# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Udemy - Architectural Design & Animation in Blender
951.23 MB 28 1
رایگان
2
The Gnomon Workshop - Creative Character Design Techniques
737.98 MB 100 1
رایگان
3
Skillshare - Digital Concept Art Designing Creatures
1.44 GB 37 1
رایگان
4
Pluralsight - Optimized Game Character Modeling
2.38 GB 33 1
رایگان
5
Pluralsight - Houdini VEX Fundamentals
2.18 GB 43 2
رایگان
6
Pluralsight - 3ds Max Rigging Fundamentals
1.58 GB 31 1
رایگان
7
Lynda - OctaneRender for Cinema 4D Essential Training
2.67 GB 60 8
رایگان
8
Lynda - Maya Fundamentals of Medical Animations
866.06 MB 27 2
رایگان
9
Lynda - Maya Advanced Texturing
8.70 GB 46 4
رایگان
10
Skillshare - Create a Cartoon Baby Animal in 3D
406.60 MB 30 2
رایگان
11
Skillshare - Blender Unleashed Mastering Subdivision Surface Modeling
2.67 GB 62 3
رایگان
12
Lynda - ZBrush and SubD Design for 3D Printing with SLA
673.58 MB 41 5
رایگان
13
Lynda - Vray And 3dSmax
1.85 GB 44 6
رایگان
14
Lynda - CAD Presentation Techniques
219.07 MB 25 3
رایگان
15
Gumroad - Creating a Realistic Rock in CG - Tom Newbury
3.87 GB 42 5
رایگان
16
Gumroad - Automatic Materials and Rendering in Modo with Tor Frick
1.78 GB 45 0
رایگان
17
3DMotive - Texturing the Walther P99 Volume 1
1.82 GB 46 1
رایگان
18
Gumroad - Vaughan Ling - Blender Intermediate Crab Bot
8.42 GB 39 2
رایگان
19
Gumroad - V-Ray Crash Course with Ian Ruhfass
1.30 GB 38 3
رایگان
20
Gumroad - V-Ray Interior Lighting with Ian Ruhfass
662.74 MB 39 3
رایگان
21
Lynda - 3ds Max - Tips, Tricks and Techniques
1.95 GB 30 1
رایگان
22
Lynda - Digital Creature Creation in ZBrush Photoshop and Maya
3.30 GB 57 2
رایگان
23
Lynda - X-Particles 4 for Cinema 4D Essential Training
1.72 GB 53 5
رایگان
24
Pluralsight - Blender Fundamentals
4.02 GB 40 6
رایگان
25
Pluralsight - Creating Game Environments in Unity and Maya
1.55 GB 36 0
رایگان
The Gnomon Workshop - Creative Character Design Techniques

The Gnomon Workshop - Creative ...

In this title, Neville offers alternative approaches to developing ideas, specifically for character concept development. There are times you want to ...

دانلود 1
737.98 MB
رایگان
Lynda - OctaneRender for Cinema 4D Essential Training

Lynda - OctaneRender for Cinema ...

یک موتور رندر محبوب برای نرم افزار Cinema 4D است. این موتور، تصاویر را در مدت زمان بسیار کمتری نسبت به موتورهای رندر CPU استاندارد رندر می کند. در این ...

دانلود 8
2.67 GB
رایگان
Lynda - Maya Fundamentals of Medical Animations

Lynda - Maya Fundamentals of Me ...

انیمیشن های وابسته به پزشکی، حس کنجکاوی ما را در مورد بدن انسان ارضا می کنند و به ما اجازه می دهند تا فرآیندهای زیست شناسی و آناتومی را به زیبایی مشاه ...

دانلود 2
866.06 MB
رایگان
Lynda - Maya Advanced Texturing

Lynda - Maya Advanced Texturing

آیا هنوز نتایج حرفه ای که می خواهید را در رندرهای خود مشاهده نمی کنید؟ پس به سراغ تکسچرهای پیشرفته تر بروید. به کمک این دوره یاد بگیرید که چطور با است ...

دانلود 4
8.70 GB
رایگان
Lynda - ZBrush and SubD Design for 3D Printing with SLA

Lynda - ZBrush and SubD Design ...

بسته های CAD معمولا در کارهای مشابه نسبت به هم برتری ندارند، اما جابجایی مدل ها در بین آنها می تواند امر بسیار دشواری باشد. در این دوره ی آموزشی، شما ...

دانلود 5
673.58 MB
رایگان
Lynda - Vray And 3dSmax

Lynda - Vray And 3dSmax

برخی از مطالبی که در این مجموعه یاد می گیرید ، عبارتند از : استفاده از عناصر جدید موجود در رابط کاربری آشنایی با Mode های Color Mapping افزودن و ت ...

دانلود 6
1.85 GB
رایگان
Lynda - CAD Presentation Techniques

Lynda - CAD Presentation Techni ...

فرآیند طراحی را متحول کرده است و گرافیک کامپیوتری به هنرمندان و طراحان اجازه می دهد تا کارهای خود را به نحوی مجسم سازی کنند که قبل از این امکان پذیر ن ...

دانلود 3
219.07 MB
رایگان
Gumroad - Vaughan Ling - Blender Intermediate Crab Bot

Gumroad - Vaughan Ling - Blende ...

Covers: + Modelling + Lighting + Shading/Materials + Rendering + Studio Setup + Curves + Booleans Includes: + Final .blend ...

دانلود 2
8.42 GB
رایگان
Lynda - 3ds Max - Tips, Tricks and Techniques

Lynda - 3ds Max - Tips, Tricks ...

با مشاهده این کورس آموزشی بسیار ارزشمند با نکات ، ترفندها و تکنیک های استفاده حرفه ای از تری دی مکس 2018 مسلط خواهید شد. مدرس مباحث را در حین کار بر ر ...

دانلود 1
1.95 GB
رایگان
Lynda - Digital Creature Creation in ZBrush Photoshop and Maya

Lynda - Digital Creature Creati ...

در طی دروس این مجموعه آموزش بر پروسه طراحی و مدل سازی موجودات خیالی در نرم افزار های فتوشاپ ، Zbrush و Maya مسلط می شوید . پس از مدل سازی چنین موجودات ...

دانلود 2
3.30 GB
رایگان

بارگزاری