# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 600 جعبه
322.29 KB 727 0
1,000
2
پرورش کرم ابریشم به ظرفیت 400 جعبه
299.39 KB 708 1
1,000
3
پرورش کرم ابریشم به ظرفیت 200 جعبه
306.72 KB 1232 1 5.0
1,000
4
فرش چله ایریشم
348.06 KB 370 0
1,000
5
فرش پشمی
299.21 KB 396 0
1,000
6
پارچه کشباف
262.55 KB 712 0
1,000
7
تولید حوله
330.55 KB 375 0
1,000
پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 600 جعبه

پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 600 جعب ...

نوغانداری به منظور تولید پیله، مادر یکی از قدیمی ترین صنایع جهان یعنی صنعت نساجی است که طی آن برگ درخت توت به نخ ابریشم تبدیل شده و ارزش افزوده سرشاری ...

322.29 KB
1,000 تومان
پرورش کرم ابریشم به ظرفیت 400 جعبه

پرورش کرم ابریشم به ظرفیت 400 جعب ...

یکی از قدیمی ترین مشاغل بشری نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم به منظور تولید پیله است . این رشته کشاورزی بر پایه تبدیل علوفه (برگ توت) به لیف (نخ) و ایجا ...

دانلود 1
299.39 KB
1,000 تومان
پرورش کرم ابریشم به ظرفیت 200 جعبه

پرورش کرم ابریشم به ظرفیت 200 جعب ...

یکی از قدیمی ترین مشاغل بشری نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم به منظور تولید پیله است . این رشته کشاورزی بر پایه تبدیل علوفه (برگ توت) به لیف (نخ) و ایجا ...

دانلود 1
306.72 KB
1,000 تومان
5.0

بارگزاری