# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
فناوری های تشخیصی در چشم پزشکی
75.79 MB 243 0
2,000
2
گلوکوم (آب سیاه) – مفاهیم پایه و بالینی
61.90 MB 301 0
2,000
3
رمز و راز گلوکوم (آب سیاه)
50.93 MB 232 0
2,000
4
گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های کنونی بالینی و پژوهشی
27.30 MB 247 0
2,000
5
پیشرفت ها در چشم پزشکی
29.72 MB 206 0
2,000
6
الکترورتینوگرام ها (ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی شبکیه چشم)
18.14 MB 239 0
2,000
7
کراتوپلاستی ها (پیوند های قرنیه) – تکنیک های جراحی و عوارض
16.73 MB 297 0
2,000
8
رتینوبلاستوم – آخرین اطلاعات درباره جنبه های بالینی، مشاوره ژنتیکی، اپیدمیولوژی و زیست شناسی مولکولی تومور
6.92 MB 251 0
2,000
9
پیدایش لکه ماکولار (خالدار) مرتبط با سن – پیشرفت های اخیر در تحقیق پایه و مراقبت بالینی
18.08 MB 234 0
2,000
10
آستیگماتیسم – اپتیک (نور شناسی)، فیزیولوژی و مدیریت
22.44 MB 354 0
2,000
11
کراتیت
3.79 MB 325 0
2,000
12
بیماری های چشمی
14.22 MB 308 0
2,000
13
گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های عمومی و بالینی
39.86 MB 319 0
2,000
14
جراحی آب مروارید
31.11 MB 242 1
2,000
15
عفونت های چشمی متداول
25.15 MB 235 0
2,000
16
ویترکتومی (عمل چشم)
6.89 MB 314 0
2,000
17
عوارض در فیکوامولسیفیکاسیون (جراحی مدرن آب مروارید) – اجتناب، به رسمیت شناختن و مدیریت
16.96 MB 213 0
2,000
18
توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) قرنیه مبتنی بر برآمدگی
23.41 MB 192 0
2,000
19
پیدایش لکه ماکولار (خالدار) مرتبط با سن – تشخیص و درمان
14.76 MB 321 0
2,000
20
چشم – فیزیولوژی ادراک بشر
7.13 MB 265 0
2,000
21
چشم پزشکی کودکان، نورو چشم پزشکی، ژنتیک
42.40 MB 170 0
2,000
22
عوارض لنز های تماسی
59.38 MB 263 0
2,000
23
مراقبت بالینی از گلوکوم (آب سیاه) – ملزومات
28.49 MB 191 0
2,000
24
انکولوژی بالینی چشمی – تومور های شبکیه
9.56 MB 207 0
2,000
25
انکولوژی بالینی چشمی – تومور های پلک و ملتحمه
16.11 MB 276 0
2,000

بارگزاری