# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Lynda - Maya 2011 Creating Natural Environments
612.31 MB 33 4
رایگان
2
Lynda - Maya Essentials 5 Animation Tools
294.82 MB 25 0
رایگان
3
Lynda - Animation Techniques Creating Smooth Motion
105.92 MB 17 1
رایگان
4
Digital Tutors - Using the 3D Camera Tracker and Integrating Graphics in After Effects
1.56 GB 24 0
رایگان
5
Digital Tutors - Tracking Using SynthEyes and Maya
805.30 MB 27 0
رایگان
6
Digital Tutors - The Anatomy of an Expression for Facial Animation in Maya
1.23 GB 24 5
رایگان
7
Digital Tutors - The 12 Principles of Animation in MODO
546.95 MB 26 0
رایگان
8
Digital Tutors - Rigging Wings in Maya
1.41 GB 26 0
رایگان
9
Digital Tutors - Quick Start to Animation in Maya - Volume 3
198.91 MB 23 0
رایگان
10
Digital Tutors - Maya in Production - Volume 5 of 5 - Animation 2
264.81 MB 16 0
رایگان
11
Digital Tutors - Maya in Production - Volume 5 of 5 - Animation 1
314.88 MB 14 0
رایگان
12
Digital Tutors - Maya Animation Reference Library Birds
564.24 MB 23 1
رایگان
13
Digital Tutors - Maya Animation Reference Library Animate
846.51 MB 15 0
رایگان
14
Digital Tutors - Maximizing Your Wacom Device for Maya
162.21 MB 18 0
رایگان
15
Digital Tutors - Mastering Displacement Maps in Maya
356.07 MB 16 0
رایگان
16
Digital Tutors - Introduction to Maya Animation Walk Cycle
375.24 MB 18 2
رایگان
17
Digital Tutors - Introduction to Camera Animation in Maya
472.09 MB 19 1
رایگان
18
Digital Tutors - Infiltrator Production Pipeline Volume 5 Animation
1.51 GB 21 5
رایگان
19
Digital Tutors - Infiltrator Production Pipeline Volume 4 Match Moving
1.24 GB 17 3
رایگان
20
Digital Tutors - Facial Animation in Maya
915.25 MB 19 2
رایگان
21
Digital Tutors - Exploring Animation Principles in Maya Pose to Pose and Straight Ahead
413.29 MB 17 0
رایگان
22
Digital Tutors - Exploring Animation Principles in Maya Exaggeration
259.28 MB 23 0
رایگان
23
Digital Tutors - Exploring Animation Principles in Maya Anticipation
180.51 MB 12 0
رایگان
24
Digital Tutors - Exploring Animation in Maya Animating a Swinging Character
1.30 GB 23 0
رایگان
25
Digital Tutors - Vehicle Animation Dynamics in Maya
795.92 MB 34 2
رایگان
Lynda - Maya 2011 Creating Natural Environments

Lynda - Maya 2011 Creating Natu ...

در این کورس آموزشی هر آن چه به منظور مدل سازی و متحرک سازی محیط های طبیعی همانند کوه ، گیاهان ابر ها و آسمان و درختان نیاز دارید به شما آموخته می شود

دانلود 4
612.31 MB
رایگان
Lynda - Maya Essentials 5 Animation Tools

Lynda - Maya Essentials 5 Anima ...

Animation Tools is a focused course that covers the basics of animating in Autodesk Maya, including setting keyframes, working with animation editors, ...

294.82 MB
رایگان
Lynda - Animation Techniques Creating Smooth Motion

Lynda - Animation Techniques Cr ...

اگر حرکات شخصیت ها و یا مدلهای سه بعدی موجود در انیمیشن های شما نرم و روان نباشد ، انیمیشنتان باور پذیر و زیبا نخواهد بود با مشاهده این کورس آموزشی تک ...

دانلود 1
105.92 MB
رایگان
Digital Tutors - Using the 3D Camera Tracker and Integrating Graphics in After Effects

Digital Tutors - Using the 3D C ...

In this series of tutorials, we'll learn how to use After Effects' 3D Camera Tracker and how to integrate assets into the shot. We'll be doing an augm ...

1.56 GB
رایگان
Digital Tutors - Tracking Using SynthEyes and Maya

Digital Tutors - Tracking Using ...

Throughout this SynthEyes and Maya tutorial, we'll learn how to make use of one point tracking. When there is not enough detail in objects, tracking s ...

805.30 MB
رایگان
Digital Tutors - The Anatomy of an Expression for Facial Animation in Maya

Digital Tutors - The Anatomy of ...

با مشاهده این کورس آموزشی با عضلات موجود در صورت کاراکترهای انسانی آشنا گردیده و با استفاده از متحرک سازی و کنترل حرکات آن ها به نمایش حالات و احساسات ...

دانلود 5
1.23 GB
رایگان
Digital Tutors - The 12 Principles of Animation in MODO

Digital Tutors - The 12 Princip ...

We really should thank the top animators that came before us for working diligently to devise this golden formula of animation, because these principl ...

546.95 MB
رایگان
Digital Tutors - Rigging Wings in Maya

Digital Tutors - Rigging Wings ...

در این کورس آموزشی چگونگی ساخت اسکلت کنترل حرکات و انیمیشن سازی بال پرندگان را در Maya به خوبی خواهید آموخت .

1.41 GB
رایگان
Digital Tutors - Quick Start to Animation in Maya - Volume 3

Digital Tutors - Quick Start to ...

Welcome to Volume 3 of the Quick Start to Animation in Maya, a series of specially constructed tutorials meant to be followed in sequence and interspe ...

198.91 MB
رایگان
Digital Tutors - Maya Animation Reference Library Birds

Digital Tutors - Maya Animation ...

با مشاهده این کورس آموزشی ایجاد کردن انواع حرکات یک پرنده شامل موارد زیر را در مایا به خوبی خواهید آموخت : راه رفتن ، پرواز ، پرواز در یک محیط ، برخا ...

دانلود 1
564.24 MB
رایگان
Digital Tutors - Maya Animation Reference Library Animate

Digital Tutors - Maya Animation ...

با مشاهده دروس این کورس آموزشی بر استفاده از تک تک امکانات و گزینه های موجود در Animated Window نرم افزار Maya به خوبی مسلط خواهید شد .

846.51 MB
رایگان
Digital Tutors - Maximizing Your Wacom Device for Maya

Digital Tutors - Maximizing You ...

همانطور که می دانید انجام پروژه در بسیاری از نرم افزارهای دو بعدی و سه بعدی بدون استفاده از Wacom Tablet ها ممکن نیست ، از جمله این برنامه ها می توان ...

162.21 MB
رایگان
Digital Tutors - Mastering Displacement Maps in Maya

Digital Tutors - Mastering Disp ...

در این کورس آموزشی استفاده از قابلیت Displacement Rendering نرم افزار مایا را به خوبی خواهیم آموخت ، با استفاده از این قابلیت نرم افزار مایا می توان ...

356.07 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Maya Animation Walk Cycle

Digital Tutors - Introduction t ...

از مهمترین مسایل در ساخت شخصیت های کارتونی انیمیشن ها ، نحوه راه رفتن آن هاست که اگر به درستی و زیبایی طراحی شود تاثیر بسزایی در باور پذیری شخصیت از س ...

دانلود 2
375.24 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Camera Animation in Maya

Digital Tutors - Introduction t ...

یکی از مواردی که باعث هر چه واقعی تر جلوه دادن انیمیشن ها و فراهم آوردن امکان انتقال احساسات می شود حرکت صحیح دوربین در فضای انیمیشن می باشد .

دانلود 1
472.09 MB
رایگان
Digital Tutors - Infiltrator Production Pipeline Volume 5 Animation

Digital Tutors - Infiltrator Pr ...

In this course we will take the rigged Infiltrator and bring it to life with animation. We'll animate the Infiltrator with a production focus, using s ...

دانلود 5
1.51 GB
رایگان
Digital Tutors - Infiltrator Production Pipeline Volume 4 Match Moving

Digital Tutors - Infiltrator Pr ...

In this series of lessons we'll learn how to use MatchMover to track some real-life footage and create a 3D scene that matches the real camera's movem ...

دانلود 3
1.24 GB
رایگان
Digital Tutors - Facial Animation in Maya

Digital Tutors - Facial Animati ...

از پارامترهای یک انیمیشن تاثیر گذار می توان به حرکات مناسب صورت و هماهنگی بین گفتار و حرکات لب های شخصیت های انیمیشن اشاره کرد .

دانلود 2
915.25 MB
رایگان
Digital Tutors - Exploring Animation Principles in Maya Pose to Pose and Straight Ahead

Digital Tutors - Exploring Anim ...

یکی از چالش های پیش روی انیماتورها چگونگی متحرک سازی انتقال از حالتی به حالت دیگر به خصوص در کاراکتر های انسانی است ، به عنوان مثال : کاراکتر ایستاده ...

413.29 MB
رایگان
Digital Tutors - Exploring Animation Principles in Maya Exaggeration

Digital Tutors - Exploring Anim ...

در این کورس آموزشی با اصول و تکنیک های بسیار کاربردی آشنا می شوید که نتیجه کاربرد آن ها در انیمیشن سازی واقعی جلوه کردن و جذابیت آن می باشد .

259.28 MB
رایگان
Digital Tutors - Exploring Animation Principles in Maya Anticipation

Digital Tutors - Exploring Anim ...

In this collection of lessons we will learn about the animation principle of anticipation. This course will delve in the animation principle of antici ...

180.51 MB
رایگان
Digital Tutors - Exploring Animation in Maya Animating a Swinging Character

Digital Tutors - Exploring Anim ...

در طی دروس این مجموعه آموزش بر چگونگی تولید یکی از حرکات پایه در انیمیشن سازی کاراکتر های انسانی به کمک نرم افزار مایا به خوبی مسلط خواهید شد . این ح ...

1.30 GB
رایگان
Digital Tutors - Vehicle Animation Dynamics in Maya

Digital Tutors - Vehicle Animat ...

In this course we will go over how to properly rig and animate a vehicle in Maya. In this series of lessons we will learn how to rig vehicles in Maya ...

دانلود 2
795.92 MB
رایگان