# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تکنیک های آموزش عملی رانندگی
1.03 MB 7734 2539 3.4
رایگان
2
رانندگی ایمن، جامعه ایمن
1.03 MB 1565 216 3.2
رایگان
3
تکنیک های آموزش عملی رانندگی
1.01 MB 461 2
1,000
4
اصول و مبانی رانندگی حرفه ای
527.63 KB 3009 656 3.7
رایگان
رانندگی ایمن، جامعه ایمن

رانندگی ایمن، جامعه ایمن

رانندگی ایمن، جامعه ایمن حاوی توصیه های سازمان جهانی سلامت در مورد بهبود رانندگی و کاهش خطرات آن است.

دانلود 216
1.03 MB
رایگان
3.2
اصول و مبانی رانندگی حرفه ای

اصول و مبانی رانندگی حرفه ای

همیشه بهترین راننده ها کسانی هستند که نرم رانندگی می کنند.وقتی شما با ٪ ۵٠ از توان ماشینتان رانندگی می کنید ، می توانید فرمان سریع بدهید ، ناگهان پدال ...

دانلود 656
527.63 KB
رایگان
3.7

بارگزاری