# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
CM 100 Vector Shapes Minimal Geometric
99.40 MB 706 20
رایگان
2
CM 100 Geometric Shapes
156.25 MB 476 12
رایگان
3
CreativeMarket 99 Tattoo Snowflake Shapes
1.05 MB 1314 40 5.0
رایگان
4
CM 370 Summer And Travel Glyph Icons
20.90 MB 439 7
رایگان
5
CM 100 Geometric Shapes
148.16 MB 890 25
رایگان
6
Graphicriver Contemporary Graphic Poster Action
2.93 MB 328 1
رایگان
7
CM 40 Decorative Pattern Brushes
8.08 MB 394 4
رایگان
8
1400 Custom Shapes Collection For Photoshop
19.26 MB 1327 56
رایگان
9
CM 300 Shield For Logo And Badgeh
47.49 MB 445 11
رایگان
10
CM 12 Geometry Shapes CSH
7.12 MB 476 0
رایگان
11
GraphicRiver Christmas Photoshop Action
1.17 MB 306 1
رایگان
12
CM 100 Sacred Geometry Vectors
86.58 MB 361 3
رایگان
13
CM 100 Sacred Geometry Vectors
86.58 MB 324 2
رایگان
14
CM Surface Shapes
150.86 MB 335 5
رایگان
15
Creativemarket 1400+ Vector Shapes Bundle
106.03 MB 376 4
رایگان
16
CM Hand Drawn Vectors Bundle
314.93 MB 665 7
رایگان
17
CM Over 250 Vector Decorative Elements
43.52 MB 328 3
رایگان
18
40 Sphere Shapes For Photoshop
3.74 MB 376 2
رایگان
19
GraphicRiver 890 Handwritten Shapes Bundle
28.56 MB 346 2
رایگان
20
CM 500 Food And Drinks Icons
19.44 MB 371 2
رایگان
21
Quality Vector Icons (outline and filled)
156.14 MB 1511 18
رایگان
22
CM Spread Love Photoshop Action
6.70 MB 317 2
رایگان
23
mas Shapes For Photoshop
2.54 MB 352 6 3.0
رایگان
24
GraphicRiver 36 Premium Label Frames Custom Shapes
3.97 MB 461 40
رایگان
25
104 Logo Shapes For Photoshop
1.30 MB 974 3
رایگان
CM 100 Vector Shapes Minimal Geometric

CM 100 Vector Shapes Minimal Ge ...

در این مجموعه شاهد 100 شکل آماده هندسی در قالب وکتور می باشید که با فرمت های EPS و AI و PNG و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 20
99.40 MB
رایگان
CM 100 Geometric Shapes

CM 100 Geometric Shapes

در این مجموعه شاهد 100 تصویر وکتور با عنوان اشکال هندسی متنوع برای طراحی می باشید که با فرمت های EPS و AI و PNG و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرف ...

دانلود 12
156.25 MB
رایگان
CreativeMarket 99 Tattoo Snowflake Shapes

CreativeMarket 99 Tattoo Snowfl ...

در این مجموعه شاهد 99 شکل آماده با عنوان طرح تتو دانه برف با مدل های مختلف می باشید که با فرمت CSH بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 40
1.05 MB
رایگان
5.0
CM 370 Summer And Travel Glyph Icons

CM 370 Summer And Travel Glyph ...

در این مجموعه شاهد 370 آیکون متنوع تابستان و سفر در قالب وکتور و لایه باز می باشید که با فرمت ها ی EPS و AI و PSD و SVG و PNG و JPG و CSH بر روی سایت ...

دانلود 7
20.90 MB
رایگان
CM 100 Geometric Shapes

CM 100 Geometric Shapes

در این مجموعه شاهد 100 تصویر وکتور با عنوان اشکال هندسی متنوع برای طراحی می باشید که با فرمت های EPS و AI و PNG و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرف ...

دانلود 25
148.16 MB
رایگان
Graphicriver Contemporary Graphic Poster Action

Graphicriver Contemporary Graph ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت پوستر گرافیکی با اشکال انتزاعی از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN ...

دانلود 1
2.93 MB
رایگان
CM 40 Decorative Pattern Brushes

CM 40 Decorative Pattern Brushe ...

در این مجموعه شاهد 40 تصویر وکتور براش، پترن، فریم و شیپ برای ایلوستریتور می باشید که با فرمت های EPS و AI و CSH و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گر ...

دانلود 4
8.08 MB
رایگان
1400 Custom Shapes Collection For Photoshop

1400 Custom Shapes Collection F ...

در این مجموعه شاهد بیش از 1400 شیپ فتوشاپ متنوع و کاربردی برای طراحی می باشید که با فرمت CSH بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 56
19.26 MB
رایگان
CM 300 Shield For Logo And Badgeh

CM 300 Shield For Logo And Badg ...

در این مجموعه شاهد 300 شکل آماده سپر یا حفاظ برای طراحی آرم و لوگو و مدال با فرمت های EPS و AI و CSH و CDR و PSD و PNG می باشید که بر روی سایت برای دا ...

دانلود 11
47.49 MB
رایگان
CM 12 Geometry Shapes CSH

CM 12 Geometry Shapes CSH

در این مجموعه شاهد 12 شکل هندسی متنوع برای فتوشاپ می باشید که با فرمت های CSH و PSD و EPS و AI و PNG و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

7.12 MB
رایگان
GraphicRiver Christmas Photoshop Action

GraphicRiver Christmas Photosho ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت کریسمس بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و A ...

دانلود 1
1.17 MB
رایگان
CM 100 Sacred Geometry Vectors

CM 100 Sacred Geometry Vectors

در این مجموعه شاهد 100 تصویر وکتور با عنوان اشکال هندسی متنوع برای طراحی می باشید که با فرمت های EPS و AI و PSD و PNG و JPG بر روی سایت برای دانلود قر ...

دانلود 3
86.58 MB
رایگان
CM 100 Sacred Geometry Vectors

CM 100 Sacred Geometry Vectors

در این مجموعه شاهد 100 تصویر وکتور با عنوان اشکال هندسی متنوع برای طراحی می باشید که با فرمت های EPS و AI و PSD و PNG و JPG بر روی سایت برای دانلود قر ...

دانلود 2
86.58 MB
رایگان
CM Surface Shapes

CM Surface Shapes

در این مجموعه شاهد 12 شکل کروی با سطوح متنوع حبابی، خشن، حفره ای و ... می باشید که با فرمت های PSD و JPG و TIF بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 5
150.86 MB
رایگان
Creativemarket 1400+ Vector Shapes Bundle

Creativemarket 1400+ Vector Sha ...

در این مجموعه شاهد بیش از 1400 تصویر وکتور از اشکال مختلف می باشید که با فرمت های EPS و AI و PSD و PNG و CSH بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 4
106.03 MB
رایگان
CM Hand Drawn Vectors Bundle

CM Hand Drawn Vectors Bundle

در این مجموعه شاهد نمونه های متنوع عناصر طراحی و تزئینی در قالب وکتور می باشید که با فرمت های AI و PSD و CSH بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 7
314.93 MB
رایگان
CM Over 250 Vector Decorative Elements

CM Over 250 Vector Decorative E ...

در این مجموعه شاهد 250 تصویر وکتور از عناصر تزئینی متنوع می باشید که با فرمت های EPS و AI و CSH و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 3
43.52 MB
رایگان
40 Sphere Shapes For Photoshop

40 Sphere Shapes For Photoshop

در این مجموعه شاهد 40 شکل کروی سه بعدی در قالب شیپ می باشید که با فرمت CSH بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 2
3.74 MB
رایگان
GraphicRiver 890 Handwritten Shapes Bundle

GraphicRiver 890 Handwritten Sh ...

در این مجموعه شاهد 890 نمونه متنوع روبان، آرم، ستاره و ... برای فتوشاپ می باشید، این اشکال با فرمت های PSD و AI ذخیره شده و بر روی سایت قرار گرفته شده ...

دانلود 2
28.56 MB
رایگان
CM 500 Food And Drinks Icons

CM 500 Food And Drinks Icons

در این مجموعه شاهد بیش از 500 آیکون متنوع غذا و نوشیدنی می باشید که با فرمت های EPS & AI & PNG & PSD & SVG & CSH & JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گر ...

دانلود 2
19.44 MB
رایگان
Quality Vector Icons (outline and filled)

Quality Vector Icons (outline a ...

در این مجموعه شاهد 2500 آیکون با موضوعات متنوع و به دو حالت خطی و توپر می باشید که با فرمت های EPS و AI و PSD و PNG و CDR و CDH و JPG بر روی سایت برای ...

دانلود 18
156.14 MB
رایگان
CM Spread Love Photoshop Action

CM Spread Love Photoshop Action

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از اکشن با عنوان ایجاد افکت قلب های نورانی بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و ABR و CSH بر رو ...

دانلود 2
6.70 MB
رایگان
mas Shapes For Photoshop

mas Shapes For Photoshop

در این مجموعه شاهد نمونه های متنوع اشکال لایه باز عناصر تزئینی کریسمس برای فتوشاپ می باشید، این اشکال با فرمت های PSD و CSH و BMP ذخیره شده و بر روی س ...

دانلود 6
2.54 MB
رایگان
3.0
GraphicRiver 36 Premium Label Frames Custom Shapes

GraphicRiver 36 Premium Label F ...

در این مجموعه شاهد 36 نمونه اشکال فریم و قاب های تزئینی از سایت گرافیک ریور می باشید که با فرمت های CSH و PSD و EPS و PNG و CDR بر روی سایت برای دانلو ...

دانلود 40
3.97 MB
رایگان
104 Logo Shapes For Photoshop

104 Logo Shapes For Photoshop

در این مجموعه شاهد 104 نمونه متنوع از اشکال انتزاعی برای فتوشاپ می باشید، این اشکال با فرمت CSH ذخیره شده و بر روی سایت قرار گرفته شده است.

دانلود 3
1.30 MB
رایگان

بارگزاری