# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
بیماری آلزایمر – پاتوژنز (بیماریزایی) مفاهیم مرکزی، الگو ها تغییر کننده و اهداف درمانی
34.69 MB 507 0
2,000
2
طیف بالینی بیماری آلزایمر - حرکت به سوی تدابیر جامع تشخیصی و درمانی
10.91 MB 485 0
2,000
3
مرجع بیماری آلزایمر
5.13 MB 444 0
2,000
4
راهنمای بالینی بیماری آلزایمر و سایر بیماری های زوال عقل
7.82 MB 440 0
2,000
5
بیماری آلزایمر – جنبه های سلولی و مولکولی آمیلوئید بتا
28.88 MB 526 1
2,000
6
آزمایشات جهانی بالینی برای آلزایمر – طراحی، پیاده سازی و استاندارد سازی
13.46 MB 474 0
2,000
7
مراقبت برای بیماری آلزایمر و اختلالات مرتبط : پژوهش – عمل – سیاست
3.23 MB 728 0
2,000
8
بیماری آلزایمر و دیگر دمانس ها
4.83 MB 570 0
2,000
9
دمانس و حافظه
5.51 MB 425 0
2,000
10
راهنمای بیماری آلزایمر و سایر زوال های عقل
21.29 MB 510 0
2,000
11
نوروآناتومی و پاتولوژی بیماری آلزایمر اسپورادیک
8.57 MB 488 0
2,000
12
بیماری آلزایمر – پیشرفت ها برای یک قرن جدید
12.00 MB 466 0
2,000
13
بیماری آلزایمر – چالش های آینده
18.25 MB 429 0
2,000
14
راهنمای یک مراقب برای دمانس لوی بادی
1.57 MB 581 0
2,000
15
واریانت های ژنتیکی در بیماری آلزایمر
5.60 MB 682 0
2,000
16
مطالعات بر روی بیماری آلزایمر
4.89 MB 530 0
2,000
17
درک بیماری آلزایمر
25.62 MB 530 0
2,000
18
نقطه عطف آلزایمر - رویکرد عروقی در پیشگیری بالینی
6.63 MB 449 0
2,000

بارگزاری