مرز ها در کشف داروی ضد سرطان / Frontiers in Anti-Cancer Drug Discovery

مرز ها در کشف داروی ضد سرطان Frontiers in Anti-Cancer Drug Discovery

  • نوع فایل : کتاب
  • زبان : انگلیسی
  • نویسندگان : Atta-ur-Rahman and M. Iqbal Choudhary
  • چاپ و سال / کشور: 2011
  • تعداد صفحه : 792

Description

Frontiers in Anti-Cancer Drug Discovery" is an Ebook series devoted to publishing the latest and the most important advances in Anti-Cancer drug design and discovery. Eminent scientists write contributions on all areas of rational drug design and drug discovery including medicinal chemistry, in-silico drug design, combinatorial chemistry, high-throughput screening, drug targets, recent important patents, and structure-activity relationships. the Ebook series should prove to be of interest to all pharmaceutical scientists involved in research in Anti-Cancer drug design and discovery. Each volume is devoted to the major advances in Anti-Cancer drug design and discovery. the Ebook series is essential reading to all scientists involved in drug design and discovery who wish to keep abreast of rapid and important developments in the field
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری