# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
اصول و روش های سم شناسی هیز – ویرایش پنجم
87.78 MB 377 0
2,000
2
سم شناسی کاسارت و دال (Casarett & Doull’s Toxicology) – علم پایه سموم
65.05 MB 539 23
2,000
3
نگاهی یکپارچه بر تشخیص ملکولی و توکسین شناسی – از روش های تحلیلی تا کاربرد های زیست پزشکی
45.47 MB 456 0
2,000
4
آفلاتوکسین ها – بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی
25.04 MB 558 0
2,000
5
آفلاتوکسین ها – آشکار سازی، سنجش و کنترل
14.82 MB 342 0
2,000
6
اکوتوکسیکولوژی (بوم سم شناسی)
6.89 MB 359 0
2,000
7
مایکو توکسین (سم قارچی) و ایمنی مواد غذایی در کشور های در حال توسعه
8.05 MB 566 0
2,000
8
آفلاتوکسین ها – پیشرفت های اخیر و چشم انداز های آینده
15.18 MB 529 0
2,000
9
تست ایمونو توکسیته – روش ها و پروتکل
16.31 MB 346 0
2,000
10
سم شناسی عصبی (نوروتوکسیکولوژی) بالینی – سندرم ها، مواد، محیط ها
73.56 MB 417 0 1.0
2,000
11
بررسی آلودگی محیطی و سم شناسی – جلد 220
3.18 MB 343 0
2,000
12
مدل های حیوانی در سم شناسی (توکسیکولوژی)
23.19 MB 543 0
2,000
13
سم شناسی تحلیلی قانونی کلارک
22.69 MB 602 1
2,000
14
پیش بینی سمیت شیمیایی
6.02 MB 446 0
2,000
15
نانوتوکسیکولوژی (سم شناسی نانو ) – مواد، متدولوژی ها و ارزیابی ها
6.81 MB 577 2
2,000
16
مدلسازی و شبیه سازی در اکوتوکسیکولوژی (بوم سم شناسی) با کاربرد ها در متلب (MATLAB) و سیمولینک (Simulink)
25.35 MB 568 0
2,000
17
تعیین مایکوتاکسین ها و قارچ های مایکوتاکسیژنیک در غذا و خوراک
10.74 MB 446 0
2,000
18
توکسین های ریسین و شیگا – پاتوژنز، ایمنی، واکسن ها و درمان
7.55 MB 419 0
2,000
19
مقدمه ای بر توکسیکولوژی (سم شناسی)
9.89 MB 380 0
2,000
20
بررسی های آلودگی محیطی و سم شناسی – جلد 227
3.64 MB 344 0
2,000
21
سم شناسی: کشاورزی و محیط زیست – شیمی و سم شناسی آفت کش ها
4.82 MB 405 0
2,000
22
سم شناسی محاسباتی – جلد اول
18.55 MB 426 0
2,000
23
سم شناسی محاسباتی – جلد دوم
23.01 MB 351 0
2,000
24
بررسی آلودگی محیطی و سم شناسی – جلد 207
4.41 MB 300 0
2,000
25
بررسی آلودگی محیطی و سم شناسی – جلد 209
4.31 MB 361 0
2,000

بارگزاری