# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
بیماری آلزایمر – پاتوژنز (بیماریزایی) مفاهیم مرکزی، الگو ها تغییر کننده و اهداف درمانی
34.69 MB 523 0
2,000
2
طیف بالینی بیماری آلزایمر - حرکت به سوی تدابیر جامع تشخیصی و درمانی
10.91 MB 505 0
2,000
3
مرجع بیماری آلزایمر
5.13 MB 456 0
2,000
4
راهنمای بالینی بیماری آلزایمر و سایر بیماری های زوال عقل
7.82 MB 456 0
2,000
5
بیماری آلزایمر – جنبه های سلولی و مولکولی آمیلوئید بتا
28.88 MB 544 1
2,000
6
آزمایشات جهانی بالینی برای آلزایمر – طراحی، پیاده سازی و استاندارد سازی
13.46 MB 491 0
2,000
7
مراقبت برای بیماری آلزایمر و اختلالات مرتبط : پژوهش – عمل – سیاست
3.23 MB 851 0
2,000
8
بیماری آلزایمر و دیگر دمانس ها
4.83 MB 587 0
2,000
9
دمانس و حافظه
5.51 MB 443 0
2,000
10
راهنمای بیماری آلزایمر و سایر زوال های عقل
21.29 MB 529 0
2,000
11
نوروآناتومی و پاتولوژی بیماری آلزایمر اسپورادیک
8.57 MB 505 0
2,000
12
بیماری آلزایمر – پیشرفت ها برای یک قرن جدید
12.00 MB 482 0
2,000
13
بیماری آلزایمر – چالش های آینده
18.25 MB 445 0
2,000
14
راهنمای یک مراقب برای دمانس لوی بادی
1.57 MB 601 0
2,000
15
واریانت های ژنتیکی در بیماری آلزایمر
5.60 MB 701 0
2,000
16
مطالعات بر روی بیماری آلزایمر
4.89 MB 545 0
2,000
17
درک بیماری آلزایمر
25.62 MB 546 0
2,000
18
نقطه عطف آلزایمر - رویکرد عروقی در پیشگیری بالینی
6.63 MB 465 0
2,000

بارگزاری