# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تجوید قرآن
143.14 KB 609 24
رایگان
2
جدول زمانی حفظ قرآن در دو سال
395.69 KB 3312 722 2.9
رایگان
3
آموزش قران
380.92 KB 519 27
رایگان
4
حفظ موضوعی قرآن : 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی
8.55 MB 724 28 4.0
رایگان
5
آموزش حفظ قرآن کریم
539.01 KB 627 33
رایگان
6
آموزش حفظ قرآن کریم
578.92 KB 1303 314 3.7
رایگان
7
حفظ موضوعی قرآن: 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی
8.55 MB 900 77
رایگان
8
آموزش تجوید قرآن کریم: زینه القرآن
1.46 MB 1084 94 3.5
رایگان
تجوید قرآن

تجوید قرآن

این کتاب به آموزش اصول و قواعد تجوید قرآن کریم می پردازد

دانلود 24
143.14 KB
رایگان
جدول زمانی حفظ قرآن در دو سال

جدول زمانی حفظ قرآن در دو سال

این برنامه از شیخ الباز توفیق برای علاقمندان حفظ قرآن به صورت ماهیانه تنظیم شده است و به حفظ قرآن در مدت دو سال می پردازد

دانلود 722
395.69 KB
رایگان
2.9
آموزش قران

آموزش قران

تهیه و تنظیم :آقایان سید مهدى سیف ، سید ابوالقاسم هاشمى و مسعود وآیل

دانلود 27
380.92 KB
رایگان
حفظ موضوعی قرآن : 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی

حفظ موضوعی قرآن : 300 موضوع از آی ...

سازمان اوقاف و امورخیریه 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی سازمان اوقاف و امورخیریه در راستای ترویج فرهنگ و معارف نورانی و اثربخش قرآن ...

دانلود 28
8.55 MB
رایگان
4.0
آموزش حفظ قرآن کریم

آموزش حفظ قرآن کریم

عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ درس اول: فضیلت و برکات حفظ قرآن؛ درس دوم: بهترین روش برای حفظ قرآن؛ درس سوم: نکات کلیدی پیش از آغاز حفظ قرآن؛ درس چهارم ...

دانلود 33
539.01 KB
رایگان
آموزش حفظ قرآن کریم

آموزش حفظ قرآن کریم

درس اول: فضیلت و برکات حفظ قرآن؛ درس دوم: بهترین روش برای حفظ قرآن؛ درس سوم: نکات کلیدی پیش از آغاز حفظ قرآن؛ درس چهارم: مراحل حفظ یک مقطع؛ درس پنجم: ...

دانلود 314
578.92 KB
رایگان
3.7
حفظ موضوعی قرآن: 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی

حفظ موضوعی قرآن: 300 موضوع از آیا ...

سازمان اوقاف و امورخیریه 300 موضوع از آیات اعتقادی ، فروع دین و اخلاقی سازمان اوقاف و امورخیریه در راستای ترویج فرهنگ و معارف نورانی و اثربخش قرآن ...

دانلود 77
8.55 MB
رایگان
آموزش تجوید قرآن کریم: زینه القرآن

آموزش تجوید قرآن کریم: زینه القرآ ...

این کتاب مشتمل بر چهار فصل می باشد : فصل اول شامل قواعد و دقایق علم تجوید بر اساس قرائت عاصم ( به روایت حفص ) و دو طریق طیبة النشر و شاطبیة می باشد ؛ ...

دانلود 94
1.46 MB
رایگان
3.5

بارگزاری