# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
پا و مچ پا در ورزش باکستر (Baxter)
78.58 MB 181 0
2,000
2
رفتار حرکتی – اتصال ذهن و بدن برای عملکرد مطلوب
91.55 MB 228 0
2,000
3
ورزش درمانی – حرکت به سوی عمل
91.00 MB 197 0
2,000
4
اندازه گیری پیاده روی – کتاب راهنمای تجزیه و تحلیل بالینی راه رفتن
74.53 MB 316 0
2,000
5
اطلس جراحی ارتوپدی ورزش ها و تروماتولوژی ورزش ها
35.50 MB 175 0
2,000
6
مدیریت آسیب های ورزشی – راهنمایی برای دانشجویان و پزشکان
75.66 MB 181 0
2,000
7
شایسته سازی برای توانایی و عملکرد انسانی
59.22 MB 220 0
2,000
8
راهنمای مرجع ACSM برای راهنمایی برای آزمون ورزش و تجویز (نسخه)
60.87 MB 198 1
2,000
9
آسیب های عضلانی در پزشکی ورزشی
35.31 MB 297 0
2,000
10
مرجع ACSM برای مربی شخصی
55.55 MB 202 0
2,000
11
صدمات ورزشی در کودکان و نوجوانان
38.40 MB 165 0
2,000
12
جنبه های عصبی کارایی ورزش ها
36.10 MB 170 0
2,000
13
مبانی آموزش مقاومت و شایسته سازی ACSM
47.96 MB 257 0
2,000
14
کاربرد EMG (الکترومیوگرافی) در پزشکی بالینی و ورزشی
24.58 MB 356 0
2,000
15
چشم انداز بین المللی در مورد موضوعات پزشکی ورزشی و آسیب ورزشی
18.21 MB 178 0
2,000
16
مرجع ACSM برای متخصص تناسب سلامت
29.58 MB 145 0
2,000
17
مباحث جاری در ورزش و پزشکی ورزشی
10.97 MB 212 0
2,000
18
دارو های محدود شده در ورزش
48.75 MB 141 0
2,000
19
آسیب های دوندگی – درمان و پیشگیری
6.46 MB 140 0
2,000
20
مرور صدور گواهینامه ACSM
16.01 MB 150 0
2,000
21
راهنمای ارزیابی تناسب اندام مرتبط با سلامت ACSM
11.65 MB 149 0
2,000
22
ورزش و قلب
13.67 MB 201 0
2,000
23
فیزیولوژی ورزش – تئوری و کاربرد یکپارچه
86.10 MB 203 0
2,000
24
راهنمای پزشکی و علم ورزش ها – خدمات ورزش درمانی – سازمان و عملیات
12.71 MB 135 0
2,000
25
درسنامه پزشکی ورزشی – علم پایه و جنبه های بالینی آسیب ورزشی و فعالیت بدنی
21.57 MB 159 0
2,000
ورزش و قلبExercise and the Heart

ورزش و قلب
Exercise and the Heart

The new edition of Exercise and the Heart offers the essential clinical and scientific information on exercise testing and interpretation. Balancing t ...

13.67 MB
2,000 تومان

بارگزاری