# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و فشار ضعیف
649.05 KB 718 0 1.0
1,000
2
تولید چراغ روشنایی پارکها
530.82 KB 1170 8 2.6
1,000
3
تولید لامپ کم مصرف
666.17 KB 1958 17 2.6
1,000
4
سیستم های هوشمند توزیع برق (کنتورهای هوشمند)
805.24 KB 883 0
1,000
5
فیبر نوری
675.62 KB 834 3 5.0
1,000
6
چشم الکترونیک
501.07 KB 957 3 5.0
1,000
تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و فشار ضعیف

تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار ...

برق یکی از صنایعی است اگر نتوان گفت بیشترین بازار را در جهان به خود اختصاص داده است ولی با اطمینان کامل می توان یکی از صنایع مهم در جهان می باشد.

649.05 KB
1,000 تومان
1.0
تولید چراغ روشنایی پارکها

تولید چراغ روشنایی پارکها

چراغهای روشنایی پارکها در پارکها ، فضای سبز، معابر عمومی و میدان ها بعنوان یک منبع اصلی روشنائی و همچنین زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد .

دانلود 8
530.82 KB
1,000 تومان
2.6
تولید لامپ کم مصرف

تولید لامپ کم مصرف

طرح حاضر مطالعه امکا ن سنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید لامپ کم مصرف است. نیاز به صرفه جوئی در مصرف برق در دنیا و نقش این محصول در کاهش مشکلات زی ...

دانلود 17
666.17 KB
1,000 تومان
2.6
سیستم های هوشمند توزیع برق (کنتورهای هوشمند)

سیستم های هوشمند توزیع برق (کنتور ...

طرح حاضر مطالعه امکا ن سنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید کنتورهای هوشمند است، که با توجه الزامات تغییر سیستم توزیع برق در ایران و برنامه های آتی و ...

805.24 KB
1,000 تومان
فیبر نوری

فیبر نوری

طرح حاضر مطالعه امکان سنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید کابل های فیبر نوری است.

دانلود 3
675.62 KB
1,000 تومان
5.0
چشم الکترونیک

چشم الکترونیک

طرح حاضر مطالعه امکا ن سنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید چشم الکترونیک است.

دانلود 3
501.07 KB
1,000 تومان
5.0

بارگزاری