# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت سال تحصیلی 97-98
4.76 MB 429 0
رایگان
2
راهنمای معلم فرهنگ و هنر سال تحصیلی 97-98
6.84 MB 334 0
رایگان
3
راهنمای معلم فلسفه1 سال تحصیلی 97-98
212.80 KB 294 5
رایگان
4
راهنمای معلم نگارش1 سال تحصیلی 95-96
3.91 MB 270 1
رایگان
5
راهنمای معلم راهنمای تدریس کارگاه گرافیک سال تحصیلی 97-98
12.10 MB 309 1
رایگان
6
راهنمای هنرآموز خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی سال تحصیلی 97-98
649.44 KB 303 3
رایگان
7
راهنمای هنرآموز عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی سال تحصیلی 97-98
4.60 MB 519 32 5.0
رایگان
8
راهنمای هنرآموز طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف سال تحصیلی 97-98
3.75 MB 319 4 1.0
رایگان
9
راهنمای هنرآموز مراقبت از سلامت کودک سال تحصیلی 97-98
1.56 MB 271 1
رایگان
10
راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ توری وبالشتکی سال تحصیلی 97-98
2.79 MB 252 1
رایگان
11
راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ افست سال تحصیلی 97-98
1.93 MB 372 3
رایگان
12
راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های حرکتی با توپ سال تحصیلی 97-98
2.57 MB 439 2
رایگان
13
راهنمای هنرآموز طراحی و ساخت مدار چاپی سال تحصیلی 97-98
10.08 MB 248 1
رایگان
14
راهنمای هنرآموز ریسندگی سال تحصیلی 97-98
1.67 MB 298 0
رایگان
15
راهنمای معلم شیمی1 سال تحصیلی 96-97
9.34 MB 293 0
رایگان
16
راهنمای هنر آموز سیستم های نگهداری و کنترل پایانه سال تحصیلی 97-98
2.85 MB 266 0
رایگان
17
راهنمای هنر آموز نصب، راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی سال تحصیلی 97-98
6.04 MB 252 2
رایگان
18
راهنمای هنرآموز پرداخت و سرویس کاری فرش سال تحصیلی 97-98
1.56 MB 259 1
رایگان
19
راهنمای هنرآموز مدل سازی و ماهیچه ها سال تحصیلی 96-97
5.84 MB 262 3
رایگان
20
راهنمای هنرآموز ملوانی سال تحصیلی 96-97
10.38 MB 240 2
رایگان
21
راهنمای هنر آموز تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور سال تحصیلی 97-98
10.95 MB 300 1
رایگان
22
راهنمای هنرآموز تولید کمپوت و کنسرو سال تحصیلی 97-98
1.99 MB 339 9
رایگان
23
راهنمای معلم هندسه(2) سال تحصیلی 96-97
2.66 MB 294 1
رایگان
24
راهنمای معلم آمار و احتمال سال تحصیلی 96-97
1.90 MB 305 0
رایگان
25
راهنمای معلم زیست شناسی2 سال تحصیلی 96-97
2.04 MB 282 0
رایگان

بارگزاری