# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات فیزیک 2 بخش گرما و قانون گازها
8.83 MB 339 0
2,000
2
سوالات فیزیک 2 و آزمایشگاه بخش ویژگی های ماده
8.35 MB 316 0
2,000
3
سوالات فیزیک 2 و آزمایشگاه بخش کار و انرژی
10.26 MB 281 1
2,000
4
سوالات فیزیک 2 و آزمایشگاه بخش دینامیک
7.19 MB 295 1
2,000
5
سوالات فیزیک 2 و آزمایشگاه بخش فیزیک و اندازه گیری
1,015.19 KB 334 1 5.0
2,000
6
کتاب زبان فارسی 2
2.33 MB 576 95 2.0
رایگان
7
کتاب شیمی و آزمایشگاه 2
6.06 MB 512 30
رایگان
8
کتاب ریاضیات 2
3.27 MB 1257 219 4.2
رایگان
9
کتاب جغرافیا
14.56 MB 826 85 3.7
رایگان
10
کتاب هندسه 1
1.73 MB 325 20
رایگان
11
کتاب فیزیک و آزمایشگاه 2
20.37 MB 1152 248 3.0
رایگان
12
کتاب زبان انگلیسی 2
1.33 MB 1158 227 3.7
رایگان
13
کتاب قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)
2.97 MB 881 80 3.3
رایگان
14
کتاب عربی 2
4.11 MB 435 52 2.5
رایگان
15
کتاب آمار و مدل سازی
5.34 MB 774 49 3.0
رایگان
16
کتاب ادبیات فارسی 2
4.35 MB 630 68
رایگان
17
سوالات آمار و مدل سازی
4.53 MB 280 0
2,000
18
سوالات زبان انگلیسی 2
2.56 MB 641 0
2,000
19
سوالات هندسه 1 - فصل شکل های فضایی
4.72 MB 650 1
2,000
20
سوالات هندسه 1 - فصل تشابه
5.09 MB 313 0
2,000
21
سوالات هندسه 1 - فصل مساحت و قضیه ی فیثاغورس
7.42 MB 528 0
2,000
22
سوالات هندسه 1 - فصل هندسه و استدلال
2.73 MB 316 1 5.0
2,000
23
سوالات شیمی 2 و آزمایشگاه - بخش در آزمایشگاه شیمی
816.77 KB 306 0
2,000
24
سوالات شیمی 2 و آزمایشگاه - بخش کربن و ترکیب های آلی
3.04 MB 290 0
2,000
25
سوالات شیمی 2 و آزمایشگاه - بخش پیوند کووالانسی و ترکیب های یونی
1.94 MB 819 0 2.0
2,000
سوالات آمار و مدل سازی

سوالات آمار و مدل سازی

شامل 437 سوال از تمامی بخش های کتاب "آمار و مدل سازی" دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

4.53 MB
2,000 تومان
سوالات زبان انگلیسی 2

سوالات زبان انگلیسی 2

شامل 513 سوال از تمامی بخش های کتاب "زبان انگلیسی 2" دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

2.56 MB
2,000 تومان

بارگزاری