# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تاریخ لباس گوتیک
3.17 MB 1099 51
رایگان
2
تاریخچه زری بافی - نساجی
223.36 KB 1067 19
رایگان
3
اصول هنر در طراحی لباس
969.89 KB 969 170
رایگان
4
آموزش دوخت
3.49 MB 1359 363 2.0
رایگان
5
آموزش خیاطی به روش ساده
3.51 MB 8649 3855 3.0
رایگان
تاریخ لباس گوتیک

تاریخ لباس گوتیک

مجموعه حاضر تلاشی برای معرفی شاخه ای از هنر در قرون وسطای اروپاست. هنری که منتسب به قومی وحشی است ولی دیدگاهی ماورایی و آسمانی دارد. سرشار از نرمی, ان ...

دانلود 51
3.17 MB
رایگان
اصول هنر در طراحی لباس

اصول هنر در طراحی لباس

"اصول هنر در طراحی لباس" یک کتابچه کامل خودآموز است و شامل 9 فصل است که در این کتاب 5 فصل آن آمده است و در پایان هر فصل آزمون نیز وجود دارد.

دانلود 170
969.89 KB
رایگان
آموزش دوخت

آموزش دوخت

امروزه تلاش عظیمی در عرصه پوشاک در تمامی کشور ها صورت می گیرد و لباس به یک کالای پرسود تجاری تبدیل می شود، که مانند سربازی با خود اندیشه کشور مبدأ را ...

دانلود 363
3.49 MB
رایگان
2.0
آموزش خیاطی به روش ساده

آموزش خیاطی به روش ساده

زنان ایرانی از قدیم با هنر خیاطی آشنا بوده وهمیشه در خانواده نقش موثری را ایفا می کردند وبا هنرهای دستی خود به اقتصاد خانواده کمک شایانی مینمودند. هما ...

دانلود 3855
3.51 MB
رایگان
3.0

بارگزاری