# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Lynda - Cinema 4D R19 Essential Training Motion Graphics
2.35 GB 55 4
رایگان
2
Digital Tutors - Animating Cartoon Eyes in CINEMA 4D
615.36 MB 41 5
رایگان
3
Digital Tutors - Introduction to Modeling in CINEMA 4D
1.00 GB 61 1
رایگان
4
Lynda - Creating Flying Logos With After Effects And Cinema 4d Lite
534.76 MB 33 2
رایگان
5
Digital Tutors - Creating CheckMate Certified Models in CINEMA 4D
543.44 MB 40 3
رایگان
6
Digital Tutors - Creating Illustrations Using 3D Objects in Photoshop and CINEMA 4D
2.09 GB 35 5
رایگان
7
Digital Tutors - Creating Cartoon Characters in CINEMA 4D
1.06 GB 49 3
رایگان
8
Digital Tutors - Using MoGraph Effectors to Create a Sports Opener in CINEMA 4D
3.10 GB 49 1
رایگان
9
Digital Tutors - Creating a Flexible Lip Syncing Rig in CINEMA 4D
1.16 GB 39 2
رایگان
10
Lynda - Cinema 4D R14: Creating Materials
968.94 MB 16 2
رایگان
11
Digital Tutors - Creating a Medical Illustration in CINEMA 4D
888.74 MB 35 0
رایگان
12
Digital Tutors - Introduction to CINEMA 4D 2012
1,023.67 MB 36 0
رایگان
13
Digital Tutors - Alternative Uses for Hair Dynamics in CINEMA 4D
586.27 MB 36 2
رایگان
14
Lynda - CINEMA 4D R13 New Features
493.17 MB 5 0
رایگان
15
Digital Tutors - Rigging Wings in CINEMA 4D
925.89 MB 36 7
رایگان
16
Digital Tutors - Introduction to MoGraph in CINEMA 4D
497.18 MB 51 17
رایگان
17
Digital Tutors - Creating Walk Cycles in CINEMA 4D
717.94 MB 44 0
رایگان
18
Digital Tutors - Beginner's Guide to Modeling in CINEMA 4D
451.34 MB 43 0
رایگان
19
Digital Tutors - Introduction to Character Rigging in CINEMA 4D
898.92 MB 36 7
رایگان
20
Digital Tutors - Introduction to Animation in CINEMA 4D
712.34 MB 44 4
رایگان
21
Digital Tutors - Creating a Cartoon Character in CINEMA 4D
975.22 MB 37 1
رایگان
22
Lynda - Cinema 4D And After Effects Integration
325.38 MB 46 1
رایگان
23
Digital Tutors - Bringing a Still Image To Life Using Projection Man In Cinema 4D
2.96 GB 34 3
رایگان
24
Lynda - Design In Motion
4.21 GB 49 1
رایگان
25
آموزش CINEMA 4D Lite For After Effects
1.05 GB 193 161
رایگان
Lynda - Cinema 4D R19 Essential Training Motion Graphics

Lynda - Cinema 4D R19 Essential ...

در اینجا، مفاهیم پایه ای و کلیدی، مانند مدل سازی اسپیلین، نورپردازی و مواد را یاد می گیرید، که برای درک دقیق آن عملکردهای کاربردی 3D را باید بیاموزید ...

دانلود 4
2.35 GB
رایگان
Digital Tutors - Animating Cartoon Eyes in CINEMA 4D

Digital Tutors - Animating Cart ...

با مشاهده این کورس آموزشی در ابتدا مدل سازی چشم یک کاراکتر کارتونی را خواهید آموخت. سپس اعمال بافت و ماتریال به آن را فرا می گیرید و سپس متحرک سازی چش ...

دانلود 5
615.36 MB
رایگان