# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
داروشناسی
27.46 MB 471 0
2,000
2
مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها – چالش ادامه دار در هزاره جدید
20.68 MB 592 3
2,000
3
توسعه دارو – مطالعه موردی بر پایه بینش در استراتژی های مدرن
23.05 MB 501 0
2,000
4
فارماکوسینتیک (سینتیک دارویی)
6.50 MB 561 0
2,000
5
شیمی درمانی نئوادجوانتی (درمان دارویی در افراد واجد سرطان، قبل از جراحی) – کاربرد های کنونی در عمل بالینی
20.24 MB 449 0
2,000
6
دارو های ضد ویروسی – جنبه های استفاده بالینی و پیشرفت های اخیر
6.25 MB 447 0
2,000
7
ترکیبات فعال زیستی در فیتو پزشکی (گیاه پزشکی)
9.81 MB 450 0
2,000
8
کاربرد های بالینی فارماکوژنتیک (ژنتیک دارویی)
9.68 MB 596 1
2,000
9
عمل نوآورانه و معاصر در مراقبت با داروی آرام بخش
9.09 MB 462 0
2,000
10
کنترل کیفی دارو های گیاهی و حوزه های مرتبط
15.99 MB 552 0
2,000
11
نانو آنتی میکروبیال ها (ضد میکروب های نانو) – پیشرفت و چشم انداز ها
24.04 MB 534 0
2,000
12
مباحث در متابولیسم دارو
10.65 MB 742 0
2,000
13
سمیت و تست دارو
13.91 MB 444 0
2,000
14
فرمولاسیون دارو های به طور ضعیف محلول در آب
13.39 MB 529 0
2,000
15
اثرات دارو های ضد افسردگی
14.11 MB 524 0
2,000
16
داروسازی انسان در محیط زیست – چشم انداز های فعلی و آینده
7.25 MB 473 0
2,000
17
تکنسین داروسازی – داروسازی و فارماکولوژی پایه
23.11 MB 539 0
2,000
18
جستجو برای عوامل ضد باکتریایی
25.61 MB 423 0
2,000
19
عوامل ضد میکروبی
23.31 MB 598 0
2,000
20
شیمی دارویی و طراحی مواد دارویی
20.17 MB 491 0
2,000
21
کاربرد های کروماتوگرافی یونی در آنالیز محصولات دارویی و بیولوژیکی
10.03 MB 504 0
2,000
22
بیوکاتالیز برای صنعت داروسازی – کشف، توسعه و تولید
8.83 MB 489 0
2,000
23
انتقال ماکرومولکولی دارو – روش ها و پروتکل ها
7.48 MB 470 0
2,000
24
اصول و کاربرد های رها سازی کنترل شده دارو
74.26 MB 483 0
2,000
25
تکنسین داروخانه – رویکرد جامع
53.69 MB 548 0
2,000
داروشناسیPharmacology

داروشناسی
Pharmacology

The history of pharmacology travels together to history of scientific method and the latest frontiers of pharmacology open a new world in the search o ...

27.46 MB
2,000 تومان

بارگزاری