوندی) آنها
12.75 MB 320 0
2,000
17
آخرین اطلاعات درباره آسیب های گلومرول کلیوی (گلومرولوپاتی ها) – اتیولوژی (سبب شناسی) و پاتوژنز (بیماریزایی)
15.29 MB 163 0
2,000
18
سرطان مثانه – از علم پایه تا جراحی رباتیک
25.17 MB 232 0
2,000
19
مدیریت بالینی عفونت بغرنج دستگاه ادراری
10.40 MB 171 0
2,000
20
نفرولوژی پایه و آسیب حاد کلیه
9.57 MB 242 0
2,000
21
نارسایی کلیوی – واقعیات
15.44 MB 159 0
2,000
22
همودیالیز
39.25 MB 174 0
2,000
23
بیماری پارانشیم کلیه
10.99 MB 231 0
2,000
24
تومور کلیوی
11.84 MB 232 0
2,000
25
آخرین اطلاعات در دیالیز صفاقی
4.90 MB 220 0
2,000

بارگزاری