# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
واژه نامه علم زیست پزشکی
6.20 MB 379 0
2,000
2
مفهوم سازی مورد – تسلط بر این صلاحیت با راحتی و اطمینان
2.76 MB 472 0
2,000
3
قصور و مسئولیت پزشکی – حالت اروپایی هنر و دستورالعمل ها
15.59 MB 314 0
2,000
4
عمل مشترک نوآورانه و انعکاس در آموزش بیمار
14.09 MB 391 0
2,000
5
موفقیت در مصاحبه دانشکده پزشکی شما
899.97 KB 304 0
2,000
6
راهنمای فناوری های پزشکی و بهداشت و درمان
18.58 MB 330 0
2,000
7
مشاوره پزشکی توسط نامه در فرانسه، 1665-1789 - تاریخچه پزشکی در متن
3.84 MB 335 0
2,000
8
دریافت جلوتر! عمل جراحی – 100 EMQ برای نهایی
2.78 MB 342 0
2,000
9
چگونگی استادی در BMAT – آماده سازی بی نظیر برای موفقیت در آزمون پذیرش پزشکی
1.32 MB 485 4
2,000
10
درک آموزش پزشکی – مدارک و شواهد، تئوری و عمل
6.01 MB 336 0
2,000
11
علوم پزشکی در یک نگاه
9.30 MB 312 0
2,000
12
بینش های پزشکی – از کلاس درس تا بیمار
2.90 MB 348 0
2,000
13
ارائه در جلسات پزشکی
2.90 MB 269 0
2,000
14
مربی پزشکی پرتابل (قابل انتقال، سفری) – آموزش موفقیت
1.80 MB 331 0
2,000
15
ارزیابی کامل خود برای فینال های پزشکی و جراحی
12.33 MB 337 0
2,000
16
ملاحظات بالینی و آماری در پزشکی شخصی
9.97 MB 325 0
2,000
17
تضمین کیفیت در آموزش پزشکی – راهنمای عملی
2.09 MB 314 0
2,000
18
داده کاوی در پزشکی بالینی
13.00 MB 336 0
2,000
19
فناوری و علوم پزشکی
17.17 MB 357 0
2,000
20
حکمت پزشکی و دکتری – هنر تمرین قرن بیست و یکم
8.94 MB 317 0
2,000
21
مقدمه ای بر آموزش پزشکی
4.74 MB 271 0
2,000
22
آموزش بیمار مورتاگ
34.15 MB 462 2
2,000
23
راهنمای آزمون بالینی و مهارت های عملی آکسفورد
58.49 MB 314 0
2,000
24
به سوی پزشکی علمی
2.57 MB 290 0
2,000
25
پزشکی بیمار-سنت رد در گذار – قلب ماده
2.46 MB 316 0
2,000

بارگزاری