# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
بحران جهانی مسکن ارزان قیمت: معماری در مقابل نئولیبرالیسم
1.21 MB 249 0
رایگان
2
یک رویکرد ANP-SWOT برای استراتژی های صنعت ESCO در بخش ساختمان چینی
665.30 KB 231 1
رایگان
3
یک چارچوب جدید تجزیه و تحلیل کلان داده ها برای شهرهای هوشمند
955.07 KB 247 0
رایگان
4
 آماده شدن برای آینده شهری
155.02 KB 212 0
رایگان
5
مشارکت شهروندی: به سوی چارچوبی برای ارزیابی خط مشی
171.45 KB 222 0
رایگان
6
خط مشی گذاری تطبیقی پویا برای شهر پایدار: مورد تاکسی های اتوماتیک
887.04 KB 181 0
رایگان
7
خط مشی گذاری شهری جهانی در آفریقا: دیدگاهی از آنگولا با توسعه خلیج لوآندا
183.10 KB 256 0
رایگان
8
 ساختار فیزیکی اقتصاد شهری – ارزیابی مقایسه ای
798.19 KB 196 1
رایگان
9
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه برای مدیران ساختمانی
1.49 MB 208 0
رایگان
10
نقش سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در موفقیت پروژه
485.57 KB 228 0
رایگان
11
آیا سیاست شهر هوشمند منجر به پایداری شهرها می شود؟
403.95 KB 412 0
رایگان
12
پلت فرم خدمات امور دولتی برای شهر هوشمند
1.01 MB 194 0
رایگان
13
تجزیه و تحلیل داده های متریک بافت شهری برای شهرهای هوشمند
1.21 MB 199 1
رایگان
14
شهرهای هوشمند پایدار: بررسی روند، معماری، اجزا و چالش ها در شهرهای هوشمند
1.60 MB 460 2
رایگان
15
رویکرد ترکیبی استفاده خیابان هوشمند و جنبه های آینده برای اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند
1.18 MB 243 3
رایگان
16
شهروندی خلاق: موج جدیدی برای محیط های همکاری در شهرهای هوشمند
908.30 KB 209 1
رایگان
17
از مهندسی به تکامل، یک رویکرد کلی در شناسایی قابلیت انعطاف پذیری طراحی شهری تا سیل
1.11 MB 204 0
رایگان
18
علم طراحی شهروندی: یک استراتژی برای طراحی شهری جمع سپاری
565.20 KB 226 0
رایگان
19
از تنوع به عدالت – ریشه کن کردن عقلانیت های تکاملی در طراحی شهری
468.75 KB 241 0
رایگان
20
تصدیق ارزشمند بودن پارک های شهری با اطلاعات شادی
1.35 MB 203 0
رایگان
21
یک ارزیابی مشارکتی روش های نقشه برداری برای سنجش مزایای پارک شهری
2.56 MB 223 1
رایگان
22
تصویر برداری از راه دور در مقابل عکاسی چشمی: ارزیابی روابط میان معیار های تراکمی روکش درخت
1.59 MB 191 0
رایگان
23
مدل سازی مجدد آموزش برنامه ریزی شهری برای توسعه پایدار: مورد صرب ها
272.58 KB 227 0
رایگان
24
یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات اینترنت اشیا: یک تحقیق
1.44 MB 236 0
رایگان
25
شبیه سازی مکانی کاربرد آسان برای برنامه ریزی شهری در شهرداری های کوچکتر
3.19 MB 227 0
رایگان

بارگزاری