# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عمومی استخدامی
6.91 MB 704 0
2,000
2
سوالات ریاضیات و آمار استخدامی
10.15 MB 697 0
2,000
3
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی
21.42 MB 580 1
2,000
4
سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی
7.58 MB 619 4
2,000
5
سوالات زبان انگلیسی استخدامی
1.82 MB 622 0
2,000
6
سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات استخدامی
4.81 MB 666 0
2,000
7
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی
25.26 MB 627 0
2,000
8
مقررات صادرات و واردات
3.61 MB 315 0
2,000
9
راهنمای کاربری سامانه هوشمند جامع گمرکی (بخش واردات)
4.59 MB 386 0
2,000
10
راهنمای کاربری سامانه هوشمند جامع گمرکی (سامانه هوشمند ترانزیت)
5.17 MB 374 0
2,000
11
سوالات قانون امور گمرکی
1.81 MB 373 0
2,000
12
راهنمای کاربری سامانه هوشمند جامع گمرکی (سامانه مدیریت انبارها)
1.94 MB 436 0
2,000
13
راهنمای کاربری سامانه هوشمند جامع گمرکی (سامانه هوشمند ترانزیت – بخش کارنه تیر)
3.39 MB 396 0
2,000
14
بررسی تطبیقی اینکوترمزها از 1936 تا 2010 و مقررات قواعد اینکوترمز 2010
882.29 KB 416 0
2,000
15
قانون امور گمرکی
2.12 MB 376 0
2,000
سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عمومی استخدامی

سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عم ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

6.91 MB
2,000 تومان
سوالات ریاضیات و آمار استخدامی

سوالات ریاضیات و آمار استخدامی

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این سازمان می باشد. شما با م ...

10.15 MB
2,000 تومان
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی

سوالات احکام و معارف اسلامی استخد ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این سازمان می باشد. شما با م ...

دانلود 1
21.42 MB
2,000 تومان
سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی

سوالات هوش و استعداد شغلی استخدام ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این سازمان می باشد. شما با م ...

دانلود 4
7.58 MB
2,000 تومان
سوالات زبان انگلیسی استخدامی

سوالات زبان انگلیسی استخدامی

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این سازمان می باشد. شما با م ...

1.82 MB
2,000 تومان
سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات استخدامی

سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این سازمان می باشد. شما با م ...

4.81 MB
2,000 تومان
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی

سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدا ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این سازمان می باشد. شما با م ...

25.26 MB
2,000 تومان
مقررات صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن به ضمیمه جداول تعرفه های گمرکی براساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا

3.61 MB
2,000 تومان

بارگزاری