# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
DS CADAM Drafting V5-6 R2018 SP3
150.96 MB 3 1
رایگان
2
Tecplot RS 2018 R1 Build 2018.1.0.91144 x64
138.26 MB 3 0
رایگان
3
Tecplot Focus 2018 R2 2018.2.0.92317 x64
98.10 MB 3 0
رایگان
4
Tecplot Focus 2018 R2 2018.2.0.92317 macOS
119.98 MB 29 0
رایگان
5
Tecplot 360 EX 2018 R2 v2018.2.0.92317 x64
279.35 MB 3 0
رایگان
6
Tecplot 360 EX 2018 R2 v2018.2.0.92317 macOS
163.78 MB 3 0
رایگان
7
Altair Inspire 2019.10678 x64
1.11 GB 7 0
رایگان
8
HTRI Xchanger Suite 7.3.2
345.35 MB 11 0
رایگان
9
CAMWorks 2018 SP4.0 x64 for SolidWorks
2.99 GB 10 0
رایگان
10
Honeywell UniSim Heat Exchangers R460.1
152.74 MB 8 0
رایگان
11
ANSYS Discovery Enterprise 19.2 x64
4.05 GB 12 0
رایگان
12
Altair HyperWorks 2018 Suite x64
11.84 GB 8 0
رایگان
13
Mastercam for SolidWorks 2019 21.0.18440.10 x64
1.29 GB 8 0
رایگان
14
InventorCAM 2018 Documents and Training Materials
1.08 GB 12 0
رایگان
15
CFTurbo 10.3.4.740
72.75 MB 9 0
رایگان
16
Autodesk Inventor Nesting Utility 2019.1
256.25 MB 10 0
رایگان
17
SolidWorks 2018 SP4.0 Full Premium x64
13.68 GB 10 2
رایگان
18
Altair Inspire Cast 2018.3.1554
1.09 GB 15 0
رایگان
19
Altair Inspire Cast 2018.3.1554
1.09 GB 8 0
رایگان
20
Altair Flow Simulator V18R1 x64
239.73 MB 11 0
رایگان
21
DS CATIA Composer R.2019
925.94 MB 20 8
رایگان
22
MSC MARC 2018.0
1.01 GB 9 0
رایگان
23
Hino Truck Japan 2017 3.2
1.31 GB 7 0
رایگان
24
Autodesk Nastran In-CAD v2019 R1 x64
1.62 GB 14 0
رایگان
25
MSC SC-Tetra v14
3.52 GB 34 2
رایگان
DS CADAM Drafting V5-6 R2018 SP3

DS CADAM Drafting V5-6 R2018 SP ...

CADAM Drafting تنها محصول طراحی دو بعدی شرکت DS بوده که کارایی آن تا حد زیادی شبیه CATIA است. با استفاده از این نرم افزار می‌توانید پدیده‌های مختلف را ...

دانلود 1
150.96 MB
رایگان
Tecplot RS 2018 R1 Build 2018.1.0.91144 x64

Tecplot RS 2018 R1 Build 2018.1 ...

دینامیک سیالات نام یکی از شاخه های بسیار پرکاربرد و وسیع مکانیک سیالات است. موضوع مورد مطالعه در این زمینه از علوم چگونگی رفتار مایعات و گازها به هنگا ...

138.26 MB
رایگان