# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت سال تحصیلی 97-98
4.76 MB 90 0
رایگان
2
راهنمای معلم فرهنگ و هنر سال تحصیلی 97-98
6.84 MB 75 0
رایگان
3
راهنمای معلم فلسفه1 سال تحصیلی 97-98
212.80 KB 58 3
رایگان
4
راهنمای معلم نگارش1 سال تحصیلی 95-96
3.91 MB 76 1
رایگان
5
راهنمای معلم راهنمای تدریس کارگاه گرافیک سال تحصیلی 97-98
12.10 MB 79 0
رایگان
6
راهنمای هنرآموز خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی سال تحصیلی 97-98
649.44 KB 55 3
رایگان
7
راهنمای هنرآموز عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی سال تحصیلی 97-98
4.60 MB 86 6
رایگان
8
راهنمای هنرآموز طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف سال تحصیلی 97-98
3.75 MB 75 2
رایگان
9
راهنمای هنرآموز مراقبت از سلامت کودک سال تحصیلی 97-98
1.56 MB 56 0
رایگان
10
راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ توری وبالشتکی سال تحصیلی 97-98
2.79 MB 75 1
رایگان
11
راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ افست سال تحصیلی 97-98
1.93 MB 71 0
رایگان
12
راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های حرکتی با توپ سال تحصیلی 97-98
2.57 MB 72 2
رایگان
13
راهنمای هنرآموز طراحی و ساخت مدار چاپی سال تحصیلی 97-98
10.08 MB 62 1
رایگان
14
راهنمای هنرآموز ریسندگی سال تحصیلی 97-98
1.67 MB 82 0
رایگان
15
راهنمای معلم شیمی1 سال تحصیلی 96-97
9.34 MB 85 0
رایگان
16
راهنمای هنر آموز سیستم های نگهداری و کنترل پایانه سال تحصیلی 97-98
2.85 MB 70 0
رایگان
17
راهنمای هنر آموز نصب، راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی سال تحصیلی 97-98
6.04 MB 54 2
رایگان
18
راهنمای هنرآموز پرداخت و سرویس کاری فرش سال تحصیلی 97-98
1.56 MB 52 1
رایگان
19
راهنمای هنرآموز مدل سازی و ماهیچه ها سال تحصیلی 96-97
5.84 MB 76 2
رایگان
20
راهنمای هنرآموز ملوانی سال تحصیلی 96-97
10.38 MB 50 1
رایگان
21
راهنمای هنر آموز تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور سال تحصیلی 97-98
10.95 MB 66 0
رایگان
22
راهنمای هنرآموز تولید کمپوت و کنسرو سال تحصیلی 97-98
1.99 MB 90 4
رایگان
23
راهنمای معلم هندسه(2) سال تحصیلی 96-97
2.66 MB 81 1
رایگان
24
راهنمای معلم آمار و احتمال سال تحصیلی 96-97
1.90 MB 68 0
رایگان
25
راهنمای معلم زیست شناسی2 سال تحصیلی 96-97
2.04 MB 65 0
رایگان

بارگزاری