# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تجوید قرآن
143.14 KB 633 24
رایگان
2
جدول زمانی حفظ قرآن در دو سال
395.69 KB 3353 722 2.9
رایگان
3
آموزش قران
380.92 KB 546 27
رایگان
4
حفظ موضوعی قرآن : 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی
8.55 MB 754 28 4.0
رایگان
5
آموزش حفظ قرآن کریم
539.01 KB 660 33
رایگان
6
آموزش حفظ قرآن کریم
578.92 KB 1330 314 3.7
رایگان
7
حفظ موضوعی قرآن: 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی
8.55 MB 928 78
رایگان
8
آموزش تجوید قرآن کریم: زینه القرآن
1.46 MB 1267 94 3.5
رایگان
تجوید قرآن

تجوید قرآن

این کتاب به آموزش اصول و قواعد تجوید قرآن کریم می پردازد

دانلود 24
143.14 KB
رایگان
جدول زمانی حفظ قرآن در دو سال

جدول زمانی حفظ قرآن در دو سال

این برنامه از شیخ الباز توفیق برای علاقمندان حفظ قرآن به صورت ماهیانه تنظیم شده است و به حفظ قرآن در مدت دو سال می پردازد

دانلود 722
395.69 KB
رایگان
2.9
آموزش قران

آموزش قران

تهیه و تنظیم :آقایان سید مهدى سیف ، سید ابوالقاسم هاشمى و مسعود وآیل

دانلود 27
380.92 KB
رایگان
حفظ موضوعی قرآن : 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی

حفظ موضوعی قرآن : 300 موضوع از آی ...

سازمان اوقاف و امورخیریه 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی سازمان اوقاف و امورخیریه در راستای ترویج فرهنگ و معارف نورانی و اثربخش قرآن ...

دانلود 28
8.55 MB
رایگان
4.0
آموزش حفظ قرآن کریم

آموزش حفظ قرآن کریم

عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ درس اول: فضیلت و برکات حفظ قرآن؛ درس دوم: بهترین روش برای حفظ قرآن؛ درس سوم: نکات کلیدی پیش از آغاز حفظ قرآن؛ درس چهارم ...

دانلود 33
539.01 KB
رایگان
آموزش حفظ قرآن کریم

آموزش حفظ قرآن کریم

درس اول: فضیلت و برکات حفظ قرآن؛ درس دوم: بهترین روش برای حفظ قرآن؛ درس سوم: نکات کلیدی پیش از آغاز حفظ قرآن؛ درس چهارم: مراحل حفظ یک مقطع؛ درس پنجم: ...

دانلود 314
578.92 KB
رایگان
3.7
حفظ موضوعی قرآن: 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی

حفظ موضوعی قرآن: 300 موضوع از آیا ...

سازمان اوقاف و امورخیریه 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی سازمان اوقاف و امورخیریه در راستای ترویج فرهنگ و معارف نورانی و اثربخش قرآن ...

دانلود 78
8.55 MB
رایگان
آموزش تجوید قرآن کریم: زینه القرآن

آموزش تجوید قرآن کریم: زینه القرآ ...

این کتاب مشتمل بر چهار فصل می باشد : فصل اول شامل قواعد و دقایق علم تجوید بر اساس قرائت عاصم ( به روایت حفص ) و دو طریق طیبة النشر و شاطبیة می باشد ؛ ...

دانلود 94
1.46 MB
رایگان
3.5

بارگزاری