# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تکنیک های آموزش عملی رانندگی
1.03 MB 7257 2531 3.4
رایگان
2
رانندگی ایمن، جامعه ایمن
1.03 MB 1239 213 3.2
رایگان
3
تکنیک های آموزش عملی رانندگی
1.01 MB 119 0
1,000
4
اصول و مبانی رانندگی حرفه ای
527.63 KB 2333 652 3.7
رایگان
رانندگی ایمن، جامعه ایمن

رانندگی ایمن، جامعه ایمن

رانندگی ایمن، جامعه ایمن حاوی توصیه های سازمان جهانی سلامت در مورد بهبود رانندگی و کاهش خطرات آن است.

دانلود 213
1.03 MB
رایگان
3.2
اصول و مبانی رانندگی حرفه ای

اصول و مبانی رانندگی حرفه ای

همیشه بهترین راننده ها کسانی هستند که نرم رانندگی می کنند.وقتی شما با ٪ ۵٠ از توان ماشینتان رانندگی می کنید ، می توانید فرمان سریع بدهید ، ناگهان پدال ...

دانلود 652
527.63 KB
رایگان
3.7

بارگزاری