# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Treestar FlowJo 10.5.3 x86
146.20 MB 506 1
رایگان
2
Treestar FlowJo 10.5.3 x64
153.74 MB 243 2
رایگان
3
Lixoft Monolix Suite 2018 R2 x64
126.48 MB 402 92 3.0
120,000
4
JIUN Corporation SonicDICOM PACS 3.0.0.51
190.66 MB 492 17
رایگان
5
NI LabView 2018 version 18.0 x86
1.48 GB 354 3
رایگان
6
NI LabView 2018 version 18.0 x64
1.51 GB 365 6
رایگان
7
FEI Amira 6.0.1
913.80 MB 303 1
رایگان
8
Simulations Plus DDDPlus 5.0 Win32
202.61 MB 354 6
رایگان
9
Sentinel LDK AddOn v3.0 x86
210.21 MB 388 0
رایگان
10
NI TestStand 2016 SP1 x86
753.53 MB 394 0
رایگان
11
NI Sound and Vibration Toolkit 2017
534.14 MB 389 2
رایگان
12
NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2017 x86
166.52 MB 477 1
رایگان
13
NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2017 x64
166.59 MB 429 0
رایگان
14
NI LabVIEW Unit Test Framework Toolkit 2017 x86
182.21 MB 377 0
رایگان
15
NI LabVIEW Unit Test Framework Toolkit 2017 x64
182.41 MB 388 1
رایگان
16
NI LabVIEW Statechart Module 2017
180.12 MB 589 1
رایگان
17
NI LabVIEW Robotics Module 2017
348.22 MB 348 0
رایگان
18
NI LabVIEW MathScript RT Module 2017 x86
422.21 MB 426 3
رایگان
19
NI LabVIEW MathScript RT Module 2017 x64
375.64 MB 411 5
رایگان
20
NI LabVIEW FPGA Module 2017
495.96 MB 358 1
رایگان
21
NI LabVIEW Digital Filter Design Toolkit 2017
216.12 MB 425 3
رایگان
22
NI LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit 2017
344.21 MB 427 4
رایگان
23
NI LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module 2017
843.54 MB 560 16
رایگان
24
NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit 2017
162.82 MB 385 1
رایگان
25
NI LabVIEW Control Design and Simulation Module 2017 x86
560.10 MB 553 4
رایگان
Treestar FlowJo 10.5.3 x86

Treestar FlowJo 10.5.3 x86

نام یک نرم افزار جدید و قدرتمند در حوزه فلو سایتومتری یا یاخته سنجی است که امکان سنجش و بررسی اجزای مختلف سلولی در یک نمونه را فراهم می‌سازد. دستگاه‌ه ...

دانلود 1
146.20 MB
رایگان
Treestar FlowJo 10.5.3 x64

Treestar FlowJo 10.5.3 x64

نام یک نرم افزار جدید و قدرتمند در حوزه فلو سایتومتری یا یاخته سنجی است که امکان سنجش و بررسی اجزای مختلف سلولی در یک نمونه را فراهم می‌سازد. دستگاه‌ه ...

دانلود 2
153.74 MB
رایگان
Lixoft Monolix Suite 2018 R2 x64

Lixoft Monolix Suite 2018 R2 x6 ...

نرم افزاری برای مدل سازی ترکیبی غیر خطی (NLME) برای داروسازی

دانلود 92
126.48 MB
120,000 تومان
3.0
JIUN Corporation SonicDICOM PACS 3.0.0.51

JIUN Corporation SonicDICOM PAC ...

با پیشرفت کاربرد فناوری‌های دیجیتال سیستم‌های تصویربرداری پزشکی نیز از شکل سنتی به دیجیتال تغییر یافت که به موازات این تغییر PACS برای مدیریت، بایگانی ...

دانلود 17
190.66 MB
رایگان
NI LabView 2018 version 18.0 x86

NI LabView 2018 version 18.0 x8 ...

یک زبان برنامه نویسی گرافیکی می‌باشد که به صورت گسترده‌ای برای کاربردهای مختلفی در صنایع، تحصیلات، آموزش و تحقیقات آزمایشگاهی به عنوان یک مدل استاندار ...

دانلود 3
1.48 GB
رایگان
NI LabView 2018 version 18.0 x64

NI LabView 2018 version 18.0 x6 ...

یک زبان برنامه نویسی گرافیکی می‌باشد که به صورت گسترده‌ای برای کاربردهای مختلفی در صنایع، تحصیلات، آموزش و تحقیقات آزمایشگاهی به عنوان یک مدل استاندار ...

دانلود 6
1.51 GB
رایگان
FEI Amira 6.0.1

FEI Amira 6.0.1

پلتفرم نرم افزاری قدرتمند و چند منظوره ای جهت بصری کردن، مدیریت و درک داده های حاصل از پرتونگاری مقطعی، داده های میکروسکپی، داده ها و تصاویر MRI و سای ...

دانلود 1
913.80 MB
رایگان
Simulations Plus DDDPlus 5.0 Win32

Simulations Plus DDDPlus 5.0 Wi ...

نرم افزار مدل سازی و نمودار بندی تغییرات مواد شیمیایی در مواد مختلف در حوزه داروسازی و علمی و پزشکی.

دانلود 6
202.61 MB
رایگان
Sentinel LDK AddOn v3.0 x86

Sentinel LDK AddOn v3.0 x86

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

210.21 MB
رایگان
NI TestStand 2016 SP1 x86

NI TestStand 2016 SP1 x86

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

753.53 MB
رایگان
NI Sound and Vibration Toolkit 2017

NI Sound and Vibration Toolkit ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 2
534.14 MB
رایگان
NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2017 x86

NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 1
166.52 MB
رایگان
NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2017 x64

NI LabVIEW VI Analyzer Toolkit ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

166.59 MB
رایگان
NI LabVIEW Unit Test Framework Toolkit 2017 x86

NI LabVIEW Unit Test Framework ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

182.21 MB
رایگان
NI LabVIEW Unit Test Framework Toolkit 2017 x64

NI LabVIEW Unit Test Framework ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 1
182.41 MB
رایگان
NI LabVIEW Statechart Module 2017

NI LabVIEW Statechart Module 20 ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 1
180.12 MB
رایگان
NI LabVIEW Robotics Module 2017

NI LabVIEW Robotics Module 2017

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

348.22 MB
رایگان
NI LabVIEW MathScript RT Module 2017 x86

NI LabVIEW MathScript RT Module ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 3
422.21 MB
رایگان
NI LabVIEW MathScript RT Module 2017 x64

NI LabVIEW MathScript RT Module ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 5
375.64 MB
رایگان
NI LabVIEW FPGA Module 2017

NI LabVIEW FPGA Module 2017

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 1
495.96 MB
رایگان
NI LabVIEW Digital Filter Design Toolkit 2017

NI LabVIEW Digital Filter Desig ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 3
216.12 MB
رایگان
NI LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit 2017

NI LabVIEW Desktop Execution Tr ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 4
344.21 MB
رایگان
NI LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module 2017

NI LabVIEW Datalogging and Supe ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 16
843.54 MB
رایگان
NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit 2017

NI LabVIEW Database Connectivit ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 1
162.82 MB
رایگان
NI LabVIEW Control Design and Simulation Module 2017 x86

NI LabVIEW Control Design and S ...

NI LabVIEW مخفف National Instruments Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench و به‌معنی میزکار مهندسی ابزارهای مجازی آزمایشگاهی محصول شرکت ...

دانلود 4
560.10 MB
رایگان