# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
الکترونیک پایه: نظریه و تمرین نسخه دوم
6.61 MB 213 5 1.0
رایگان
2
مبانی الکترونیک, کتاب 3: فیلترهای و پاسخ فرکانسی تقویت کننده
7.93 MB 133 1
رایگان
3
کاشت پزشکی الکترونیک : پروتز، دارو ، و نظارت بر سلامت
14.01 MB 108 0
رایگان
4
تک مولکولی الکترونیک : مقدمه ای بر سنتز ، اندازه گیری و نظریه
8.56 MB 129 2
رایگان
5
اصول الکترونیک ، کتاب 4 : اسیلاتورهای و مباحث پیشرفته الکترونیک
7.89 MB 106 1
رایگان
6
الکترونیک دیجیتال، جلد 1: مدارهای ترکیبی منطق
4.27 MB 125 3
رایگان
7
موازی فیلترها برق الکترونیک در سه فاز چهار سیم سیستم : اصل ، کنترل و طراحی
15.90 MB 166 2
رایگان
8
فازور برق الکترونیک
10.64 MB 134 2
رایگان
9
الکترونیک مولکولی: یک رویکرد تجربی و نظری
15.54 MB 115 0
رایگان
10
برنامه های کاربردی در الکترونیک ثاقب صنعت، محیط زیست و جامعه : APPLEPIES 2014
6.66 MB 114 0
رایگان
11
الکترونیک، ارتباطات و شبکه V: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی 5 در الکترونیک، ارتباطات و شبکه (CECNet 2015)
14.62 MB 124 2
رایگان
12
Proteotronics: توسعه الکترونیک مبتنی بر پروتئین
12.63 MB 147 1
رایگان
13
الکترونیک دیجیتال، جلد 2: ترتیبی و حسابی مدارهای منطقی
6.59 MB 149 2
رایگان
14
نرم افزار الکترونیک آنالوگ: اصول طراحی و تجزیه و تحلیل
11.33 MB 108 0
رایگان
15
الکترونیک دیجیتال، جلد 3: حالت محدود ماشین آلات
4.42 MB 138 0
رایگان
16
الکترونیک قدرت فوق العاده کم و راه حل های بی دررو
7.26 MB 126 0
رایگان
17
جعبه های ناخواسته آردوینو: ده پروژه در Upcycled الکترونیک
12.67 MB 153 1
رایگان
18
پیشرفته برق و الکترونیک مواد: فرآیندها و برنامه های کاربردی
7.49 MB 109 5
رایگان
19
خودرو مکاترونیک: شبکه های خودرو رانندگی ثبات سیستم های الکترونیک
11.88 MB 107 2
رایگان
20
اصول اولیه الکترونیک قدرت : اصول ، طراحی، فرمول ها، و برنامه های کاربردی
7.51 MB 131 1
رایگان
21
مبانی الکترونیک، کتاب 2: تقویت کننده: تجزیه و تحلیل و طراحی
7.22 MB 120 2
رایگان
22
مبانی الکترونیک: کتاب 1: دستگاه های الکترونیکی و برنامه های مدار
7.55 MB 134 0
رایگان
23
اطلاعات کسب و کار برای خورشیدی برق الکترونیک
610.00 KB 116 2
رایگان
24
آردوینو نقشه الکترونیک : اطمینان دستگاه های الکترونیکی مشترک تعامل با یک برد آردوینو به ساخت شگفت انگیز پروژه های خارج از جعبه
14.60 MB 146 0
رایگان
25
CMOS : الکترونیک جلویی برای سنسور های تشعشع
9.35 MB 117 0
رایگان

بارگزاری