دستگاه چاپگر عریض

دستگاه چاپگر عریض

این طرح شامل مطالعه مقدماتی امکان سنجی مونتاژ چاپگرهای عریض می باشد که به معرفی محصول و بررسی وضعیت بازار آن، بررسی مشخصات فنی و تکنولوژیکی، انجام تحل ...

دانلود 1
729.15 KB
1,000 تومان
خدمات مکانیزاسیون کشاورزی 1500 هکتار

خدمات مکانیزاسیون کشاورزی 1500 هک ...

مکانیزاسیون کشاورزی در ایران از سال 1345 یعنی سالی که قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و برخی از ادوات کشاورزی از آن کشور منعقد ...

340.50 KB
1,000 تومان
خدمات مسافرتی و جهانگردی

خدمات مسافرتی و جهانگردی

موضوع فعالیت عبارت است از فعالیت در زمینه اخذ رویداد و تنظیم و انجام مسافرتها گروهی داخلی و خارجی و ذخیره مکان و هر گونه خدمات ایرانگردی با رعایت مقرر ...

دانلود 1
423.11 KB
1,000 تومان
خدمات رایانه و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و برق صنعتی

خدمات رایانه و خدمات تعمیر و نگهد ...

طرح حاضر عبارت است از احداث یک واحد خدمات رایانه ای،خدمات و تعمیر موبایل و همچنین خدمات برق صنعتی . عملیات اجرایی طرح شامل خرید تجهیزات فنی و لوازم اد ...

دانلود 1
396.34 KB
1,000 تومان
5.0
خدمات بینایی سنجی و چشم پزشکی

خدمات بینایی سنجی و چشم پزشکی

افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروند ان اثر مستقیمی بر شاخصهای اقتصادی جامعه دارد . چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتی به فعالیت اقتصادی اجتماعی بپرد ...

257.97 KB
1,000 تومان
تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل

تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل

افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروند ان اثر مستقیمی بر شاخصهای اقتصادی جامعه دارد . چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتی به فعالیت اقتصادی اجتماعی بپرد ...

دانلود 1
433.11 KB
1,000 تومان
احداث درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت 150,000 بیمار در سال

احداث درمانگاه شبانه روزی با ظرفی ...

افزایش سطح بهداشت وسلامت شهروندان اثر مستقیمی برشاخص های اقتصادی جامعه دارد چنانچه افراد جامعه قادر باشند به راحتی به فعالیت های اجتماعی بپردازند رشد ...

342.41 KB
1,000 تومان
چاپ عکس های رنگی و سیاه و سفید

چاپ عکس های رنگی و سیاه و سفید

هدف از اجرای این طرح احداث یک واحد ظهور وچاپ عکس سیاه وسفید ورنگی در ابعاد 3*2 و 70*100 بصورت مکانیزه و تجار ی جهت استفاده در نمایشگاهها ، تهیه کاتالو ...

304.88 KB
1,000 تومان
4.0

بارگزاری