# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Delcam DentMill 5070
151.36 MB 2 0
رایگان
2
Delcam DentCAD v8112 SP2
176.85 MB 4 1
رایگان
3
Sentinel LDK AddOn v3.0 x86
210.21 MB 42 0
رایگان
4
NI TestStand 2016 SP1 x86
753.53 MB 44 0
رایگان
5
NI Sound and Vibration Toolkit 2017
534.14 MB 38 0
رایگان
6
NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2017 x86
166.52 MB 34 0
رایگان
7
NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2017 x64
166.59 MB 48 0
رایگان
8
NI LabVIEW Unit Test Framework Toolkit 2017 x86
182.21 MB 40 0
رایگان
9
NI LabVIEW Unit Test Framework Toolkit 2017 x64
182.41 MB 39 0
رایگان
10
NI LabVIEW Statechart Module 2017
180.12 MB 38 0
رایگان
11
NI LabVIEW Robotics Module 2017
348.22 MB 43 0
رایگان
12
NI LabVIEW MathScript RT Module 2017 x86
422.21 MB 50 0
رایگان
13
NI LabVIEW MathScript RT Module 2017 x64
375.64 MB 42 0
رایگان
14
NI LabVIEW FPGA Module 2017
495.96 MB 47 0
رایگان
15
NI LabVIEW Digital Filter Design Toolkit 2017
216.12 MB 31 0
رایگان
16
NI LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit 2017
344.21 MB 37 0
رایگان
17
NI LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module 2017
843.54 MB 46 0
رایگان
18
NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit 2017
162.82 MB 43 0
رایگان
19
NI LabVIEW Control Design and Simulation Module 2017 x86
560.10 MB 49 1
رایگان
20
NI LabVIEW Control Design and Simulation Module 2017 x64
484.66 MB 44 0
رایگان
21
NI LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit 2017
305.63 MB 50 0
رایگان
22
NI FPGA Compile Farm 2017
238.02 MB 54 0
رایگان
23
Tree Star FlowJo v7.6.3
117.90 MB 62 0
رایگان
24
Transparent Copporation The Neuro Programmer Pro v2.4.2
42.09 MB 42 0
75,000
25
Medicine Dictionary 2006
210.57 MB 51 0
رایگان
Delcam DentMill 5070

Delcam DentMill 5070

یک ابزار قدرتمند برای طراحی دندان در یک محیط طراحی انعطاف پذیر و قابل فهم جهت تمام کار های دندان می باش

151.36 MB
رایگان
Delcam DentCAD v8112 SP2

Delcam DentCAD v8112 SP2

نرم افزار Delcam DentCAD یک ابزار قدرتمند برای طراحی دندان در یک محیط طراحی انعطاف پذیر و قابل فهم جهت تمام کار های دندان می باشد . نرم افزار Delcam D ...

دانلود 1
176.85 MB
رایگان
Sentinel LDK AddOn v3.0 x86

Sentinel LDK AddOn v3.0 x86

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

210.21 MB
رایگان
NI TestStand 2016 SP1 x86

NI TestStand 2016 SP1 x86

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

753.53 MB
رایگان
NI Sound and Vibration Toolkit 2017

NI Sound and Vibration Toolkit ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

534.14 MB
رایگان
NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2017 x86

NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

166.52 MB
رایگان
NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2017 x64

NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

166.59 MB
رایگان
NI LabVIEW Unit Test Framework Toolkit 2017 x86

NI LabVIEW Unit Test Framework ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

182.21 MB
رایگان
NI LabVIEW Unit Test Framework Toolkit 2017 x64

NI LabVIEW Unit Test Framework ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

182.41 MB
رایگان
NI LabVIEW Statechart Module 2017

NI LabVIEW Statechart Module 20 ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

180.12 MB
رایگان
NI LabVIEW Robotics Module 2017

NI LabVIEW Robotics Module 2017

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

348.22 MB
رایگان
NI LabVIEW MathScript RT Module 2017 x86

NI LabVIEW MathScript RT Module ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

422.21 MB
رایگان
NI LabVIEW MathScript RT Module 2017 x64

NI LabVIEW MathScript RT Module ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

375.64 MB
رایگان
NI LabVIEW FPGA Module 2017

NI LabVIEW FPGA Module 2017

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

495.96 MB
رایگان
NI LabVIEW Digital Filter Design Toolkit 2017

NI LabVIEW Digital Filter Desig ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

216.12 MB
رایگان
NI LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit 2017

NI LabVIEW Desktop Execution Tr ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

344.21 MB
رایگان
NI LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module 2017

NI LabVIEW Datalogging and Supe ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

843.54 MB
رایگان
NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit 2017

NI LabVIEW Database Connectivit ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

162.82 MB
رایگان
NI LabVIEW Control Design and Simulation Module 2017 x86

NI LabVIEW Control Design and S ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 1
560.10 MB
رایگان
NI LabVIEW Control Design and Simulation Module 2017 x64

NI LabVIEW Control Design and S ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

484.66 MB
رایگان
NI LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit 2017

NI LabVIEW Advanced Signal Proc ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

305.63 MB
رایگان
NI FPGA Compile Farm 2017

NI FPGA Compile Farm 2017

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

238.02 MB
رایگان
Tree Star FlowJo v7.6.3

Tree Star FlowJo v7.6.3

FlowJo is the Swiss army knife of Flow Cytometric analysis programs. It contains tools for all of the jobs you need to easily and efficiently ...

117.90 MB
رایگان
Transparent Copporation The Neuro Programmer Pro v2.4.2

Transparent Copporation The Neu ...

The Neuro-Programmer 2 is on the cutting edge of mind technology; implementing both old and new techniques to affect the mind much like ...

42.09 MB
75,000 تومان
Medicine Dictionary 2006

Medicine Dictionary 2006

The main sources of TheFreeDictionary's Medical dictionary are The American Heritage® Stedman's Medical Dictionary, Second Edition and Dorland's Medic ...

210.57 MB
رایگان

بارگزاری