# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
جنین شناسی (امبریولوژی) پزشکی لانگمن - ویرایش سیزدهم
163.44 MB 704 3
2,000
2
اکوکاردیوگرافی جنین – جنین شناسی، ژنتیک، فیزیولوژی، ارزیابی اکوکاردیوگرافیک، تشخیص و مدیریت پری ناتال بیماری های قلبی
116.10 MB 424 0
2,000
3
تومور های جنین و نوزاد – اطلس
56.48 MB 468 0 4.0
2,000
4
جنین شناسی (امبریولوژی) پزشکی لانگمن - ویرایش دوازدهم
169.91 MB 559 1
2,000
5
جنین انسان
29.97 MB 350 0 4.0
2,000
6
پیشرفت ها در انتقال جنین
9.89 MB 389 0
2,000
7
اکوکاردیوگرافی جنین 4D
29.59 MB 416 0
2,000
8
پیوند بافت جنینی انسانی
16.43 MB 512 9 5.0
2,000
9
جنین شناسی – آخرین اطلاعات و نکات برجسته درباره موضوعات کلاسیک
6.98 MB 433 0 3.0
2,000
10
اسرار دوران جنینی و نوزادی
19.70 MB 405 0 5.0
2,000
11
جفت و برنامه نویسی تکاملی بشر
13.94 MB 387 0 3.0
2,000
12
ظهور فیزیولوژی جنینی و نوزادی – علم پایه برای مراقبت بالینی
10.43 MB 458 0 3.0
2,000
13
راهنمای پزشکی جنین
4.26 MB 351 0
2,000
14
منشا جنینی گامت و جنین بیماری های بالغین
3.61 MB 473 0 4.0
2,000
15
گامت های انسانی و جنین ها پیش از لانه گزینی – ارزیابی و تشخیص
8.53 MB 402 0 3.0
2,000
16
لقاح در شرایط آزمایشگاهی – راهنمای جامع
7.50 MB 519 5 1.5
2,000
17
گامتوژنز، تکامل اولیه جنین و اشتقاق سلول بنیادی
4.48 MB 432 0 4.0
2,000
18
باز برنامه نویسی هسته ای – روش ها و پروتکل ها
12.39 MB 356 0 3.0
2,000
19
جنین شناسی در یک نگاه
72.28 MB 423 0 4.0
2,000
20
تاثیرات مادر بر نمو عصبی جنین – جنبه های بالینی و تحقیقات
5.11 MB 400 2 3.0
2,000
21
تشخیص اختلالات جنینی بر اساس فراتابی سه بعدی گردنی
7.14 MB 399 0
2,000
22
تست تراتوژنسیته – روش ها و پروتکل ها
11.93 MB 380 0
2,000
23
بازنگری مقررات باروری و جنین شناسی انسانی
3.11 MB 383 0
2,000
24
MRI جنین - آناتومی، پاتولوژی و عملکرد بالینی
16.60 MB 380 0 4.0
2,000
25
نظریه زندگی متولد نشده - از سقط جنین تا دستکاری ژنتیکی
4.56 MB 415 0 4.0
2,000

بارگزاری