# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
طرح کامپوزیت پلیس
10.22 MB 418 0
2,000
2
جرم و جنایت جنسی - تخلف جنسی و جامعه
4.95 MB 391 0
2,000
3
آموزش پزشکی قانونی شبکه
18.43 MB 387 0
2,000
4
جرم شناسی اپیدمی شناختی – تئوری و عمل
6.64 MB 371 0
2,000
5
جرم و جنایت، HIV و سلامت - تقاطع های عدالت کیفری و نگرانی بهداشت عمومی
3.31 MB 350 0
2,000
6
پزشکی قانونی دیجیتال و جرم اینترنتی
10.38 MB 346 0
2,000
7
پزشکی قانونی جنسی در انگلستان ویکتوریایی و ادواردی - سن، جرم و رضایت دادن در دادگاه
2.33 MB 337 0
2,000
8
تحقیقات جنایی – روشی برای بازسازی گذشته
15.39 MB 333 0
2,000
9
اصول تجزیه و تحلیل اثر انگشت
9.04 MB 331 0
2,000
10
مسائل کاربردی در مصاحبه تحقیقی، حافظه شاهد عینی، و ارزیابی اعتبار
3.16 MB 329 0
2,000
11
مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جنایی دادگستری
23.43 MB 327 0
2,000
12
پیشرفت ها در پزشکی قانونی دیجیتال IX
9.55 MB 318 0
2,000
13
تکنیک های بررسی رادیویی پزشکی قانونی برای آنالیز جایگاه سلول
4.95 MB 313 0
2,000
14
روش های تحقیق برای روانشناسان پزشکی قانونی
5.19 MB 312 0
2,000
15
مجرم، منحرفان و یا بیماران؟ - مقدمه ای بر جرم بالینی
6.07 MB 305 0
2,000
16
شواهد زمین شناختی و خاک – کاربرد های پزشکی قانونی
10.79 MB 304 0
2,000
17
پیشرفت ها در فناوری اثر انگشت (تکنولوژی فینگرپرینت) لی و گانسلن – ویرایش سوم
112.71 MB 300 0
2,000
18
پیشرفت ها در فناوری اثر انگشت (تکنولوژی فینگرپرینت) - ویرایش دوم
30.80 MB 299 0
2,000
19
پزشکی قانونی دیجیتال برای ابزار های دستی
44.91 MB 287 0
2,000
20
باستان شناسی پزشکی قانونی - چشم انداز جهانی
31.65 MB 284 0
2,000
21
مهارت تمرین روانپزشکی قانونی – تدابیر پیشرفته برای شاهد خبره
2.05 MB 284 0
2,000
22
مصاحبه قانونی با توجه به کودک آزاری جنسی - راهنمای عمل مبتنی بر شواهد
7.32 MB 281 0
2,000
23
مبانی آنالیز مستند پزشکی قانونی - تئوری و عمل
8.47 MB 277 0
2,000
24
سوال از مدارک و شواهد – کتاب موردی مباحثه های قانونی بزرگ از ناپلئون تا او جی
2.66 MB 277 0 5.0
2,000
25
راهنمای آزمایشگاهی پزشکی قانونی – روش ها و تمرین
28.82 MB 277 0
2,000

بارگزاری